Del dette innlegget på:

Naturens egen virusbeskyttelse: hydrogenperoksid.

Hydrogenperoksid er vann med ekstra oksygen. Det kan forstøves til en fin vanntåke i en forstøver eller luftrenser. Ved å inhalere kan du effektivt eliminere smittestoffer i øvre og nedre luftveier.

I 2007 tok en gruppe forskere med seg 54 astmatiske barn på en splash-camp til Krimml-fossene i Østerrike. Målet var å se hva vannskyen fra et fossefall kunne gjøre med astmatiske symptomer.

Fosse-effekten
Gruppen ble delt inn i to. Den ene gruppen fikk nyte vakkert fjellandskap alene i over 1500 meters høyde, også kalt high-altitude climate therapi: en time daglig i 3 uker.

Den andre gruppen gjorde det samme, men like ved et høyt fossefall, som beriker luften med mikroskopiske vanndråper. Resultatet av dette randomiserte og kontrollerte studiet var forbløffende.

Begge gruppene hadde god nytte av high-altitude climate therapi. I tråd med studien og tidligere forskning reduserer det inflammasjon og øker mengden av regulatoriske T-celler. De motvirker at immunforsvaret blir over aktivt og reduserer slik risikoen for autoimmun sykdom.

Barna som sto i vannskyen fra fossen nøt godt av flere effekter. Utskillingen av Nitrogenoksyd (NO-gass) i lungene – et mål på astmatisk betennelse – ble halvert i løpet av studieperioden. Disse barna hadde bare marginale symptomer på astma på slutten av studiet, og effekten varte i hele 4 måneder. Forskerne konkluderer med at astmatiske barn har god nytte av aerosol-terapi, i tillegg til opphold i høyden.


(faksimilie fra Effects of Ionized Waterfall Aerosol on Pediatric Allergic Asthma)

Aerosoler
Aerosoler er ørsmå, finforstøvede partikler. Det er beskrivende for skyen som kommer ut av en sprayboks, så vel som vanntåken nede i et fossefall. Det er flere grunner til at de mikroskopiske vanndråpene som dannes i naturen der vann er i bevegelse, har god effekt på celler og vev.

Når vann organiserer seg i dråpeform, som når bølger av sjøvann slår inn mot land eller når vann faller ned et fossefall, dannes heksagonalt/strukturert vann. Det har overskudd av oksygen, hydrogenperoksid (H2O2) og negative ioner. Alle har positive effekt på vår helse, i riktig mengde.

Strukturert vann har bedre biotilgjengelighet enn ustrukturert vann. Luft med overskudd av negative ioner, som på fjellet og i naturen, er også langt gunstigere for helsen enn luften i et forurenset miljø og rom med mange elektriske apparater. Sistnevnte har overskudd av positive ioner. Men nå skal det dreie seg om aktivt oksygen, og hydrogenperoksid som ganske enkelt er vann med ekstra oksygen.

Oksygen gir og tar
Oksygen (O2) er selve drivkraften i vårt cellestoffskifte. Det er en sterk oksidant, på godt og vondt. De reaktive oksygenatomene river elektroner ut av bindingene mellom organiske molekyler slik at energi frigjøres: Når vi forbrenner næringsstoffer i cellene våre, og når vi åpner luftslusene (spjeldet) på en ovn og veden fortæres av flammene.

Oksygen, sol og vann er sentralt for livets kretsløp på jorden. De samspiller i å gi liv, og beskytter livet slik at det ikke ødelegges av overvekst av bakterier og virus. Planter mottar vann og sollys, og ånder ut oksygen, som stiger til høyere luftlag.

Solens stråler splitter oksygenmolekyler slik at det frigjøres fritt oksygen (O). Oksygenet i luften (O2) tar opp det frie oksygenet og danner ozon (O3). Det er en kraftig oksidant som kjennes igjen på sin karakteristiske lukt. Du kjenner den etter tordenvær, og fra rensere for luft og vann som bruker ozon. Ozon renser luften effektivt for smittestoffer og forurensing.

Ozon og hydrogeperoksid
Ozon er tyngre enn luft og daler ned mot jordoverflaten hvor det beskytter planter mot sykdomsfremkallende mikroorganismer. Ozon avgir oksygen til vann (H2O) og danner hydrogenperoksid (H2O2). Hydrogenperoksid finns også i vannet som faller ned som regn. Uten ozon og hydrogenperoksid ville jordoverflaten gro ned av bakterier og sopp. I plantene beskytter hydrogenperoksid plantene mot smittestoffer.

