Kolesterolsenkende: “Helsedirektoratet støtter seg på det norske fagmiljøet”

Storbritannias fremste hjertespesialister krever nå uavhengig gransking av systemet for kolesterolsenkende medikamenter. Helsedirektoratet avventer.

Kolesterol:
Hjertespesialist Aseem Malhotra regnes blant Storbritannias fremste.
Han leder høstens krav fra en rekke spesialister om uavhengig gransking.
– Tretti års forsøk på å redusere dødelighet ved å senke kolesterolet har mislykkes, sier Dr. Malhotra.
– Systemet for foreskriving av kolesterolsenkende medisin har gjort at millioner av friske daglig tar piller.
– Minst halvparten med til dels alvorlige bivirkninger.
Les hele artikkelen her.
Les: Når Helsedirektoratet advarer mot mettet fett, er Mills med.

Anbefaler medikamenter ved kolesterol over 5

– Hva mener Helsedirektoratet om saken?
– Seniorrådgiver Svein Høegh Henrichsen svarer Caluna i e-post:
Retningslinjene våre er skrevet av norske eksperter, og er en revisjon av tilsvarende fra 2008.
– Forebygging, også i form av medikamenter, er viktig for å hindre for tidlig død hos dem med økt risiko.
Hvordan vurderer dere systemet for standardforeskrivning av kolesterolsenkende medikamenter ved kolesterol høyere enn 5 mmol/l?
– Vi anbefaler ikke standardforeskrivning av statiner ved kolesterol over 5 mmol/l. Vi mener tvert imot at alle med risikofaktorer i familien, røykere, mennesker med høyt blodtrykk eller sykdommer forbundet med hjertekarsykdom bør vurderes med norrisk 2 kalkulatoren. Og at man intervenerer ut fra et samlet risikobilde.
– I retningslinjen vår legger vi også stor vekt på andre livsstilsfaktorer som kost, trening, røyking i tillegg til, eller fortrinnsvis før man setter inn medikamenter.
– De med høyt kolesterol (over 7 mmol/l eller LDL over 5 hos menn) anbefaler vi at får behandling med legemidler i tillegg til anbefaling om å endre livsstil.

Helsedirektoratets Svein H. Henrichsen vil ikke endre retningslinjen for kolesterolsenkende.

Helsedirektoratet støtter seg på det norske fagmiljøet.

Habilitet

Grunnlaget for det britiske kravet om gransking på regjeringsnivå er ikke bare medisinsk tvil.
Men også solid dokumentasjon på inhabilitet, juks, manipulasjon med tall og legemiddelindustriens donasjoner.
Om habilitet skriver Henrichsen:
– Våre eksperter består av allmennleger, forskere og klinikere (kardiologer). De har alle avgitt habilitetserklæring og deres habilitet er blitt vurdert av Helsedirektoratet.
– På statiner har særlig avdeling for preventiv kardiologi på Ullevål sykehus, allmennlege fra Institutt for allmennmedisin og Steinar Madsen, kardiolog og avdelingsdirektør ved legemiddelverket vurdert kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for anbefalingene.

En halv million nordmenn tar kolesterolsenkende medikamenter. Les om noens bivirkninger her:
– Jeg var klar for rullestol.

Hør dr. Bjørnar Brændeland på Litteraturhuset i Oslo 9.1.:
– Jeg foreskrev statiner og gikk selv på slike. Så ble jeg dødssyk. Forskningen har nå overbevist meg om kolesterolets betydning. Sikre deg billett, kr 200,-

– Endrer våre råd om de er feil

Etter år med analyser og egen erfaring med tusenvis av pasienter med kostholdsrelatert kronisk sykdom, konkluderte hjertespesialist Malhotra at feil kostholdsråd var én årsak til fedmeepidemien.
I en publikasjon i BMJ sluttet han blant annet at det ikke finnes overbevisende bevis for at mettet fett forårsaker hjertesykdom.
Samt at å senke kolesterolet for å dempe hjertesykdom hadde ført til at millioner ble overmedisinert med statiner, uten nettofordel.
I lys av ny forskning og erfaring, hvordan vurderer direktoratet den norske retningslinjen for kolesterolsenkende?
– Vi går god for utsagnene i retningslinjen, vi mener også at høyt kolesterol øker risikoen for hjerte-karsykdommer.
Foreløpig har vi ikke grunnlag for å betvile rådene i retningslinjen.
– Men dersom vi skulle komme over forskning som klart viser at tidligere forskningsresultater er feil, eller dersom en slik granskning i Storbritannia eller andre land skulle komme til at våre råd er feil, så vil det bli vurdert, skriver Henrichsen fra Helsedirektoratet.

Dr. Aseem Malhotra: Statiner forlenger høyrisikopasientens liv med fire dager etter fem års bruk. Så hva med friske pasienter, trenger de slike medikamenter?

Spesialist Aseem Malhotra leder kravet om gransking av kolesterolsenkende medikamenter.

Les mer

Biologen: – Statiner frarøver hjernen viktig næring.
Når Dagens Næringsliv skriver om kolesterol, slipper de én fagkilde til. Han er betalt av Mills. – Minner om propaganda.
Kirke og margarinindustri bidro til sverting av kjøtt og mettet fett.

Referanser

Framingham-studiet (ernæring) fra 1948 viste at de med høyest kolesterol levde lengst
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.033470
The great statins divide.
https://www.bmj.com/campaign/statins-open-data
Rory Collins ved Oxford skjulte bivirkninger, The Lancet:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30721-3/fulltext
Bivirkninger holde skjult
https://www.michaelwest.com.au/statin-wars-secrecy-and-the-worlds-most-lucrative-drugs/
“Saturated fat is not the major issue”
“Association of dairy intake with cardiovascular disease and mortality in 21 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study”
“Dietary carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management: Critical review and evidence base”
“Risks of statin therapy in older adults”
“UK to charge soda tax on sugary drinks”
“Note on the reasons why the BMJ papers by Abramson et al and by Malhotra, along with their subsequent correspondence, should be retracted” 
“Doctors’ fears over statins may cost lives, says top medical researcher, Professor who sparked statins row says government should intervene”
“Nearly half of older patients stop taking statins within a year, study finds”
“Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy”
“Statins expert in row over level of risk to patients”
“The deadly propaganda of statin deniers”
“Review of statins needed, Statins review ‘urgently needed’ to find out if millions are benefiting from cholesterol drug”
“Clinical expertise in the era of evidence-based medicine and patient choice”
“Beyond confusion and controversy, can we evaluate the real efficacy and safety of cholesterol-lowering with statins?”

Del artikkelen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.