Psykisk helse

Psykisk helse: Dess mer vi lærer om helse, jo tydeligere blir det at maten er avgjørende for vår helhet. Skillet mellom kropp og sjel er i ferd med å viskes ut. Å ivareta kroppen er også å ivareta hodet. Forskning på tarmhelse har revolusjonert kunnskapen om bakterienes betydning – også for psykisk helse. At tarmflora påvirker alt fra depresjon til autisme – det visste vi ikke for bare få år siden. Sinn, kropp og sjel – alt henger sammen. God psykisk helse handler også om riktig mat, god søvn, nære relasjoner – mening i hverdagen.

Forskning

Sunn tarm gir smartere hjerne!

Du bestemmer deg for noe, men gjør noe annet. Mangler du viljestyrke? Eller fôrer du tarmen feil? Styrk tarmen med gode bakterier, og du styrker hjernen.

LES MER »

Sykdommer/Tilstander

Caluna Nyhetsbrev

Få de siste nyheter og oppdateringer innen helse!