En diagnose av psykiatrien

Det er ikke sykdommen som er kronisk, men behandlingen. Behandling er kronisk, medikamentell symptomreduksjon.

Nok diagnoser nå, ikke flere stemplede ungdom.

- Selv med mange års forskning, finnes det ikke en eneste biologisk markør for noen av…

Psykolog Birgit Valla: Legg vekk de psykiatriske diagnosene!

Da Birgit skrev disse ord, fulgte gransking, det ble nesten kroken på døra. Fire år senere…