Spillet som skal skjule skader ved stråling

Tobakksindustrien arbeidet i tiår for å hindre at sannheten om røyking ble kjent. Bransjens strategier har inspirert telekomindustrien. Og snart kommer 5G.

Av Iver Mysterud, Dr. philos i biologi og fagredaktør i Helsemagasinet. (Bildet over)
Redigert av Caluna, du kan lese hele artikkelen i Helsemagasinet.

Stråling

Mektige industriinteresser ønsker at dagens utvikling skal videreføres. Og har i årtier systematisk jobbet for at ikke brysomme forskere, leger eller andre skal sette kjepper i hjulene for stadig mer bruk av trådløs teknologi.
Spekulativt?
Fagboka «5G og vår trådløse virkelighet» kan overbevise deg om at påstanden holder vann.
Boka oppsummerer det faglige og politiske spillet rundt helse og miljø. Og gir oversikt over hva forskningen faktisk finner. Som vi sjelden eller aldri hører om i ledende medier.

Boka viser mektige spill, som at EU ”friskmelder” 5G-utbredelsen på feilaktig grunnlag, og underslår sentral forskning.

Tobakksindustrien arbeidet i tiår for å hindre at sannheten om røyking ble allment kjent. Denne kyniske bransjen har inspirert en rekke andre bransjer. I detalj avdekker boka telekomindustriens strategier og virkemidler for å skjule sannheter. Akkurat som tobakksindustrien, sukkerindustrien, farmasøytisk og kjemisk industri.
Det burde ikke overraske at også telekommunikasjonsindustrien mæler sin kake på bekostning av planters, dyrs og menneskers helse.

Om stråling: Noe av det viktigste som er skrivet siste tiår, mener anmelder Mysterud. Men boka vil trolig drukne i stillhet.

Se video med Iver Mysterud: – 5G er et eksperiment!

Mennesket ikke tilpasset slik stråling

Vi bombarderes med stråling: mobiltelefoner, trådløse nettverk og automatiske strømmålere. Påvirkningen øker og er nå mye sterkere enn den naturlige bakgrunnsstrålingen vi evolusjonært er tilpasset. Menneskeskapt stråling forstyrrer grunnleggende livsprosesser. I tillegg kommer snart stråling fra femte generasjons mobilnettverk – 5G. Hva vet vi om helseeffektene av all denne strålingen? Hva sier forskningen?

Fyldig referansesamling

Boka uttrykker budskapet i klartekst: Bevis- og referansesamling med forklaringer for jurister, medisinere, biologer, fysikere, gravejournalister, miljøvernere og andre interesserte. Dette referansegrunnlaget bør alle interesserte ha for å forstå hva forskningen har funnet: altså det faglige og politiske spillet rundt forskningen og hva lovverket sier og ikke sier.

Redigert av akademikere fra telekomindustrien

Boka er redigert av Einar Flydal og Else Nordhagen, begge akademikere med lang fartstid fra telekomindustrien (Telenor ASA). De har skrevet størstedelen av boka og oversatt og tilrettelagt bidrag/artikler fra en rekke engelskspråklige fagfolk.

Se video med Einar Flydal fra Litteraturhuset høsten 2019: Slik påvirker stråling helsen vår.

Boka viser mektige spill, som at EUs SCENIHR-utredning ”friskmelder” 5G-utbredelsen på feilaktig grunnlag, og underslår sentral forskning. Forfatterne mener at utrederne må ha hatt kjennskap til disse kunnskapene, men at de har utelatt dem fordi det ville rokket ved utredningens konklusjoner.

Etter vår vurdering er «5G og vår trådløse virkelighet» noe av det viktigste som er skrevet på norsk om helserelaterte temaer siste tiår.