Det dannes ekstra mye hydrogenperoksid i vann som er i bevegelse i naturen, som i nevnte eksempler: bølger og fossefall. Det gir opphav til mikroskopiske dråper av vann med ekstra hydrogenperoksid i luften og atmosfæren. De ørsmå dråpene – aerosolene – fra bølgeslag eller fossefall, har en naturlig forfriskende og desinfiserende effekt.

Hydrogenperoksid i kroppen
Hydrogenperoksid er til stede overalt i kroppen, og produseres kontinuerlig. Det er i enhver betydning kroppens naturlige antibiotika, og produksjonen øker ved infeksjoner og betennelse.

I kontakt med smittestoff frigjøres det aktive oksygenet fra hydrogenperoksid, og danner reaktive oksygenforbindelser som oksyderer – ødelegger – skadelige virus og bakterier. Det er vist at hydrogenperoksid kan drepe alle smittestoffer det er testet mot, inkludert virus, bakterier og mange sopp, skriver den kjente ortomolekylær-medisineren Thomas Levy i Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft (nr 1/2021).

Storspiserene blant immuncellene våre – fagocyttene – genererer enorme mengder hydrogenperoksid i kontakt med smittestoff, og for at kroppen skal kunne kvitte seg med døde celler. Vitamin C hjelper til med å opprettholde mengden hydrogenperoksid.

I en normal, smittefri tilstand skiller lungene naturlig ut hydrogenperoksid slik at de hele tiden har et tynt lag av hydrogenperoksid på sin overflate – epitelet. Det beskytter lungene mot smittestoffer som kommer utenfra ned gjennom luftveiene.

Ved infeksjon skiller lungene ut større mengder hydrogenperoksid. Det kan måles i utåndingsluften. Når infeksjonen opphører, avtar produksjonen. Hvis ikke vil lungevev som annet vev bli irritert i kontakt med for høye konsentrasjoner av hydrogenperoksid.

Effektiv og ufarlig
Som man kan forvente av en naturlig forsvarsmekanisme er biproduktene fra hydrogenperoksid helt ufarlige, enten de stammer fra det normale stoffskifte eller på grunn av smitte, skriver Thomas Levy i Helsemagasinet.

Hydregeonperoksid er vann med ekstra oksygen som venter på å bli aktivert i kontakt med smittestoffer, og deretter brytes ned til oksygen og vann.

Levy foreskriver inhalering/innånding av hydrogenperoksid-aerosoler fra et inhalasjons-apparat som en svært effektiv behandling ved forkjølelse og influensa, og ikke minst infeksjon av korona-virus.

«Jeg prøver ikke å overbevise leseren om at man ikke skal gjøre noe annet», skriver Levy, men legger til at når det er sagt så kan man forvente at:

– Letingen etter en effektiv, ikke-giftig, tilgjengelig og rimelig inhalasjonsbehandling av virus kan avsluttes med hydrogenperoksid.

– Tidlig bruk av inhalasjon av aerosoler/forstøvning av hydrogenperoksid fra en inhalator/forstøvningsapparat kan forventes å utrydde sykdomsfremkallende organismer i nesen og munnhulen, og føre til bedring av enhver infeksjon som kommer inn i kroppen gjennom nese eller munn, inkludert korona-virus.

– Siden det er en giftfri terapi, kan forstøvning utføres så ofte man ønsker. Hvis det gjøres hver dag, vil mange oppleve veldig positive virkninger på tarm- og tarmfunksjon.

Årsaken til det siste er at hvis man utrydder den kroniske koloniseringen av mikroorganismer som er til stede i de fleste neser og struper, vil man ikke lenger svelge disse patogenene og tilhørende giftstoffer døgnet rundt.

Må fortynnes
Selv om hydrogenperoksid brytes ned til ufarlig oksygen og vann i kroppen, er det en oksidant, som også potensielt kan gjøre skade på kroppens eget vev i for store mengder.

For all naturlig farmasi gjelder loven om at hvorvidt en naturlig substans er giftig eller terapeutisk har alene med mengde å gjøre.

På apotek selges hydrogenperoksid i en 3% fortynning med vann, som kan brukes til gurglevann. I terapeutisk sammenheng bør man ikke overstige høyere konsentrasjoner enn dette. Lavere konsentrasjoner helt ned til 0,1% kan også i tilfeller være tilstrekkelig for å oppnå terapeutisk effekt.

Inhalator eller forstøver
Inhalasjonsmedisin er en voksende medisinsk gren som muliggjør en rekke nye tilnærminger til sykdom ved å inhalere terapeutiske midler i lungene. Selv om dette har blitt gjort i uminnelige tider, har dagens teknologi med billige, svært effektive inhalatorer og forstøvningsapparater aktualisert slik bruk.

