Helsehistorier av folk - til folk

Helse

Helse: Er en forutsetning for optimalt liv. Mye påvirker helsen, alt fra mat til søvn. At maten er en pilar i helsen vår, er det ingen tvil om. Stadig mer forskning og erfaring peker på at helse ligger i helheten – at kropp og sjel er ett. Kanskje er holistisk tilnærming den viktigste veien mot god helse. Dessuten blir det stadig tydeligere at helse er individuell, det som passer for en, passer ikke for en annen. Kanskje fremtidens utfordring blir å balansere individets behov med moderne teknologi.

Har du mye halsbrann og sure oppstøt?

Symptomene på for mye og for lite magesyre er nesten identiske. Det at mange også føler seg bedre når de starter på syrenøytraliserende medisiner, selv om de egentlig har for lite magesyre, gjør det hele en smule forvirrende. Men la deg ikke lure, konsekvensene av å ha lite magesyre over tid er store.