Del dette innlegget på:

Vitamin D øker levealder!

Vitamin D er i vinden som aldri før. Det er mange studier som viser at solskinnsvitaminet kan gi deg flere leveår.

Nylig delte vi på vår FB fra NRK.no om en spansk studie som viser at:– Koronapasienter har 60 prosent større sjanse for å overleve når de ble behandlet med D-vitamin. Og de som ikke fikk D-vitamin hadde fire ganger større sannsynlighet for å trenge intensivbehandling.

Det har aktualisert fokuset på vitamin D, som mange ikke trenger flere studier på for å se at daglig tilskudd kan bidra til en ekstra livsforsikring.

For 6 år siden innleder en artikkel legeforeningens tidsskriftet.no:
– Vitamin D er i vinden, og hos norske leger er det entusiasme å spore. Vitaminets vitenskapelige popularitet er også udiskutabel, med nærmere 60 000 treff på PubMed.

Studier på levealder er en god start
I en undersøkelse som omfattet 62 000 personer ble det registrert 5560 dødsfall. I gruppen med høyest D-vitamin-inntak var dødeligheten 30 prosent lavere sammenlignet med de med lavest inntak. (1) 

Lignende tall ble funnet i en annen undersøkelse som omfattet ca. 9600 personer mellom 50 og 70 år. Der økte også overlevelsen med økende D-vitaminstatus. (1)

I en samlestudie i 2011 tok man for seg 50 studier som til sammen dekket et utvalg på 94000 personer. Hele 38 % av studiene var placebokontrollerte forsøk, dvs vitamin D ble sammenlignet med narrepiller. Datagrunnlaget var med andre ord mer solid enn i befolkningsstudier hvor man ser på sammenhengen mellom D-vitamin-verdier i befolkningen og dødelighet.

For de som tok tilskudd av vitamin D3 var den reduserte dødelighet betydelig (6%) og noe mindre for de som tok vitamin D2. Gjennomsnittsalderen i studien var 74 år og 79 % var kvinner. (2,3)

Jeg tror vitamin D er nummer 1 blant mulige helsefremmende medisinske tiltak de siste tyve årene.”
 Dr. John Whitcomb, Aurora Sinai Medical Center.

I pose og sekk – økt livslengde og økt livskvalitet
Dagens forventede levealder ligger i dag på 84 år for kvinner og 81 år for menn.

Vitamin-D-forskningen tyder på at den ville være enda lenger hvis befolkningen var flinkere til å ta D-vitamintilskudd.

Kanskje er ikke poenget for alle å leve så mye lenger enn 80 år. Da er det kanskje bedre motivasjon å peke på alle studiene som viser at vitamin D kan knyttes til en reduksjon i en lang rekke livsstilssykdommer.
For lite D-vitamin øker sjansene for flere leveår med kronisk sykdom og redusert livskvalitet. (1)

Kan ikke bare bero på solen
En studie fra Korea viser at 20 minutters soling av ansikt, hender og underarmer seks dager per uke i fire uker rundt 15. oktober, ikke ga noen målbar økning av D-vitaminnivået.

Denne solingen tilsvarer cirka 15 minutter midtsommers i Oslo. Vi må ha mye mer sol enn dette i følge den internasjonalt kjente norske D-vitamin-forskeren Johan Mohan for å produsere nok D-vitamin. (4)

“Faren med å få for mye sol er minimal – faren med få for lite sol er enorm.”
Dr. Michael R. Eades

Nordeuropeere har størst nytte av tilskudd
Hvis vi ikke drar på sydentur høst og vinter – noe som ble vanskeligere i koronaåret 2020, så er mulighetene til å få fylt opp kvoten med D-vitamin fra soling begrenset.

Ifølge en artikkel i legeforeningens Tidskriftet i 2014 ligger det gjennomsnittlige dagsinntaket av vitamin D i Norge på 4,9 mikrogram for kvinner og 6,7 mikrogram for menn, men noe høyere for de som tar tran og kosttilskudd.

Mange internasjonale eksperter mener 100 mikrogram daglig er optimalt for de fleste, og gunstig for immunforsvaret (5).

“Hvis du tenker på det rent evolusjonært, så er vitamin D det eldste hormonet på Jorden. Jeg tror ikke fokuset på det vil være et forbigående fenomen.”
Dr. Michael F. Holick

Hvor mye D-vitamin får soltilbederne?
Å se til de som er mye ute i solrike strøk kan gi en god pekepinn på hvor mye vi trenger av vitamin D.

Kroppen blir ikke D-vitaminforgiftet av solen, fordi kroppen nedregulerer produksjonen når den har fått ønsket dose.

Utearbeidende masaier og hadzaber i Tanzania har rundt 115 nmol/l vitamin D i blodet, faktisk litt mindre enn badevakter i Florida har. Dette gir antakelig en pekepinn om optimale D-vitamin-nivåer sier Moan til Dagens Medisin.

Du kan selv sjekke dine verdier ved å ta en enkel blodprøve hos din fastlege. Siden mye taler for at de fleste har for lite vitamin D, både på grunn av lite sol og vitamin D fattig kosthold, og at økt inntak kan knyttes til økt levealder, kan det være en god livsinnvestering å supplere med vitamin D fra kosttilskudd.

Ikke noe annet næringsstoff, legemiddel, eller hormon har oppnådd større vitenskapelige kredibilitet enn vitamin D.”
 
– Life Extension Magazine Jan 2010
Annonse
Kostholdsplan med gode råvarer
Kvinne med teskje. Matretter og oppskrifter. Eksempel på kostplan.
Endringer blir lettere med en plan!

KILDER
1. http://www.aftenposteninnsikt.no/7-juli-og-august-2013/d-vitamin-boomen-siste-nytt

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3349454/
3. https://www.acpjournals.org/doi/abs/10.7326/0003-4819-155-10-201111150-02004

4. http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/04/22/nye-funn-om-d-vitamin-og-helse-/

5. https://caluna.no/forskning/styrk-korona-forsvaret-med-vitamin-d/

Del dette innlegget på:

Sykdommer/Tilstander

Caluna Nyhetsbrev

Få de siste nyheter og oppdateringer innen helse!