Brukerbetingelser

Brukerbetingelser for Caluna.no

Firmainformasjon
Caluna AS
Sonsveien 65
1555 Son

Org.nr. 918 755 071 MVA

Kundeservice
Kontakt oss på:
Mail: post@caluna.no (besvares innen 48 timer 5 dager i uken).

Leveringstid
Alle bestillinger sendes 1-5 dager etter bestilling. Normalt vil du ha varene
hjemme hos deg i løpet av 2-6 arbeidsdager.
Nedlastbare produkter som kostholdsplaner og kurs leveres umiddelbart via link i kjøpsbekreftelsen som vises samt i ordrebekreftelsen du mottar pr e-post.
Bestiller du varer som vi er gått tom for og vi ikke kan skaffe dem i løpet av
kort tid, vil du få beskjed pr. telefon eller mail. Er det noe som haster for deg,
så gi oss en melding om det når du gjør din bestilling og vil prøve å hjelpe
deg.

Frakt og gebyrer
Frakt tilkommer alle fysiske varer som blir sendt. Caluna har ikke selv
lagervarer, men har avtaler med leverandør som sender varene fra sitt lager.
Du vil derfor få tilsendt varer fra flere leverandører dersom du har kjøpt flere
varer i samme ordre og fra forskjellige produsenter. Dette påvirker ikke
fraktkostnader din som er kr 49,- på standardordre. Der det tilkommer høyere
fraktpris er dette oppgitt under nevnte vare.
Nedlastbare produkter som kostholdsplaner og kurs er fraktfritt.

Betaling
Vi benytter Dintero som betalingsløsning. Med Dintero kan du betale med
Vipps, kredittkort (VISA og Mastercard) og faktura.

Kundeinfo
Opplysninger du gir oss, vil ikke bli gitt videre, de vil bare være tilgjengelig for
personer tilknyttet Caluna AS. Du kan når som helst be om at opplysninger
om deg slettes.

Aldersgrense
Er du mindreårig, må avtale godkjennes av foresatte. Bindende kjøpsavtale
kan kun inngås med personer over 15 år.
Kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.

Allmenne regler

Om våre priser og vårt sortiment
Alle priser som er oppgitt  er inklusive merverdiavgift. Ved nettkjøp vises den
totale kostnaden inklusivt leveringskostnader, før bestillingen er gjennomført.

Forbehold om feil
Selger tar forbehold mot skrivefeil, tekniske feil, prisendringer og utsolgte
varer. Innholdet på nettsiden kan endres av selger uten forvarsel.

Kansellering av ordre
Ved mistanke om videresalg forbeholder selger seg retten til å kansellere
ordre. Mistanke kan oppstå ved bestillinger av store kvantum eller flere ordre
av samme produkt. Urettmessig videresalg av varer levert av selger  utgjør en
krenkelse av produsentens immaterielle rettigheter.

Angrerett og retur

Fysiske produkter

Som kunde har du alltid 14 dagers ubegrenset angre- og returrett, som gjelder fra den dagen du har fått varen, eller angrerettskjema dersom dette leveres senere enn varen, levert.
Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten  skal du melde fra innen 14 dager etter at varen er levert/hentet ut på utleveringsstedet.
Dette skal meldes via returskjema som ligger vedlagt.

Du kan også påberope deg angreretten ved å ta kontakt med Caluna.no direkte per e-post eller telefon, også dersom du har spørsmål vedr. dette: 

Caluna AS
E-post: post@caluna.no

Telefon: 450 25 886

Varen skal sendes i retur innen 14 dager etter at du har meldt fra om bruk av angreretten.
Pakken skal sendes i retur mot egen omkostning. 

Dersom du har mottatt varer fra flere ulike leverandører skal varene returneres separat, til hver enkelt leverandør som har levert varer til deg.
Det er ditt ansvar å sørge for at varene sendes til riktig leverandør, og at varen ankommer leverandøren. 

Varen(e) skal hentes ut på utleveringssted FØR de(n) sendes i retur.
Dersom du unnlater å hente ut varen på utleveringsstedet, og den går i retur tilbake til butikken som har avsendt denne, vil du belastes for returportokostnadene som faller på leverandøren.
Du vil ikke motta penger i retur/få kansellert din faktura før returen har ankommet butikken.
Dersom du ønsker varen reavsendt etter at den er blitt retursendt til leverandøren skal du selv dekke fraktomkostningene for dette.

Ved godkjent retur får du refundert penger direkte tilbake til ditt betalingskort så snart leverandøren har mottatt varen din i retur.
Tilbakebetaling vil skje innen 14 dager.

Digitale produkter

Angrerettloven skiller mellom digitalt innhold som leveres på fysisk medium og ikke.

Caluna.no tilbyr ikke noen angrerett på digitale produkter nettopp på grunn av materiellets digitale natur. Alle Caluna.no’s digitale produkter leveres på ikke-fysisk medium (man laster ned selv).

Ifølge Forbrukerrådet bortfaller angreretten på digitale produkter ved påbegynt nedlasting og strømming av digitale tjenester, også selv om dette ikke fullføres i sin helhet. Forbrukerrådet slår fast at egen feilbestilling ikke gir en kjøper rett til å gå fra det digitale kjøpet.

Ved å godkjenne kjøps- og brukervilkårene ifbm. kjøp på nettsiden som de er forklart under «Brukerbetingelser», godkjenner kunden dette.

Hvis man har foretatt et kjøp og ikke lastet ned produktet er vi fleksible, men når et produkt er lastet ned er dette etter loven levert.

Reklamasjon

Eventuelle feil eller mangler ved produkter/varer levert bestilt gjennom Caluna.no, skal oppgis innen 2 måneder etter du har oppdaget feilen.
Det er din plikt å angi, og forklare, hvordan feilen eller mangelen viser seg.
Dersom du oppdager en feil ved varen, skal du rette henvendelsen direkte til Caluna.
Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
For varer med begrenset holdbarhet er din klagemulighet avgrenset av holdbarhetsperioden på produktet.
Du kan som forbruker velge om varen skal repareres eller byttes.
Unntaket til denne hovedregelen er hvis bytting er umulig eller vil medføre uforholdsmessige store omkostninger for Caluna eller leverandøren som har levert varen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

For å melde fra om en reklamasjon kan du ta kontakt med Caluna pr e-post eller telefon, også dersom du har spørsmål om dette:
Caluna AS

E-post: post@caluna.no

Telefon: 450 25 886

Ved tilbakebetaling ved reklamasjon vil beløpet bli tilbakebetalt til det betalingskortet som er brukt ved betaling.  Tilbakebetaling vil skje innen 14 dager. 

Caluna følger Forbrukerutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist. Dersom det oppstår tvist om angreretten mellom den næringsdrivende og forbrukeren, kan forbrukeren bringe saken inn for Forbrukerrådet. Forbrukeren må imidlertid først prøve å løse saken selv ved å sende en skriftlig klage til den næringsdrivende. Klageskjema finnes på Forbrukerrådet sine nettsider. Her finnes også en veileder til angrerettloven.

Opplysningsplikt

Avtaler (kjøpsbestillinger) kan inngås på norsk eller engelsk, og oppbevares av virksomheten i 5 år, i henhold til bokføringsloven. Det er ikke mulig å komme til kontrakten etterfølgende via vår nettside. Hvis du ønsker å få tilsendt et nytt eksemplar av kontrakten pr. e-post, send oss en e-post til: mona@caluna.no

Del artikkelen!