Ifølge forfatterne har Norge, øvrige Norden, USA og flere andre land et strålevern basert på en forvrengt framstilling av forskningsresultater. Altså et «vern» som umulig kan beskytte befolkningen. Forfatterne viser at EU-byråkratiet forsvarer direkte usanne påstander, som at det er vitenskapelig enighet om at det ikke er påvist noen skadevirkninger, selv om dokumentasjonen for helseskader er overveldende. Sagt på en annen måte: Boka gir innsikt i hvordan strålemyndighetene i Norge og internasjonalt på spissfindig måte klarer å ”nøytralisere” og avvise negative forskningsresultater.

Etter vår vurdering er «5G og vår trådløse virkelighet» noe av det viktigste som er skrevet på norsk om helserelaterte temaer siste tiår. Timingen er god, vi står midt i det som både kan bli en teknologisk revolusjon og en helsemessig katastrofe: det kommende 5G-nettet.

Stråling på toppen av alt

Strålingsbelastningen fra dette kommer på toppen av all annen menneskeskapt stråling. Som har økt, og som intet liv er fysiologisk tilpasset å tåle.
Selv om en rekke andre faktorer bidrar negativt til vår helsetilstand, som hva vi putter i munnen, mangel på mosjon og eksponering for miljøgifter, er trolig stråling av mer grunnleggende og overordnet betydning fordi det påvirker oss på så mange måter. Sannsynligvis på måter vi ennå ikke har avdekket.

Troverdig analyse

Fra før kjente jeg mye av forskningen som er oppsummert i boka. Men i tillegg har redaktørene på mesterlig vis analysert årsaker til at forskning som finner negative virkninger av stråling under grenseverdiene, i praksis blir avvist av norske og internasjonale strålevernmyndigheter. En meget viktig og troverdig analyse.
Forvent ikke heiarop fra telekomindustrien eller våre strålevernmyndigheter. Industriinteressene vil enten kraftig imøtegå boka, dens argumenter og forskningen som oppsummeres, eller mer sannsynlig: Den vil bli tiet i hjel.

Om redaktørene

Einar Flydal (f. 1949) har bakgrunn som journalist, forsker, strategirådgiver og utvikler. Han har mer enn 30 års erfaring fra telekommunikasjons- og IT-bransjen, der han blant annet har tatt for seg mulige miljøgevinster og -skadevirkninger. Som pensjonist har han siden 2011 særlig gravd seg ned i helsemessige skadevirkninger ved elektromagnetiske felt/stråling. Nettside: einarflydal.com.

Else Nordhagen (f. 1957) er dr.scient. i informatikk og har arbeidet som universitetsforeleser, konsulent, gründer innen apper og seniorforsker ved SINTEF og Telenor ASA. Hun har samarbeidet med Flydal om stråling, miljø og helseskader siden 2017.

Utviklingen av eksponering for elektromagnetisk stråling fra menneskeskapte og naturlige kilder. Det grønne feltet nederst viser naturlige kilder, altså det vi er tilpasset. Menneskeskapte kommer i tillegg, og øker dramatisk. (The Lancet Planetary Health 2018)

Kilder

1. Firstenberg A. Den usynlige regnbuen: Historien om elektrisiteten og livet. Oslo: Z-forlag, 2018.
2. Mysterud I. Eletromagnetisme gjør planter, dyr og mennesker syke. VOF 2019; 10 (4): 78–89.
Les også: Kan elektrifisert miljø bidra til pandemier?

Les mer fra Caluna

Hvorfor får vi ikke vite at vitamin C beskytter mot virus?
Overlege: – Jeg ante ikke at motstanden mot vitamin C var så sterk.
Du går ikke ned i vekt uten hormonene på din side.


Annonse:
Calunas ernæringsterapeuter har utviklet kostplanene våre. For varig endring. Enkle å følge. Deilige oppskrifter.

To damer ved siden av hverandre, smiler til kamera, begge langt hår, den ene lyst, den andre mørkt.

Nina Husø (v) og Helén Fuhr er Calunas ernæringsterapeuter.Del artikkelen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *