Livsstil for helse - visst kan du!
Siste

Statiner ødelegger kroppens celler

Statiner – kolesterolsenkende medikamenter – ble utviklet for de få med tilstanden FH: familiært høyt kolesterol. Det ga ikke nok profitt. En halv million nordmenn går nå på statiner, de fleste med bivirkninger.

Av redaktør Julia Schreiner Benito

Kroppen trenger kolesterol!
Hver celle, muskel, hjerne, hvert hormon, produksjon av galle, fettforbrenningen, reproduksjonen….
Alle disse prosesser trenger kolesterol.

Kroppen produserer kolesterol selv

Har du tenkt på hvorfor eggeplommen er full av kolesterol?
Det trengs for å skape en frisk kylling.
Så essensielt er kolesterol, at kroppen sørger for å produsere det selv i leveren. Kroppen kan ikke stole på at maten vi spiser gir nok.
Kolesterolsenkende medikamenter kalt statiner hindrer kroppen i å danne en stor del av kolesterolet.
Forbruket i Norge økte med 47 prosent fra 2004 til 2010.
Minst 40 prosent av nordmenn over 65 år bruker nå kolesterolsenkende medisin.

Når Helsedirektoratet advarer mot mettet fett, er Mills med.

Statiner hindrer cellers reperasjon

Statins blokkerer en prosess kalt mevalonatmekanisme.
Uheldig, for det hindrer celler i å reproduseres og repareres optimalt.
Ingenting kan kompensere for blokkering av mevalonatmekanismen. 

Zoë Hartcombe: Why high cholesterol can´t cause heart disease.

Bivirkninger

Den vanligste bivirkningen av statiner er muskelsmerter.
Har du tenkt på hvorfor?
Celler som ikke repareres vil over tid dø. Muskelcellers død gir smerter. Hjertet er kroppens viktigste muskel. Dermed skades hjertets funksjon ved bruk av statiner.
Kroppen prøver å reagere på krisen som statiner gi:
Når celler innser at evnen til å danne kolesterol er redusert, prøver de å ta det kolesterolet de trenger fra blodstrømmen.
Resultat: Det senker kolesterolnivået i blodet. Uvitende leger blir fornøyd.

Den norske overlegen ble dødssyk av statiner. Han sluttet.
– Har aldri hatt det bedre!

Professor Zoë Hartcombe om statiner til barn i England: Up to 56,000 children may get statins. I am horrified because I know what cholesterol does and I know what statins do.

Mevastin gir celledød

Utviklerne av statiner, Merck, visste trolig om denne effekten:
Mevastatin – et type statin – betyr “å stoppe mevalonat”.
En kan vanskelig forestille seg at utviklerne av Mevastin ikke visste at medikamentet forårsaker celledød.
De må også ha visst at produksjonen av CoQ10 forhindres ved bruk av statiner.
CoQ10 brukes i cellenes kraftsenter, mitokondriene, for energi.

I boken Overdiagnosed: Making People Sick in the Pursuit of Health blir det anslått at 80 prosent av alle som får kolesterolsenkende i utgangspunktet har et tilnærmet normalt kolesterolnivå.

Statiner øker risikoen for demens og Alzheimer, biologen forklarer:


Utviklet for dem med familiært høyt kolesterol

Statiner var opprinnelig beregnet bare for 1 av 500 personer med såkalt Family Hypercholesterolemia (FH). 
Men hvis man begrenser bruken til dem, ville profitten vært langt unna dagens enorme summer.
En trengte å demonisere kolesterol. Og grenseverdier for blodkolesterol er kontinuerlig redusert.
Mange får også beskjed om å ta statiner “forebyggende”.

Hjertesykdom skyldes betennelse, ikke kolesterol

Behandlere av aterosklerose – åreforkalkning – bør sette seg inn i oppdatert kunnskap om årsak:
Betennelse i blodkarene gir åreforkalkning, og bakenforliggende årsak er typisk for høyt inntak av karbohydrater. Ikke kolesterol.

– Men hva bør jeg spise, da?

Utdrag fra boken “Pillebefinnende” av Niels Chr. Geelmuyden:

 • Henry W. Gadsden var toppleder i legemiddelselskapet Merck fra 1965 til 1975.
 • Gadsden uttrykte i sin lederperiode bekymring for at selskapets produkter skulle begrense seg til sykdommer som lar seg helbrede.
 • Drømmen var å overbevise millioner av tilsynelatende friske mennesker om at de behøver et daglig legemiddel til å forebygge alvorlige sykdommer.
 • Mange vil mene at drømmen er gått i oppfyllelse, og at juvelen i kronen er kolesterolsenkende statiner.
 • Fortjenesten til Merck ble firedoblet i Gadsdens periode.
 • De vanligste statinene: atorvastatin, simvastatin, fluvastatin, lovastatin og pravastatin.
 • Reseptregisteret melder at nordmenn brukte statiner til en verdi av 450 millioner kroner i 2013.
 • Forbruket i Norge økte med 47 prosent fra 2004 til 2010.
 • 40 prosent av alle nordmenn over 65 år bruker nå kolesterolsenkende medisin.
 • I den vestlige verden er statiner blant de mest brukte legemidlene.
 • Anslag tilsier at 100 millioner mennesker får resept på slike midler hvert år.
 • Lipitor, bestående av atorvastatin, produseres av Pfizer og har i periodenfra 1996 til 2012 markert seg som verdens mest solgte legemiddel gjennom alle tider, med et samlet salg på mer enn 125 milliarder dollar.
 • Også for Norges del var atorvastatin det mest solgte av alle virkestoffer på legemiddelmarkedet i 2015.
 • På tredjeplass fulgte simvastatin.

Mer fra Caluna om kolesterol og fett

Evolusjonsbiolog Iver Mysterud: – Statiner frarøver hjernen livsviktig næring.
Indremedisiner Hexeberg: Skremsel om lavkarbo, og verdiløs forskning.
Når Dagens Næringsliv skriver om kolesterol, slipper de én fagkilde til. Han er betalt av Mills.
Spesialist: – Ikke erstatt mettet med umettet fett!
– Ikke gi statiner til noen du er glad i.

Referanser

https://www.amazon.com/Statin-Drugs-Really-Lower-Cholesterol/dp/0615618170
BBC: Statiner fungerer ikke for en av to.
Om barn på statiner.
Mer om barn på statiner.
http://www.zoeharcombe.com/2019/03/cholesterol-statins-the-ctsu-the-mail-on-sunday/
https://www.pharmacompass.com/chemistry-chemical-name/mevastatin
Det store kolesterolbedraget: https://lillemane.no/produkt/det-store-kolesterolbedraget-2/
Biolog Iver Mysterud om statiner: – Liten nytte, undervurderte bivirkninger.