Mann som smiler, lue på hodet, ser i kamera, blå jakke.

Del dette innlegget på:

De sa kreften var uhelbredelig. Da kunne jo Torstein like godt takke nei til belastende behandling.

Da Torstein (53) fikk kreft første gang, hadde han tillit til systemet og behandlingen. Da han igjen fikk kreft, “uhelbredelig”, ble tilliten knust. Han takket nei til cellegift og stråling.

Legene sa at sykdommen uansett er uhelbredelig, hva hadde jeg å tape?
– Cellegift har sin plass, men i mye mindre grad og doser enn dagens praksis, sier Torstein Pedersen.
– Man burde satse på mer skånsomme metoder som tillegg eller erstatning for dagens skadelige behandlinger.

Mange mente mye da Torstein heller valgte grep i livsstil enn offentlig behandling. Men fem år etter diagnosen myelomatose, som ifølge Norsk Helseinformatikk er «umulig å kurere, men overlevelsestiden har økt med moderne behandling», så lever han. Uten symptomer, uten smerter, ofte vandrende i byfjellene utenfor Bergen, sterk i troen på at sykdommen skal helbredes gjennom den tid det tok for den å utvikles. Altså 10-15 år.

Torstein: Det er få områder i Norge så korrupt som legemiddelbransjens interaksjon med leger og helsepersonell.

Cellegift fungerer på testikkelkreft

Torstein er ikke kreftfri, men han står støtt som De syv fjell. Ikke bare har han erfart, han har også lest, analysert og vurdert – som økonom er han trent i slikt.
– Gjennom år som rådgiver innen innkjøp og konkurransestrategi kan jeg mye om hvor kynisk selskaper kan bli i sin søken etter profitt. Og hvordan ansvarsforholdene pulveriseres i store børsnoterte selskaper.
– Det er få områder i Norge så korrupt som legemiddelbransjens interaksjon med leger og helsepersonell, sier Torstein.

Du har en betennelse, men ikke bekymre deg, sa legen. Det slo jeg meg til ro med.


Korrupsjon var ikke i Torsteins tanker da han møtte «systemet» med testikkelkreft for tjue år siden, 33 år gammel.
– En av de få kreftformene som cellegift faktisk virker på, men til en pris. Jeg fikk sykdomstegn umiddelbart etterpå, men de ble neglisjert på Haukeland sykehus, sier Torstein.
– Blodprøvene mine viste høy senkning, et klart tegn på uspesifikk betennelse, som er bakenforliggende årsak til de fleste moderne sykdommer, også kreft.

Uklar betennelse “ikke å bry seg om”

Torstein laget kurver for å se utviklingen i senkning, tallet steg og steg gjennom årene etter kreftbehandlingen. Normalt skal det ligge rundt 15, men endte over 100.
– Du har en betennelse, men ikke bekymre deg, sa legen. Det slo jeg meg til ro med.
I 2005 viste blodprøver for høyt proteinnivå, som kan bety kreft.
– Ingen leger tok fatt i det, sier Torstein.
I 2015 fikk han diagnosen myelomatose, beinmargskreft. Selv tror han at sykdommen utviklet seg gjennom de 15 årene etter behandlingen for testikkelkreft.

Legene anbefalte høydose cellegift

Legene anbefalte stamcelletransplantasjon og høydose av cellegiften melphalan.
– Ingen fortalte meg at melphalan er kreftfremkallende og kan føre til akutt leukemi.
Torstein var redd, men uten smerter. Han slukte studier og litteratur, tvilen økte med kunnskapen. Torstein fikk inntrykk av at mange døde raskt etter å ha kommet i behandling. Så raskt at tanken kom: Er behandlingen medvirkende, og kanskje hovedårsak?

– Men historiene ender med at de «døde av kreft».
– At min kreft er «uhelbredelig» var også et argument for å si nei. Før eller siden vil kreften returnere, sa legene. De sa også at den statistisk vil være mer aggressiv når den kommer tilbake. Da med svekket immunforsvar.
– De færreste tåler mer enn to omganger av stamcelletransplantasjon med høydose melphalan, sa legene. Altså behandlingen jeg ble forespeilet.

“Ikke vitenskapelig bevist”

Etter Torsteins nei ringte overlegen ham, det ble bortimot en times samtale.
– Legen mente at jeg var uansvarlig, mine argumenter ble ikke lyttet til. Generelt møtte jeg en vegg av arroganse og manglende åpenhet. «Vi må forholde oss til skolemedisin, det er ikke vitenskapelig bevist, vi har retningslinjer…»
– Er ikke det gode argumenter?
– Jo, svikten ligger i systemet, jeg forstår at legene er bundet. Men jeg savner deres åpenhet for at andre, mer skånsomme metoder kan virke.


