Til VG fra kreftoverlever Terje Toftenes: “Livsfarlig eksperiment” i unyansert fremstilling.

Siden jeg selv har blitt frisk fra “uhelbredelig” kreft takket være en alternativ strategi, vil jeg kommentere VGS unyanserte vinkling.

Av filmskaper og kreftoverlever Terje Toftenes.

Kreft: VGs nye film om kreftsyke Tarjei har vekket sterke følelser.
Når modige mennesker som Tarjei utfordrer “systemet” ved å takke nei til cellegift mot lymfekreft, er motstanden massiv fra både faglig hold og hans nærmeste. Hans kamp blir vel så mye mot dem som ikke vi respektere hans integritet og egne valg, som det blir mot selve kreften.

Brukes av VG

I filmen blir Tarjei brukt nærmest som en “nyttig idiot” av VG, når de vil promotere den “riktige” medisinen: behandling med cellegift.
Frasen om at han skal “tenke seg frisk” blir brukt i overskriften for å vise hvor dumdristig han er, mens han egentlig testet ut alt fra fastekur til akupunktur, og ulike kostholdsstrategier. Som for mange har fungert veldig bra, inkludert undertegnede.

Frisk etter «alternativ» behandling

Jeg har vært helt frisk i fire år etter å ha brukt en kombinasjonsbehandling med faste, detox, kosthold og strålebehandling. Jeg ble forespeilet å leve med kreftmedisin resten av livet – så lenge det varte. Ingen hadde noensinne blitt frisk fra Sezary syndrom, min form for lymfekreft, ifølge sykehuset.
Strålingen ville dempe sykdommen, men den ville helt sikkert komme tilbake, var meldingen.
Mine egne tiltak, veiledet av en dyktig biopat, fjernet både årsaken og sykdommen. Likevel ville ikke sykehuset vite hva jeg har gjort.

Cellegift og stråling er også eksperimentelt

Kreft er ikke til å spøke med. Heller ikke til å eksperimentere med, ifølge VG og vår legestand. Noe den medisinske industrien forøvrig har gjort i over 100 år. Hvor mange mennesker som er ofret eller invalidisert i den gode saks tjeneste gjennom eksperimenter med kirurgi, cellegift og stråling gjennom kreftmedisinens historie, snakker man helst ikke om.
Metoder som lenge var omtalt som “slash, burn and poison” blant onkologer, var og er fremdeles god medisin. Denne eksperimentelle veien er blitt brolagt med hundretusener av “uheldige” utfall. Det kommer nå frem, blant annet i den prisbelønte boken “Emperor of All Maladies” av den amerikanske onkologen Siddhartha Murkherjee.

Medisinsk industri har eksperimentert i over 100 år.

VG skriver at 95% blir kurert med cellegift og stråling. Men glemmer å tilføye at det gjelder bare en helt spesifikk type lymfom.
Sannheten er at hver tredje kreftpasient dør på norske sykehus. Av dem som overlever, sliter de fleste med senskader fra behandlingen, og mange får tilbakefall. Da er kreften som regel mer dødelig.
“Kreftgåten er ikke løst” slår WHO ettertrykkelig fast. Den amerikanske onkologen Azra Raza viser i sin bok «The first cell» at det kun er fire prosents bedring i overlevelse siden 1990-tallet. Tross enorme summer til kreftforskning. Det er også en av grunnene til at stadig flere tyr til “alternative” strategier.

Terje Toftenes kombinerte skolemedisinsk behandling med «alternative» tiltak.

Kreft er i dag den største dødsårsaken i Norge. Økningen har gått parallelt med utviklingen av livsstil. Flere forskermiljøer hevder at hele 95 prosent av alle krefttilfeller skyldes nettopp dette.
Kosthold, miljøgifter, stress, inaktivitet og for lite søvn er noen utløsende faktorer. Fordi det påvirker vårt cellemiljø og fører til tilstander som skaper kreft i sårbare cellekulturer, sier forskningen til blant andre professor Thomas Seyfried ved Boston College.