Normalt vil medisinen som skal tas være oppløst i en væske som igjen blandes med en fysiologisk saltvannsoppløsning. Når du bruker apparatet for å inhalere/ånde inn hydrogenperoksid, vil den aktuelle konsentrasjonen av hydrogenperoksid i vann utgjøre en komplett medisinsk væske. Medisindampen som dannes pustes inn, og når effektivt de nedre luftveiene hvor medisinen skal virke.

Inhalator og forstøvningsapparat er navn som gjerne brukes om hverandre, selv om førstnevnte oftest viser til forstøvninger som trekkes ned i lungene via et munnstykke man griper om med munnen/leppene. Forstøvningsapparater (også kalt nebulisator) avgir en tåke som kan pustes inn med både munn og nese, eller via en maske som dekker begge.

For inhalering av hydrogenperoksid er et forstøvningsapparat å foretrekke siden det dekker både øver og nedre luftveier, og ikke setter større krav til pusteteknikk som bruk av en inhalator gjør.

Forstøveren består av en kompressor som omdanner væske til damp, og er drevet av strømmen fra batteri eller transformator via stikkontakt. Du finner et bredt utvalg av på apotek og netthandel, i ulike former for portabilitet og prisklasser opp til 1500 kr.

Kur ved luftveisinfeksjon
Hvis man allerede har rennende nese eller sår hals, anbefales det en 5-15 minutters forstøvning flere ganger daglig, hvor du puster inn, gjennom nese og munn, en forstøvning/tåke av hydrogenperoksid.

På apotek får man også kjøpt 1% hydrogenperoksid, som anbefales for munnskylling. De fleste voksne kan bruke 3% (gurglevann) uten videre fortynning til forstøvning/inhalasjon. Oppbevar flasken med hydrogenperoksid kjølig etter åpning.

For de første 2-3 inhalaleringene/innpustene kan forstøvningen virke irriterende på luftveiene, men går normalt over etter noen åndedrag. Hvis ikke ta et lite opphold, og start med lavere konsentrasjon, så du gir vevet litt tid til å venne seg til forstøvningen.

Hvis 3% gir irritasjon – ikke tåles godt – så kan du bruke en 1% løsning ved å tynne ut 3%-løsningen med 2/3 vann. Til og med 0,1% er nok til å drepe smittestoffer, men ikke så effektivt som høyere konsentrasjoner.

Når symptomene er over vil du igjen kunne føle litt irritasjon, som er et tegn på at selve smitten er over. Fremfor å bekjempe smittestoffer vil det aktive oksygenet fra hydrogenperoksid da virke irriterende på vevet i luftveiene.

Glem ikke å oppsøke lege når du har symptomer som kan tyde på alvorlig luftveisinfeksjon, og ta innånding av hydrogenperoksid som et tillegg. Noe du kan gjøre selv.

Sunnpust-metoden
En annen metode for å rense luftveiene med hydrogenperoksid er å puste inn vanndampen fra en luftfukter, ispedd hydrogenperoksid. Samtidig renser du luften i rommet. Du kan ha den på nattbordet, stua eller andre steder.

Metoden er blant annet beskrevet på nettebutikken Univsersal Helseprodukter hvor du kan velge mellom flere luftfuktere og kjøpe 1,3 % hydrogenperoksid som anbefales for dette bruket. Utdrag fra nettstedet:

– Sunnpust®-metoden er en luftfukter som omgjør H2Ovann til damp som pustes inn. 

 – Bruk den noen timer hver dag/natt, eller sett deg rett ved siden av den og pust inn (med lukkede øyne) 10-15 minutter hver dag. 

 – I begynnelsen kan det kjennes litt rart ut, men det endrer seg etter noen innpust.

Luftfukter og hydrogenperoksid til Sunnpust metoden.

Forebyggende
Som forebyggende, når man har vært ute blant folk, og man mistenker at det kan være risiko for smitte, kan det være nok å ta et drag gjennom munnen og et gjennom nesen med en forstøvning av 1- 3% hydrogeperoksid.

For dette formålet kan en liten sprayflaske, som du får kjøpt billig på apotek eller netthandel, være vel egnet. Spray en spray i munnen og et i hvert nesebor.

«Avert the danger before it arises”, som de gamle og vise sa.

Du kan abonnere på Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft, og lese den 7 siders artikkelen om hydrogenperoksid her.

Her kan du lese mer om sunnpust-metoden.

Kilder
https://hohe-tauern-health.de/Content/PDFs/2012_J_Asthma.pdf

Hesemagasinet Vitenskap og Fornuft, nr 1, 2021, s 96 – 102

Del dette innlegget på:

Sykdommer/Tilstander

Caluna Nyhetsbrev

Få de siste nyheter og oppdateringer innen helse!