Seminar om kreft:
Grep for din hverdag, lær om dem fra fagfolk.
Engø gård 6.-8. 11. Kunnskap, fellesskap, gourmet, ro, natur, spa… Les mer, se programmet.Mange dør av behandlingen

På sin Facebook-side Killcanser skriver Torstein:
“Myelomatose er en kreft legene sier de ikke kan kurere, men som de likevel ønsker å behandle tungt med beinmargstransplantasjon og den sterkt kreftfremkallende cellegiften melphalan, samt en rekke andre skadelige stoffer etterhvert som kreften returnerer, og det ikke lenger hjelper med transplantasjon og melphalan. Legene vet at behandlingen medfører stort ubehag og betydelig risiko for komplikasjoner, ny alvorlig kreft, (Akutt Myelodysplastisk Leukemi, AML), og tidlig død. 10-15% dør av denne behandlingen som ødelegger immunforsvaret slik at selv ufarlige infeksjoner kan bli livstruende.
Overlever du behandlingen, kan du forvente at kreften vender tilbake etter kun måneder eller få år. Og da med forsterket styrke og redusert immunforsvar. De fleste tåler maksimum to behandlinger med beinmargstransplantasjon og melphalan. For at dette hardkjøret mot kroppen likevel skal kunne forsvares må hypotesen til de behandlingsivrige legene åpenbart være at man går en enda raskere død i møte om man velger å avstå fra behandling.”

Mange leger tror de vet alt om helse fordi de har studert medisin i syv år. Men mennesket er et større mysterium.

“Mennesket er et større mysterium”

– Mange leger tror de vet alt om helse fordi de har studert medisin i syv år. Men mennesket er et større mysterium. Med radikal omlegging falt mitt kreftnivå (proteinnivået) med 50 prosent de første fem månedene.
Først og fremst la Torstein om kosten radikalt. Han gikk ned 20 kilo, gikk i fjellet, juicet 10-13 glass om dagen, leste, lærte…
– Hvilket grep tror du har vært det viktigste?
– At jeg sa nei til behandling.

Fikk rådet om å “leve som før”

En skulle vel tro at Torstein fikk en telefon fra en kreftforsker.
– Nei. De forsker ikke på folk som ikke tar imot behandling.
– Hva ville du gjort om du ble helseminister?
– Formet en ny, obligatorisk tilleggsutdanning for kreftleger. Om ny tilnærming, om kreft som metabolsk tilstand, ikke som «genfeil og uflaks».
– Jeg fikk rådet om «å leve som før» etter diagnosen. Da jeg spurte legen om professor Thomas Seyfrieds forskning, så hun rart på meg. Hun hadde ikke hørt om den.
– Det er en skam at ikke legene kaster seg over lovende forskning som går i annen retning enn medikamentell behandling. At de ikke interesserer seg for å reversere bakenforliggende årsaker til kreft.
– Noen tror at dette er «alternativt» og sprøtt. Jeg understreker at det ikke handler ikke om hokus pokus-kurer, men om helhetlig tilnærming til mennesket som en sammensatt organisme.
– Hva om planten din stod neglisjert i mørket uten vann og begynte å visne. Ville du sprøytet den med insektmiddel, eller gitt den vann, lys, gjødsel og kjærlighet?


Les mer fra Torstein.  Etter at faren hans døde av kreft i 2018, skapte han Facebooksiden Killcancer, et talerør for bevisstgjøring om årsaker til kreft og mulige grep.

Mer fra Torsteins innlegg, skrevet i 1.2.2020, fem år etter den «uhelbredelige diagnosen myelomatose:
«Legene vet at behandlingen medfører stort ubehag og betydelig risiko for komplikasjoner, ny alvorlig kreft, (Akutt Myelodysplastisk Leukemi, AML), og tidlig død. 10-15% dør av denne behandlingen som ødelegger immunforsvaret slik at selv ufarlige infeksjoner kan bli livstruende. Overlever du behandlingen, kan du forvente at kreften vender tilbake etter kun måneder eller få år. Og da med forsterket styrke og et redusert immunforsvar. De fleste tåler maksimum to behandlinger med beinmargstransplantasjon og melphalan. For at dette hardkjøret mot kroppen likevel skal kunne forsvares, må hypotesen til de behandlingsivrige legene åpenbart være at man går en enda raskere død i møte om man velger å avstå fra behandling.»

Haukeland sykehus ønsker ikke å kommentere denne artikkelen.

Les mer fra Caluna om kreft

Selvforsvar mot kreft, her er legens ti tiltak.
Da Gry Hammer fikk brystkreft, takket hun nei til brystbevarende behandling.
Erfaring fra Calunas lesere: Ingen råd om livsstil og kost hos Radiumhospitalet.
Da Karin fikk brystkreft igjen, var hun “ulydig” pasient.
Ketogen diett ved kreft.

Fedon Lindberg utfordret Radiumhospitalet i 2013. – Ingenting har skjedd siden da, sier han:

Referanser

Professor Dr. Thomas Seyfried på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KusaU2taxow
Dr. Thomas Seyfried, bok: Cancer as a metabolic disease. 
Forskning: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3941741/
News Medical: https://www.news-medical.net/health/Is-Cancer-a-Metabolic-Disorder.aspx
Dr. Joseph Mercola: Why cancer needs to be treated as a metabolic disease.Del dette innlegget på:

Sykdommer/Tilstander

Caluna Nyhetsbrev

Få de siste nyheter og oppdateringer innen helse!