Sterke reaksjoner på historien til lege Geir Flatabø

Lite ante vi i Caluna at historien om lege Geir Flatabø skulle skape slikt engasjement. Det leses, deles og kommenteres! Se reaksjonene på at Helsetilsynet har vingeklippet Geir fordi han ”ikke fulgte gjeldende retningslinjer.”

Geir behandlet autisme. Helsetilsynet tok fra ham retten til å praktisere.
Hos Geir fikk vi endelig hjelp.
Nå svarer Helsetilsynet. Det er et merkelig svar.

“Helsetilsynet er fullstendig på kant med nyere forskning. På tide å avsette toppledelsen som ikke oppdaterer sin kunnskap.”

“Min datter har blitt frisk av nonverbale lærevansker, (lav grad av autisme) dysleksi og dyskalkuli etter å ha fulgt dette kostholdet og gå til alternative leger.
Hva er det med dette samfunnet som ikke forstår at kosthold påvirker helsen vår?”

“Helsetilsynet driter tydeligvis i om pasientene lider. Bare retningslinjene blir fulgt.”

“Dette er grunnen til at flere og flere mister respekten for offentlig helsevern.”

“Geir ligger langt foran med kunnskap om årsakssammenheng autisme og vi har Geir å takke ALT for at vår familie nå har et liv med en autistisk sønn som nå har vanvittig fremgang.
Geir er umistelige for oss og vi er rasende på det norske helsevesen og tilsyn!! Nå drar vi til utlandet og det koster skjorten!”

“Rart at pasienter ikke blir lyttet til… At de blir friske er visst ikke viktig.”

“Svaret kan tolkes dithen at Helsetilsynet ikke har noen mening om hvorfor de har fratatt Flatabø retten til å praktisere.”

“Hierarkiets Norge, dette.”

“Mange familier med autistiske barn har verken ork eller penger til å søke utenlands. Jeg synes det er helt uaktuelt å la Helsetilsynet fortsette med dette.”

“Maktarroganse, trist!”

“Jeg blir gjerne med i en støttegruppe! Geir Flatabø har hjulpet meg og mange andre jeg kjenner.”

“Bra at helsetilsynet tar ansvar. Useriøse aktører som ikke kan forholde seg til gjeldende regelverk må bort. Bra!”

“Mistet autorisasjon pga dårlig journalføring? Jaha, da lurer jeg på hvor mange andre leger som mister sin, om alle skulle sende inn sine pasienters journaler?”

“Nåtidens heksejakt!”

“Profitt er dessverre viktigere enn folkets helse. Legemiddelindustrien styrer internasjonal lovgivning for å oppnå størst mulig profitt, helt uavhengig av hva som virker best. Kanskje på tide med et folkeopprør.”

“Helsemyndighetene sender oss tilbake til steinalderen…”

“Jeg håper Helsedirektoratet tar til fornuft og ser at vi faktisk trenger leger som går opp nye veier.”

“Vår datter ble kvitt nonverbale lærevansker, dysleksi og dyskalkuli ved å legge om kost og bruke alternative leger. Dette er en stor skam.”

“Godt med leger som Geir! Norge ligger flere år etter f.eks. USA på behandling av autisme.”

“Sjokkerende, men dessverre ikke overraskende. Når skal helsevesenet våkne opp og anerkjenne leger som faktisk evner å hjelpe pasienter til bedre helse?”

Bakgrunn:

Av Høyskolen i Oslo (HIOA) ble Geir Flatabø oppnevnt som en av flere eksperter på autisme.

14. november 2006 bestilte Helsedirektoratet en rapport om autisme. Geir Flatabø, tre internasjonale eksperter og andre bidragsytere stod for innholdet. Bestillingen lød:
”Beskrive aktuelle biokjemiske ubalanser og biomedisinsk behandling for barn med autisme.”

Slik lyder noen av kunnskapsoppsummeringens konklusjoner:

”Antall barn med ASD øker. Forekomst av en ren genetisk betinget sykdom kan bare vokse i takt med populasjonsøkning.
Selv om det er sannsynlig at gener spiller en rolle ved ASD, kan ikke økningen forklares ut fra endringer i gener eller i diagnosekriterier, men gjør det overveiende sannsynlig at andre faktorer også spiller en rolle.”

