Helsehistorier av folk - til folk
Kosthold

Lavt stoffskifte? Her er lynkurset for deg og legen din!

Her er lynkurset i medisinering av lavt stoffskifte. Print det ut og ta det med til legen din. Det kan gi grunnlag for en fornuftig samtale.

Av Thor Foseid

Av ernæringsrådgiverThor Foseid
Lavt stoffskifte: For å avklare om stoffskiftet ditt er tilfredsstillende, skal det som regel tas følgende prøver:
 • TPO (referanseområdet < 100),
 • T4 (referanseområde 11,0 – 23,0)
 • T3 (referanseområde 3,5 – 6,5)
 • TSH (referanseområde 0,2 – 4,0)
 • rT3 (varierer hos friske personer med kroppens behov for T3)
Forhøyet TPO betyr at kroppen danner antistoffer mot et enzym i skjoldbruskkjertelen (“Tyreoperoksidase”).
Over tid vil forhøyet TPO bidra til lavt stoffskifte, men det kan ta mange år.
Inntil TPO får innvirkning på stoffskiftet, vil de andre prøvene være normale.
Når TPO har startet å påvirke stoffskiftet avdekkes det ved at TSH begynner å stige. TSH påvirker skjoldbruskkjertelens produksjon av stoffskiftehormoner (T4 og T3). Når TSH begynner å stige, men produksjon av T4 og T3 ligger innenfor normalområdet, kalles tilstanden subklinisk eller mild hypotyreose.
Om det i denne fasen foreligger kliniske på til lavt stoffskifte (se nedenfor), skal medisinering starte før stoffskiftet har blitt lavt.

Andre årsaker til at lavt stoffskifte kan være:

 • mangel på jod (feil kosthold)
 • strålebehandling rundt nakke og skuldre
 • kirurgiske inngrep i skjoldbruskkjertelen
 • behandling med radioaktiv jod ved høyt stoffskifte
Om du gradvis får lavere stoffskifteverdier uten at andre prøver kan forklare årsaken, bør du snarest starte med et helsefremmende LCHF-kosthold: tilstrekkelig næringsmidler som inneholder jod.
Samt daglig kosttilskudd med 150 ug jod, ikke mer.
Dette bør være førstevalget før du starter på medisiner for lavt stoffskifte.
Et helsefremmende LCHF-kosthold er også viktig for alle som blir medisinert for lavt stoffskifte.
Fordi et slikt kosthold bidrar til:
 • god tarmflora
 • reduserer/fjerner betennelser i tarmen
 • reduserer stress
 • er uten gluten og laktose om du velger laktosefrie melkeprodukter
 • stabiliserer blodsukker og insulinproduksjon

Stoffskiftemedisin

Dette er viktig for et godt og stabilt opptak av stoffskiftemedisiner. Riktig dosering av stoffskiftemedisiner er kun mulig om opptaket av medisiner er stabilt og tilstrekkelig, noe som i stor grad styres av kostholdet. Min erfaring er at stoffskiftet kan øke – noen gang normaliseres, og av og til også bli for høyt, slik at medisinering kan avsluttes når kostholdet legges om til et helsefremmende LCHF-kosthold.
Vit at andre medisiner kan påvirke dosering av stoffskiftehormoner. Når visse andre medisiner (legen vet hvilke) fjernes eller nye foreskrives, må stoffskiftet sjekkes på nytt.

Legen tester ikke nok

Daglig får jeg eposter fra fortvilede mennesker som erfarer at legen ikke tar kliniske signaler om lavt stoffskifte alvorlig nok.
Symptomene er typisk overvekt, ME, fibromyalgi, samt en rekke kliniske tegn på lavt stoffskifte.
Nødvendige prøver blir ikke tatt, og mange leger vil ikke starte medisinering når stoffskiftet åpenbart er for lavt. Noe som svært ofte er tilfelle selv om det ligger innenfor normalområdet. Den kliniske tilstanden skal telle mer enn prøvesvarene.

Motvilje mot justering av T4 og T3

Mange leger later til å ha stor motvilje mot å supplere T4 med mindre mengder T3. Selv når det åpenbart ville gitt resultat.
Nivået av rT3 blir ikke sjekket, ei heller “binyretretthet” og produksjon av kortisol. Som er avgjørende for at cellene skal oppta stoffskiftehormoner.
Normale stoffskifteverdier betyr svært lite dersom produksjonen av kortisol er for lavt. Da får nemlig ikke cellene tilgang til stoffskiftehormonene.

