Livsstil for helse - visst kan du!
Auto immune sykdommer

Ny studie knytter aluminium til sykdom!

Via mat og vann eksponeres vi for aluminium. Den økende forekomsten av inflammatoriske tarmsykdommer (IBD) har vist den kritiske rollen til miljøforurensninger.

Anders Nicolai Krokfoss

Av Anders Nicolai Krokfoss, daglig leder av Funksjonellmedisinsk Institutt.

Lekk tarm, økt betennelse.

Hittil har virkningen av aluminium i tarmen ikke vært veldig kjent.
Ny studie viser at aluminium forverret tarmbetennelsen.
Studien, publisert i Nature, har hatt til hensikt å evaluere effekten av miljøforgiftning med aluminium på betennelse, og å utforske de underliggende mekanismene.
Aluminium økte intensiteten og varigheten av betennelsen, og reduserte epitelcellefornyelsen sammenlignet med kontrolldyr.
Epitelceller er det tynne cellelaget som dekker hele tarmoverflaten og omtales som tarmbarrieren eller tarmslimhinnen.

Aluminium er allestedsnærværende og det vanligste metallelementet i vårt miljø.

Lekk tarm

Studien viste også at aluminium påvirket tarmbarriere-funksjonen svært negativt.
Det medfører økt tarm permeabilitet, eller lekk tarm.
Skadelige effekter av aluminium på tarmbetennelse og mucosal reparasjon tyder sterkt på at aluminium kan være en miljømessig IBD risikofaktor.
Inflammatoriske tarmsykdommer (IBD), som inkluderer Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, er kroniske sykdommer karakterisert ved en overdreven ukontrollert tarmbetennelse. Som skyldes unormal immunrespons mot mikrobiota.
De siste 10 årene har genetisk forskning på IBD gitt viktige funn.
Imidlertid ble det vist at ingen av de mange sensitivitetsgenene som er identifisert var nødvendige eller tilstrekkelige for sykdomsutbrudd.

Aluminium vanlig i mat og vann

Nature skriver at forskerne nå har sterke argumenter som innebærer en viktig rolle for miljøfaktorer i patogenesen til IBD.
Industrialisering i det 20. århundre har ført til økt opphopning av tungmetaller, og spesielt aluminium, i våre omkringliggende økosystemer. Aluminium er allestedsnærværende og det vanligste metallelementet i vårt miljø.
De siste 50 årene har verdensomspennende produksjon av aluminium økt jevnt.
En hovedvei for eksponering av aluminium for befolkningen er gjennom mat og vann.
Nedgangen i bruken av ubehandlede matvarer og økt forbruk av kaker, bakverk og sukkerrike matvarer har resultert i økt inntak av aluminium. Det overstiger det tolerante ukentlige inntaket i betydelig andel av de europeiske og nordamerikanske befolkningene.

Lite kjent

I mange år har eksponering for aluminium blitt antatt å kunne gi unormal immunrespons ved ulike sykdommer, inkludert autoimmune tilstander.
Til tross for denne kjente toksisiteten og en potensiell tarminteraksjon, er ikke dette godt nok kjent.
Målet med studien var å undersøke aluminiums proinflammatoriske rolle i ulike modeller av kjemisk indusert og kronisk kolitt hos mus.
Spesiell oppmerksomhet ble gitt til samspillet mellom aluminium og epitelceller, og dets rolle i immunresponsen mot bakterier.
Studien ble utført på mus da det er etisk uforsvarlig å gjøre denne typen forskning på mennesker.
Les artikkelen i Nature her.

Denne artikkelen ble først publisert 14. juni 2018 hos Funksjonellmedisinsk Institutt.
Fra deres nettside: ”Instituttet skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere.
Men minner for ordens skyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.”

Mer fra Caluna