”Det nye synet om at autisme ikke er en hjerneforstyrrelse, men en forstyrrelse som påvirker hjernen kan beskrives som følger. Autisme er en multiorgan sykdom som innvolverer immunologiske og metabolske dysfunksjoner som kan bli forverret av miljøfaktorer i genetisk sårbare individer – såkalte subpopulasjoner.
Kunnskapsoppsummeringen trekker frem noen viktige immunologiske og metabolske faktorer og beskriver noen miljøfaktorer som kan være av viktighet for diagnosen. Blant disse miljøfaktorene inkluderes også dietære faktorer som gluten, kasein osv.
Det er økende antall publiserte rapporter som beskriver markert bedring/ endring av autistiske symptomer i undergrupper av barn hvor slike faktorer er eliminert.
Det sier seg selv at hver suksessfull historie representerer en fantastisk lettelse for familieliv samtidig som det har en substansiell økonomisk verdi for samfunnet.”

”Basert på det vel etablerte, men fremdeles utfordrende paradigme skift at “autisme kan behandles”, så fortjener hvert eneste barn fortjener å bli utredet og behandlet på optimal måte.”

Helsedirektoratet godkjente ikke rapporten fordi det mente at litteratur-grunnlaget ikke var godt nok.

Norsk proteinintoleranseforening (NPIF) har en oppfordring i sin klage:
”Vi tillater oss å anbefale at Helsetilsynet og Helsepersonellnemnda leser denne rapporten.”

Video: – Han er mitt lykkeligste barn. Pappa Jørgen Klaveness om kosten som endret alt for sin autistiske sønn.

Her er en britisk, randomisert studie som viser sammenheng mellom kost og autisme.
Se video med avdøde Dr. med Karl Reichelt om sammenheng mellom kost og autisme.

Reichelts teori er at ved nedsatt fordøyelse av proteinet gluten, som finnes i blant annet brød, og melkeproteinet kasein, vil det dannes opiode peptider som går gjennom tarmveggen og inn i blodbanen og påvirker sentralnervesystemet.

Reichelt fikk Kongens fortjenestemedalje i gull for sin forskning på peptider fra mat som gjør oss syke.

Denne studien 2017 fra University of Illinois tyder på kommunikasjon mellom tarmbakterier og hjernemetabolitter ved hjelp av kortisol. Dette kan forklare egenskaper til autisme.

En gjennomgang av mer enn 150 forskningsrapporter på autisme og tarm-bakterier fant at siden 1960-tallet har forskere rapportert om sammenhenger mellom sammensetningen av bakterier i tarmen og autistisk oppførsel. Gjennomgangen viser at å gjenopprette en sunn balanse i tarmen kan behandle autisme-symptomer.

«Til dags dato finnes det ingen effektive behandlinger for å behandle dette spekteret av hjernens utviklingsforstyrrelser,» forklarer Dr. Qinrui Li fra Peking University, Kina. «Antallet personer som blir diagnostisert med autisme-spekter tilstander øker kraftig».

Forbindelsen mellom tarmen og autisme er kjent blant pasientene: problemer som diaré, forstoppelse og luftplager blir ofte rapportert. Roten til disse gastrointestinale problemene er en ubalanse mellom «gode» og «dårlige» bakterier i tarmen.
Kilde: Funksjonell medisin.

Del artikkelen!

One thought on “Sterke reaksjoner på historien til lege Geir Flatabø

  1. Jeg sitter og renser litt opp i lagrede info og linker, og klikker igjen på denne linken, og merker at provoserende følelser popper opp til irritation, sinne, og “kvalmende for hvordan vi rett og slett blir spekulert i ved manipulerende overstyring i vår samfunnstruktur.

    Dette er en skremmende utvikling, når vi nå også sitter med svært mange bevis for ytterliger manipulerende tiltak for overstyring.
    Jeg sier ofte til mine nærmeste, skriv ned det du ønsker og lære om, av info. og dokumentasjoner, og arkiver det – både på nette og på papir, dersom du mener det er viktig.

    Lær deg og alltid og ta ansvar, være åpen og oppriktig, og bli så selvstendig du bare kan utvikle – fordi, det er nettopp det motsatte vi blir preget med!

    Lykke til – til deg som tørr og forstå sannheten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.