Over 100 leger og forskere i felles opprop: – styrk korona-forsvaret med Vitamin D!

Det er godt dokumentert at lave D-vitamin-verdier øker faren for koronainfeksjon. Det hevder 185 leger og forskere i et åpent brev til helsemyndigheter og helsearbeidere i alle land. De maner til handling – NÅ!

brevet! skriver de (1).

Lave nivåer av Vitamin D i befolkningen fremmer med stor forutsigbarhet virus-infeksjoner, sykehusinnleggelse og død. Mange vitenskapelige publikasjoner avdekker flere virkningsmekanismer.

Godt dokumentert

Vitamin D modulerer tusenvis av gener og mange aspekter av immunforsvaret, både det medfødte og adaptive. Forskerne skriver i brevet:

– Mange faktorer er kjent for å øke risikoen for å bli syk av koronaviruset, som alder, hankjønn, sameksistens av flere sykdommer etc, men utilstrekkelige vitamin D er overlegent den faktoren som lettest kan justeres, og samtidig har overveldende dokumentasjon for god effekt.

Årsaken til at ekspertene maner til handling nå er at de aller fleste av oss inntar for lite vitamin D. Det er et stort underskudd av vitamin D i befolkningen, som er spesielt uheldig nå som vi har en koronaepidemi. Forfatterne bak brevet understreker at det er liten fare for å innta for mye vitamin D, selv om man inntar over 10 ganger mer enn anbefalt dagsinntak.

 Hva er vitamin D-statusen i Norge

Ifølge en artikkel i legeforeningens Tidskriftet i 2014 ligger det gjennomsnittlige dagsinntaket av vitamin D i Norge på 4,9 mikrogram for kvinner og 6,7 mikrogram for menn, men noe høyere for de som tar tran og kosttilskudd. (2)

Det anbefalte inntaket for barn fra 11 år, ungdom og voksne er 10 mikrogram daglig. Er du over 75 år anbefales det dobbelte. (3)

Det er viktig i disse koronatider et eldre anbefales mer siden de også er mest sårbare for virusinfeksjoner. Men 20 mikrogram er for lite for alle når vi har en koronaepidemi gående understreker ekspertene i brevet. De oppgir at:

– Blodverdier mindre enn 50 nmol/l kan defineres som en mangel.

– Blodverdier lavere enn 75 nmol/l kan defineres som utilstrekkelig.

 Handle nå – test senere!

Det er lett å få målt blodets innhold av vitamin D. Spør om, eller om nødvendig forlang, en test hos din fastlege.

Men det er ingen grunn til å vente med å øke inntaket hvis du følger oppfordring til ekspertene om å øke inntaket nå.

Såfremt du ikke allerede inntar store doser vitamin D som tilskudd i kosten er det liten risiko for overdosering.  Senere kan du eventuelt måle en eller to ganger i året for å bli kjent med hvordan ditt eget inntak av vitamin D påvirker dine egne blodverdier.

Hva er optimalt inntak

De 185 fagfolkene som så langt har signert oppropet, oppgir alle i underskriftslisten hva de selv mener er optimalt dagsinntak. Flertallet lander på 4000 IU daglig.

Det er det samme som 100 mikrogram (μg eller mcg) hvis man bruker den norske doseringsenheten for vitamin D – den som står på pakningen når du kjøper vitamin D på helsekost, apotek eller i dagligvarebutikken. Maks anbefalt dagsdose som kan stå på etiketter i Norge er 20 mikrogram.

De som har signert brevet oppgir også selv hva de inntar av vitamin D hver dag for å beskytte seg mot sykdom. Det varierer fra 50 til 250 mikrogram (2000 – 10 000 IU).

Sykdomsratene på grunn av vitamin D-mangel er høyere om vinteren, og noen grupper skiller seg ut med betydelig større mangler: de overvektige, de som er mørke i huden og pleiepasienter på syke- og eldrehjem – de samme gruppene som har størst risiko for å bli syke av koronaviruset.

De som befinner seg i disse gruppene bør innta mest vitamin D.