“Binyretretthet”

“Binyretretthet”  – eller forstyrrelser i HPA-aksen, kan oppstå når det går for lang tid før en med lavt stoffskifte blir medisinert.
Binyrene forsøker å kompensere, og blir utslitt ved langvarig stress.
Samt ved feil kosthold, altså et med for mye raske karbohydrater.
Så når kan du med fibromyalgi, overvekt eller ME, samt åpenbare kliniske tegn på lavt stoffskifte oppnå riktig/økt stoffskifte?
Det skjer først når T4 og T3 ligger i øvre del av normalområdet.
TSH bør ligge i nedre del, ned mot 0,3, men ikke lavere.

Legen fornøyd med for lite

Likevel er de fleste leger fornøyd når T4 og T3 ligger i nedre del av normalområdet. Fordi det står i de retningslinjer de forholder seg til.
De fleste leger vil normalt heller ikke sjekke T3.
Med liten kunnskap hos leger er det lett å være avvisende overfor pasienter som ligger innenfor normalområdet, men som selv mener de burde ligge høyere.
Ved medisinering er det vanlige å begynne med Levaxin (T4).
Om det ikke gir tilstrekkelig resultat,  konverteres til tilstrekkelige mengder T3), bør medisineringen suppleres med Liothyronin (T3).
Her syndes det mye. Begge er syntetiske produkter.

Tallene er bra, men du føler deg dårlig

Selv om medisinering med Levaxin og Liothyronin gir prøvesvar som viser at begge ligger i øvre del av normalområdet, kan din kliniske tilstanden fortsatt være dårlig. Husk at ved endringer i medisinering må medisinene få tid til å virke – det kan ta noen uker.
Da skal den kliniske tilstanden tillegges mer vekt enn blodprøvene.

Medikamenter fra dyr kan være løsningen

Om prøvesvarene ligger i øverste del av normalområdet, kostholdet er endret til et helsefremmende LCHF-kosthold, men den kliniske tilstanden fortsatt ikke føles god, kan medikamenter av thyroidkjertel fra dyr (sau, gris, storfe) være løsningen. Tilgjengelige produkter i Norge er Armour Thyroid og Erfa Thyroid.
Disse viser seg ofte som gode alternativ når de syntetiske produktene ikke virker tilfredsstillende.
Naturlige produkter har kraftig virkning, og det er viktig at ikke stoffskiftet kommer for høyt. Det kan gi alvorlige bivirkninger.
Så lenge stoffskiftet ligger innenfor normalområdet, slipper du bivirkninger.
Men selv med naturlige stoffskifteprodukter kan det vise seg at den kliniske tilstanden ikke blir tilfredsstillende.
Det er da to forhold til som må kontrolleres.

rT3 og kortisol

Det ene er nivået av rT3, et antistoff som reduserer effekten av T3.
Blodprøver sendes hormonlaboratoriet på Aker Sykehus, som kan foreta analysen.
Det andre som må kontrolleres er nivået av kortisol.
Ved “binyretretthet” – normalt en reaksjon på langvarig stress – vil kortisolproduksjonen over tid kunne bli for lav.
Tilstrekkelig med kortisol i cellemembranene er nødvendig da kortisol er en forutsetning for å kunne transportere stoffskiftehormoner gjennom celleveggen og inn i cellene.
Ved for lave nivåer av kortisol, vil prøvesvar kunne vise at nivået av thyroidhormoner tilsier høyt stoffskifte, mens på cellenivå er stoffskiftet svært lavt.
Så selv om alle prøver viser at stoffskiftehormoner ligger i øvre nivå av normalområdet, prøvesvar viser at rT3 er tilfredsstillende, så vil for lav kortisolproduksjon likevel kunne hindre normalt stoffskifte.
Da må dette problemet få oppmerksomhet.

Typiske symptomer ved lavt stoffskifte

 • Tørr og kjølig hud (Kan oppstå flekkvis pigmenttap i huden.)
 • Tørt og flisete hår, håravfall
 • Sprø og tynne negler
 • Hevelser rundt øynene
 • Sakte hjerterytme
 • Tregt bevegelsesmønster og langsomme reflekser
 • Struma i 50 prosent av tilfellene
 • Muskelsmerter, leddsmerter og hovne ledd
 • Frossen/fryser lett
 • Vektøkning uten at du spiser mer
 • Appetittløshet, treg avføring, forstoppelse
 • Sykdom i nerver, trykk på nerver, prikking i huden, svimmelhet
 • Uregelmessig og kraftigere menstruasjon, eller sjeldnere og sparsom blødning
 • Stemmeforandring, heshet, svimmelhet og øresus
 • Lav blodprosent og endret blodplatefunksjon med tregere blodlevring

I tillegg

 • tristhet/depresjon
 • tiltaksløshet
 • hukommelsessvikt
 • demens
 • økt søvnbehov
Ved riktig medisinering skal disse symptomene forsvinne, eller bli sterkt redusert. Husk at det er den kliniske tilstanden din som er viktigst – ikke hva blodprøvene viser.
(Artikkelen ble første gang publisert oktober 2017.)