Kreft er neppe «uflaks og genfeil»

Likevel er det rådende dogmet i skolemedisinen at kreft primært skyldes uflaks, tilfeldige mutasjoner ved celledelingen. Denne somatiske kreftteorien er grundig tilbakevist, blant annet gjennom det omfattende “Cancer Genome Atlas”, som viste at kreftceller har helt ulike mutasjoner, selv i samme svulst, og enkelte kreftcellekulturer ikke har mutasjoner i det hele tatt.
Mutasjoner er sekundæreffekter, årsaken ligger i cellemiljø og metabolisme, sier ny forskning. Faktorer som spiller til livsstil og miljøgifter. Men våre kreftleger står fremdeles på “uflaks”-teorien.

Hvorfor lar skolemedisinen seg styre av en kreftindustri som anser pasienter som kunder?

Derfor er ikke Tarjeis strategi basert på dumskap. Han ville gjøre noe med sitt indre. Det mente kreftlegen på Bærum sykehus var hasardiøst.
Jeg opplevde det samme i møte med Radiumhospitalet. Jeg utsatte behandlingen i fire måneder mot deres råd mens jeg gikk på rensekur. Men valgte å stråle de største svulstene for å lette tilfriskningen.
Jeg ble helt frisk, ikke bare av den “uhelbredelige” lymfekreften, men også fra den “uhelbredelige” psoriasisen som var overalt på huden og som jeg hadde slitt med i syv år!

Logiske tiltak OG etablert kreftbehandling

Poenget er likevel ikke fornekte standard kreftbehandling, som beviselig kan være livsforlengende, men å kombinere dette med logiske tiltak. Som bygger på omfattende erfaringsmateriale, og som fjerner årsaken, ikke bare demper symptomet.

Høie glemmer visst at hver tredje kreftpasient dør på norske sykehus på tross av “vanlig “behandling.

Nå advarer Bent Høie mot alternative kreftbehandlere og sier de må forbys. Han glemmer visst at dette var Tarjeis eget valg, ikke noe han ble “lokket” til av sleipe kvakksalvere.
Høie glemmer visst at hver tredje kreftpasient dør på norske sykehus på tross av “vanlig “behandling. Skulle vi følge logikken, burde vel det også forbys!

Forskning om kreft og kost avfeies

Når hver kreftkur koster den norske stat opp mot en million kroner. Hvorfor avfeier norske sykehus forskningen som viser sammenheng mellom kosthold og kreft, og fortsetter å servere iskrem og sjokoladepudding til kreftpasienter, som forskningen sier er å hive bensin på bålet?
Hvorfor lar skolemedisinen seg styre av en kreftindustri som anser pasienter som kunder, og som er avhengig av å vedlikeholde, og helst øke kundemassen?
Hvorfor har ikke den enorme satsningen på utviklingen av kreftlegemidler gitt mer uttelling?

Å bringe et kreftlegemiddel på markedet koster i snitt en milliard kroner, mens effekten fremdeles er minimal, ifølge FDA.
Folk som Tarjei er rebeller, og rebeller trengs for å bryte fastgrodde mønstre. Jeg laget en film om min krefthistorie “Fri fra kreft”. Jeg tilbyr herved VG en kortversjon gratis hvis de tar kontakt. Men tviler på at det skjer.

Les mer fra Caluna

Les hele Terjes historie her.
Da lege Øyvind Torp fikk kreft, fant han ti tiltak som selvforsvar.
Da Anna fikk brystkreft, valgte hun ikke den opptråkkede vei.
Lege Fedon Lindberg: Hva vi ikke får vite om effektiv kreftbehandling.
– De sa at kreften var uhelbredelig. Da kunne jo Torstein like gjerne takke nei til belastende behandling.
Calunas redaktør: Jeg heier mindre på Kreftforeningen nå.

Del artikkelen!

One thought on “Til VG fra kreftoverlever Terje Toftenes: “Livsfarlig eksperiment” i unyansert fremstilling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *