Livsstil for helse - visst kan du!
Siste

Helsedirektoratet: – Krevende å måle jod.

Leste du om Kristin? (Bildet over.) Det var kiropraktoren hennes som så det, med ett blikk:
– Har noen fortalt deg at du har struma? Kristin var hos alle spesialistene, ingen målte hennes jod. Caluna spør Helsedirektoratet hvorfor.

Her er Kristins historie.

Kristin Moslått (39) var elendig i årevis før kiropraktoren med ett blikk så at det var struma hun hadde.
– Er ikke det sånn som gamle damer får, spør Kristin.
Struma er nå uvanlig, men en ny rapport avdekker at åtte av ti gravide og ammende har jodmangel. Det kan gi babyen varige skader.
Jodmangel er også knyttet til stoffskiftesykdom og økt risiko for kreft.

Endokrinologen måler ikke jod

I desember i fjor er Kristin endelig hos endokrinologen.
Han tar biopsi av knutene i halsen for å avdekke mulig kreft. Det er det ikke.
– Hva nå, spør Kristin ved Sykehuset Østfold.
– Kom tilbake om seks måneder, sier endokrinologen.
– Er det alt?
– Ja, men jeg anbefaler løpende dialog med fastlegen.
– Er det ingenting jeg kan gjøre? Kost? Tilskudd? Medisiner?
– Nei. Du trenger hvile.
Da hadde Kristin allerede hvilt i tre år.
Ingen måler hennes jodstatus. Til tross for at kunnskapen om sammenheng jod/struma er et lite nettsøk unna.
Sykehuset har fulgt retningslinjene fra Helsedirektoratet.

Caluna spør Helsedirektoratet

Hvorfor er ikke måling av jod rutine ved stoffskiftesykdom og struma?

Avdelingsdirektør Guro B. Smedshaug hos Helsedirektoratet:
– Stoffskiftesykdom og struma som følge av jodmangel har vært en sjelden tilstand i Norge.
– Befolkningsundersøkelser (HUNT-2) på slutten av 1990 tallet vist at under 0.5 prosent  av menn og under tre prosent av kvinner har jodmangel.
– Nasjonalt råd for ernæring gjorde oss oppmerksom på at dette er et mineral vi bør løfte fram igjen, og særlig til personer som ikke inntar melk og meieriprodukter.
– Etter at jodrapporten kom har vi konkretisert våre anbefalinger om melk og meieriprodukter, tydeliggjort våre råd om fisk, samt oppdatert informasjon om kosttilskudd med jod for personer som av ulike grunner utelater melk og fisk i kostholdet.

Hva skal til for at måling av jod, ved symptomer på mangel, blir rutine?

– Det er relativt krevende å måle jodstatus gjennom urinprøver, fordi man må måle urin gjennom 24 timer for å få et godt bilde av jodstatus.
– Vi vet imidlertid at det er  sammenheng mellom inntak av jod i kostholdet og utskillelsen av jod i urin. Det kan dermed  gjøres en enkel kartlegging av pasientens spisevaner med tanke på jodinntak.

“Ved å tilsette jod til bordsalt vil det kunne være risiko for at grupper som allerede har et tilstrekkelig jodinntak, får for høyt inntak.”

Hvorfor blir ikke nok jod tilsatt i bordsalt, slik WHO for lengst har anbefalt?

– Både jodmangel og jodoverskudd øker risikoen for forstyrrelser i skjoldbruskkjertelen. Nivået for optimalt jodinntak ser ut til å være relativt smalt.
– Ved å tilsette jod til bordsalt vil det kunne være risiko for at grupper som allerede har et tilstrekkelig jodinntak, får for høyt inntak.
– Tidligere beregninger har vist at 2-åringer og voksne menn kan være risikogrupper for høyt jodinntak.
– Det gjelder også brukere av kosttilskudd med jod- og tang- og tareprodukter.
– På oppdrag fra oss og Mattilsynet er nå Vitenskapskomiteen for Mattrygghet i gang med en nytte-risikovurdering av å tilsette jod til bordsalt i større omfang enn før.
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/jodberikningtilsetningavjodtilsalt.4.fc28d8f161931feec52c71f.html

Les mer fra Caluna

Ny rapport: Åtte av ti gravide og ammende mangler jod. Myndighetene roper “drikk melk!”

Lær om stoffskifte på Dr. Siris stoffskifteskole.

Liv spiser seg til bedre stoffskifte: – Stoffskiftesykdom skyldes mineraler i ubalanse.

Guro Smedshaug hos Helsedirektoratet: – Krevende å måle jod.