Livsstil for helse - visst kan du!

Om oss

Om oss: Vi forteller historier om folk som gjør endringer i livet for bedre helse og liv. Vi løfter ingen pekefinger eller absolutte sannheter. Vi formidler – sammen med dere!
Caluna be lansert mai 2017. Magasinet oppstod som medlemsbladet til foreningen Kostreform for bedre helse, i dag en av eierne av Caluna.
Norges helsebudsjett sprenges og mennesker lider fordi stadig flere får
livsstilssykdommer som rammer stadig yngre.
Caluna gir kunnskap om kost for bedre helse. Vårt fellesskap gjør
endringene enklere.
Caluna er tuftet på andre svar enn dem det offentlige gir. Den viktigste
forskjellen er at Caluna vektlegger forskningen som viser helsegevinst
ved å innta mer fett og mindre karbohydrater.
Ved å formidle enkeltmenneskers historier viser Caluna at forskjellige
mennesker trenger forskjellige svar om helse.
Calunas redaksjon er uavhengig, og underlagt redaktørplakaten.
Redaksjonen arbeider etter Vær varsom-plakaten.

Kystbilde-lyng-Caluna

Om oss

Caluna formidler kunnskap og erfaring om livsstil for bedre helse. Vi forteller historier "av folk - til folk" om matens fantastiske potensial.

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til redaksjon og administrasjon hos Caluna. Send gjerne en e-post dersom du har spørsmål eller tips til oss!

Presse

Kontakt redaksjonen for informasjon. Alle våre artikler og bilder tilhører Caluna og kan kun benyttes ved avtale om dette.