Trenger vi å rense drikkevannet i Norge?

Norge er kjent for godt drikkevann, men i et prosjekt utført ved Næringsmiddeltilsynet for Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT) ble det anerkjent at det kan være ønske om filtrering for å forbedre lukt og smak, og at filtrering kan være nødvendig grunnet surt vann som korroderer/feller ut metaller fra vannrør (lav pH kan påvises de fleste steder i Norge grunnet surt overflatevann i vannforsyningen).

I 2015 fikk forfatteren Niels Chr. Geelmuyden mye oppmerksomhet for boken Sannheten i glasset. Han skriver at det i Norge ble påvist rester av glyfosat i 89 prosent av vannprøvene i bekker og elver. Han er kritisk til at myndighetene heller velger å fjerne glyfosat fra søkespekteret fremfor å fortsette å måle forekomstene av dette omstridte sprøytemiddelet. Det er det mest brukte i Norge og forbruket har økt med 300 prosent på 20 år. Antall grenseoverskridende funn av sprøytegift i norske grunnvannsbrønner økte med 50 prosent fra 2007 til 2012.

I den senere tid har det dukket opp nye problemstillinger som mikroplast, som i følge en undersøkelse av VG ble funnet i 8 av 10 norske drikkevannskilder. Dette har Miljødirektoratet uttrykket bekymring for. Mikroplast er små plastpartikler i miljøet som har en størrelse på fra 5 millimeter (5000 mikrometer) ned til 1 tusendels millimeter (1 mikron). Et vannfilter med en finhetsgrad på 5 mikron kan derfor fjerne over 99% av hele spekteret av mikroplastpartikler.

Trygt og godt drikkevann er de offentlige myndigheters ansvar. Det er strenge retningslinjer for tillatt innhold av urenheter, hvor grenseverdier er angitt i drikkevannsforskriften, som du finner på lovdata.no. Mange års utslipp og forurensing i et samfunn preget av bruk og kast gjør det likevel mer krevende for myndighetene å garantere for ren luft og rent vann i dag. I motsetning til for 50 og 100 år siden hvor miljøet var mindre forurenset. I flere deler av verden garanterer ikke myndighetene lenger for trygt drikkevann. Sett i dette lys kan det være en ekstra forsikring å la springvannet renne gjennom et aktivt karbonfilter før du drikker det.

Dokumentert effekt med vannfilter av aktivt karbon

Effekten av aktivert karbon er vel dokumentert, og et søk på verdens største medisinske database lister over 16.000 studier. Aktivt karbon brukes i vannfiltere fordi det trekker til seg giftstoffer og urenheter, slik som en magnet trekker til seg jernspon. Vannfilter av aktivert karbon er det eneste det statlige miljøorganet i USA (EPA) anbefaler for å fjerne 32 av de mest kjente miljøgiftene, inkludert benzen, dioksiner og DDT. Selv om mange av disse stoffene er forbudt finnes de fortsatt i jord og vann på grunn av lang halveringstid.

Tilsetning av klor er utbredt i verden der hvor drikkevannet må desinfiseres. Effekten ligger i klorets sterke reaktivitet, som også er ødeleggende for bakterier. En uheldig sideeffekt er at klor også reagerer i kroppen, og danner skadelige forbindelser når det reagerer med organisk materiale som humus i vannet. De omtales som Thrihalomethanes og er mye testet for i drikkevannsprøver. Aktivert karbonfilter fjerner effektivt klor og deres nedbrytningsprodukter. Aktivert karbon fjerner også kobber fra gamle vannrør, og reduserer betydelig forekomsten av tungmetaller.

Hvilket vannfilter skal man velge?

De mest solgte aktive filtrene er såkalt ”CTO-grade” karbonfilter, hvor C står for chlorin (klor), T for taste (smak) og O for odor (lukt). Det er forbedring eller fjerning av disse parameterne produsentene av filter garanterer for. Filterporer på 10 mikron (0,01 mm) er mye brukt. Finere porer, som 5 mikron (0,005 mm) gir bedre filtrering. Jo finere filter desto bedre filtreringsegenskaper, og jo større jobb gjør filteret med å fange opp urenheter. Finere filter må derfor skiftes hyppigere enn mer grovkornede filter. Filter med porestørrelse i området 0,5 til 5 mikron bør skiftes ut 2 – 4 ganger årlig.

Vi anbefaler vannrenseren Crystal Water som er patentert og norskutviklet. Det har et aktivt karbonfilter og kan enkelt monteres på kjøkkenkranen uten bruk av rørlegger.

*Artikkelen inneholder produktomtale av Crystal Water vannrenser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *