En diagnose av psykiatrien

Det er ikke sykdommen som er kronisk, men behandlingen. Behandling er kronisk, medikamentell symptomreduksjon.