 Studie på gang i Norge

Norske fagmiljøer har fått med seg at vitamin D kan være nyttig for å forebygge korona-sykdom. Det ser derimot ikke ut til å være noen hast med å oppfordre til å øke inntaket av vitamin D enda. I omtalen av studien Forebygging av koronavirus med tran, skriver Oslo Universitetssykehus (4):

– I Transtudien vil vi undersøke om tran forebygger koronavirus… På slutten av vinteren vil vi se om det er forskjell i forekomst av koronasykdom mellom gruppene. Alle voksne yngre enn 75 år i Norge kan delta i Transtudien.

Universitet viser til Den store Koronastudien som viser at: – deltakerne som oppga at de brukte tran hadde en lavere forekomst av koronasykdom, men dette kan like gjerne skyldes at de som bruker tran også beskytter seg bedre mot sykdommen på andre måter. Hvis tran virkelig forebygger koronasykdom ville det åpne for en helt ny måte å forebygge sykdommen på. Resultatene fra Koronastudien er dessverre langt fra sikre nok til å kunne gi råd om bruk av tran for å forebygge koronasyskom, skriver de.

Med andre ord velkjente ord fra de som lever av å forske: «interessant, men vi vet fortsatt for lite til å gjøre noe …»

En kan også spørre om hvorfor det skal forskes på tran mot korona, som primært er en kilde til omega 3. Færrest mulig variable synes ellers å være gullstandarden.

En spiseskje tran gir 24 mikrogram vitamin D. Det er 75 % mindre enn det som ekspertene i brevet mener alle bør innta.

Gryende interesse blant leger

Artikkelen i legeforeningens tidskriftet.no i 2014 innleder med:

-Vitamin D er i vinden, og hos norske leger er det entusiasme å spore. Vitaminets vitenskapelige popularitet er også udiskutabel, med nærmere 60 000 treff på PubMed.

Artikkelen avslutter ikke like entusiastiske med:

-Forskere har hevdet at grenseverdien for 25(OH)D på 50 nmol/l er satt for lavt. Vi vil holde fast ved at det per dags dato ikke er konsensus i litteraturen som tilsier at grenseverdien bør være høyere. Bortsett fra i behandlingen av pasienter med svært lave nivåer av vitamin D er det med utgangspunkt i dagens kunnskapsgrunnlag ikke grunn til å sette pasienter på megadoser av vitamin D – med tanke på mulige bieffekter dette kan ha på sikt. Ved regelmessig bruk av tran og inntak av fet fisk vil det daglige D-vitaminbehovet være dekket for de fleste.

Dette var riktignok før korona, hvor det ikke var 185 godt skolerte akademikere som sammen «roper» til helsemyndigheter og helsearbeidere i alle land:

-Please act now!

Kompetanse i Norge

Funksjonell medisinsk senter i Oslo og Trondheim finner vi leger som har spesialisert seg på høydosering av vitaminer og mineraler: å finne optimalt tilpasset dose for den enkelte ved ulike medisinske tilstander.

De fleste terapeuter som jobber med kosthold og ernæring har god greie på vitaminer og mineraler, hvis du ellers ønsker kyndig veiledning.

God faglig utdanning i bruk av vitaminer og mineraler gis blant annet ved Tunmed Medisinske Skole, i fagskoleutdanning i biopati, ernæringsterapi, kostholdsveileder og helsekostveileder.

Øk din egen kompetanse

Les Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft. Her finner du et engasjert og kompetent fagmiljø som skriver mye om verdien av vitaminer og mineraler, så vel som annen ernæringsterapi, her kan du bli abonnent.

 Kilder:

  1. https://vitamindforall.org/letter.html
  2. https://tidsskriftet.no/2014/04/kronikk/vitamin-d-hvor-mye-er-nok-og-er-mer-bedre-helsen#reference-3
  3. https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/naring-og-vitaminer/vitamin-d-i-kosten/
  4. https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/forebygging-av-covid-19-med-tran
Del artikkelen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *