Over 100 leger og forskere i felles opprop: – styrk korona-forsvaret med Vitamin D!

Det er godt dokumentert at lave D-vitamin-verdier øker faren for koronainfeksjon. Det hevder 185 leger og…

Vitamin D mot virus.

Kunnskapen om vitamin D-mangel er ganske ny: Først for 20 år siden ble vi anbefalt tilskudd.…

Stordalen og Stoltenberg – ta til fornuft! Denne kosten gir mangler.

Kostholdet som Gunhild Stordalen, EAT og Folkehelseinstituttets Camilla Stoltenberg fremmer er for næringsfattig, mener de tre…