Illustrasjonsbilde, pillebrett og blodtrykksmåler. Skal illustrere skolemedisin.

Del dette innlegget på:

Må koronakrisen til for at vi skal våkne?

Kan vi vaksinere og medisinere oss vekk fra alle helseproblemer? Eller kan det tenkes at nettopp feilbruk av vaksiner og medikamenter har bidratt til dagens krise?

Kommentar av Britt Hertzberg Untiedt, pensjonist, utdannet sykepleier og naturterapeut

I disse dager er det 200 år siden Florence Nightingale ble født. Den mytiske, legendariske overklassekvinnen. Myten ble skapt under Krimkrigen, da hun som en mild engel med lampe i hånd vandret gjennom de dystre sykehusstuene i Üsküdar og hvisket trøstende ord til sårede, britiske soldater.
Historikere har pekt på at Nightingale var bryskere enn en engel: Hun ville ha plan og orden på hospitalene. Hun understreket betydningen av hygieniske tiltak som ordentlige latriner og sanitære anlegg, diettkjøkkener, rent sengetøy, vinduer som kunne åpnes, og ro.
Hva ville Nightingale sagt om vår vestlige praksis av medisin og pleie?

Britt Hertzberg Untiedt

Har vi fjernet oss fra den naturlige immuniseringen som mennesket gjennom evolusjonen har utviklet?

Lenge har vi blitt advart mot økende antibiotikaresistens. Vi rammes av flere og farligere mikrober, selv en uskyldig infeksjon kan føre til død.
Har vi fjernet oss fra den naturlige immuniseringen som mennesket gjennom evolusjonen har utviklet?
Mange vaksiner er nyttige. Men det er dokumentert at difteri, typhoid feber og skarlagensfeber var i sterk nedgang, spesielt blant barn, før vaksiner ble tatt i bruk. (ref.1)
Nightingale evnet å se helhet og medisinsk logikk. Jeg tror hun ville inkludert mer enn antibiotika, medikamenter og vaksiner om hun fortsatt var blant oss. Ernæring, for eksempel.

Skolemedisinen fortier vitenskap

Er det legers påbudte bruk av Legemiddelhåndboken og Felleskatalogen som gir mest helse?
Flere forskere påpeker nå at lavt kolesterol etter bruk av statiner øker risikoen for å dø av covid 19. For kolesterol er viktig for vårt immunforsvar. (ref.2)
Typisk fortier «skolemedisinen» viktige vitenskapelige funn, som at C- og D- vitamin er sentralt for vår helse, spesielt ved infeksjoner. Flere studier viser at en signifikant andel av dem som dør av covid -19 hadde for lavt nivå av D- vitamin, spesielt D3. (ref. 3)

Forekomsten av kroniske lidelser øker dramatisk. Og tross stor innsats, er kreft viktigste årsak til for tidlig død i Norge.
Gjennom tiår har vi belastet mennesket og natur med kjemi og giftstoffer i effektivitetens og profittens tjeneste: DDT, asbest, amalgam, kvikksølv, Co2, plast, antibiotika…
–Vi har bare sett begynnelsen på problemene, sier forskerne.
Er koronakrisen det vi trenger for å forstå konsekvenser av våre handlinger?

Overforbruk av medikamenter

Medikamenter gis ofte som eneste behandling ved kroniske ubalanser. Kjemisk behandling er sjelden årsaksrettet, og den innebærer bivirkninger. I tillegg utsetter vi dyr for store smerter med forsøk. Feil- og overbehandling av medikamenter er nå blant de vanligste dødsårsaker i mange vestlige land. (ref. 4) I 2007 fastslo Europakommisjonen at legemiddelbruk hvert år forårsaker 197 000 dødsfall og påfører medlemslandene en samlet årlig kostnad forbundet med bivirkninger på 79 milliarder euro. (ref. 5)

Misvisende om økt levealder

Legestanden skryter av økt levealder i Norge, men de tallene baseres i nordmenn som vokste opp på sild, poteter, neper og kålrabi. Og brukte C vitaminer som snop i krigsårene. Sukker var ikke tilgjengelig. Denne gruppen gjennomlevde barnesykdommene uten vaksiner, og de brukte ikke antibiotika. Først i skolealder ble de vaksinert mot kopper, difteri og tuberkulose.
I tillegg var barn den gang utsatt for mange flere naturlige bakterier i sitt miljø. I dag vet vi at god tarmflora er essensiell for helsen.
Denne gruppen oppnår nå høy alder. Likevel er det nettopp disse som nå «forebyggende» gis mengder med medikamenter. En lojal gruppe, opplært til stor respekt for hva «doktoren min sier».

Leger som bruker ernæringsmedisin risikerer sin lisens.

«En pille for alt som er ille» er kanskje blitt legers sovepute. Vi trenger både legemidler og andre tilnærminger for effektiv behandling. Men leger som praktiserer ernæringsmedisin risikerer mye. Som Helsetilsynet skrev i vedtaket til en slik lege da hun ble fratatt lisensen: «Hvorfor kunne du ikke bare følge Legemiddelhåndboken og Felleskatalogen?»
Hvorfor er ikke norske journalister opptatt av dette? Tvinges de, som legene, til å bruke en håndbok og «felleskatalog»?

Sann vitenskap er en i utvikling

Vitenskapsfilosof Karl Popper sier at vitenskapelige teorier ikke er sannheter:
–De varer bare så lenge vi ikke kan motbevise dem. Det foregår en stadig kamp mellom makt bygget på utdaterte teorier, og nye, mer sannferdige innsikter. Denne krigen blir spesielt farlig hvis den gamle teorien knyttes til penger, påpeker Popper.
Jeg tror at Florence Nightingale ville støttet disse betraktningene.


Referanser


Annonse:
Calunas ernæringsterapeuter har utviklet kostplanene våre. For varig endring. Enkle å følge. Deilige oppskrifter.

To damer ved siden av hverandre, smiler til kamera, begge langt hår, den ene lyst, den andre mørkt.

Nina Husø (v) og Helén Fuhr er Calunas ernæringsterapeuter.

Les mer fra Caluna

Du går ikke ned i vekt uten hormonene på din side!
Fedon Lindberg fra Hellas: – Grekerne har vennet seg til kriser.
Da Anna fikk brystkreft, takket hun nei til skolemedisinsk forløp.
Pressefrihet: – Pressens ufrie dager!


Del dette innlegget på:

Sykdommer/Tilstander

Caluna Nyhetsbrev

Få de siste nyheter og oppdateringer innen helse!