Forskning

Forskning: Vi trenger gode svar, og derfor god forskning. Vi kan takke forskningen for at vi i dag har mye kunnskap om liv og helse. Men hvem forsker, hvem profiterer, og hva får vi ikke vite? Om lag halvparten av forskningen blir aldri publisert. Dette er bare ett av mange problemer med forskning. Derfor bør forskning inngå som en del av vårt kunnskapsbilde, og ikke utgjøre hele. Den viktigste forskningen er kanskje den du gjør med egne erfaringer. Du har dine sårbarheter, og bare gjennom eget liv kan du lære om dem. Først da kan du ta gode livsvalg, basert på hvem du er.

Kvinne sitter ute, med en rød blomst ved sin side. Hun smiler, omgivelsene er utekafe.

Autisme: Hvorfor utelate gode råd?

Barn med autisme: Ny utredning nærmest forbyr forsøk med individuelt kosthold. Trass i at noen pasienter har god effekt av kosttiltak. Av ernæringsfysiolog Merete Askim, (bildet over). Leder av pasientforeningen Mat og atferd Autisme hos barn er vanskelig å håndtere for både foreldre og hjelpeapparat.…