Psykisk helse

Psykisk helse: Dess mer vi lærer om helse, jo tydeligere blir det at maten er avgjørende for vår helhet. Skillet mellom kropp og sjel er i ferd med å viskes ut. Å ivareta kroppen er også å ivareta hodet. Forskning på tarmhelse har revolusjonert kunnskapen om bakterienes betydning – også for psykisk helse. At tarmflora påvirker alt fra depresjon til autisme – det visste vi ikke for bare få år siden. Sinn, kropp og sjel – alt henger sammen. God psykisk helse handler også om riktig mat, god søvn, nære relasjoner – mening i hverdagen.

Kvinne sitter ute, med en rød blomst ved sin side. Hun smiler, omgivelsene er utekafe.

Autisme: Hvorfor utelate gode råd?

Barn med autisme: Ny utredning nærmest forbyr forsøk med individuelt kosthold. Trass i at noen pasienter har god effekt av kosttiltak. Av ernæringsfysiolog Merete Askim, (bildet over). Leder av pasientforeningen Mat og atferd Autisme hos barn er vanskelig å håndtere for både foreldre og hjelpeapparat.…