Kolesterol-medisin: Statiner frarøver hjernen livsviktig næring

Jeg er kritisk til enhver inngripen som forsøker å tukle med kolesterolnivået. Kolesterol er et livsviktig stoff, spesielt for hjernen og nervesystemet.

Av Iver Mysterud. (Bildet over.)
Mysterurd er biolog med tverrfaglig doktorgrad, og forfatter av en rekke bøker. Den siste “Håp ved demens og Alzheimers sykdom”, trykkes etter få uker i salg nå i nytt opplag.

Jeg godtar ikke argumentene om at statiner totalt sett er nyttige, selv om hovedsporet av forskere og leger er overbevist om dette.
Jeg er klar over at det er et meget kontroversielt tema, men resultatene fra flere og flere studier setter spørsmålstegn ved nytteverdien av statiner for hjerte- og karsykdom.
Og ved den underliggende hypotesen om at høyt kolesterol er årsaksfaktor.

En rekke forskere mistenker at statiner kan forverre kognitiv svikt. Flere studier underbygger dette.

Kolesterol er livsviktig

Grunnen til at statiner brukes mot hjerte- og karsykdom, er ikke primært at de demper betennelser, men senker blodnivået av kolesterol.
Jeg er kritisk til enhver inngripen som forsøker å tukle med kolesterolnivået. Kolesterol er et livsviktig stoff, spesielt for hjernen og nervesystemet. Kroppen regulerer kolesterolnivået nøye ut fra sitt behov.

Lenger ned på siden kan du se en video der Iver forklarer hvorfor statiner øker risikoen for demens.

Sykdom skyldes infeksjoner, ikke høyt kolesterol

Det blir stadig bedre underbygget at hovedårsaker til at folk utvikler og dør av hjerte- og karsykdom, er
1) infeksjoner[1],[2],[3]
2) høyt inntak av sukker og raske karbohydrater[4],[5],[6],[7]

3) lavt stoffskifte (hypotyreose)[8],[9],[10]
Det finnes også en rekke andre årsaker, som eksponering for tungmetaller (bly) og luftforurensning.

Reduser sukkeret

Ikke uventet har sukkerindustrien lenge forsøkt å få fokus vekk fra sukkerets rolle.[11]
Ved å redusere inntaket av sukker, kan en slå to fluer i én smekk:
Man forebygger både hjerte- og karsykdom og Alzheimers sykdom.
Samt en rekke andre lidelser og problemer.[12],[13]
Siden også infeksjoner seiler opp som årsaker til både hjerte- og karsykdom og Alzheimers sykdom, er det helt andre tiltak enn statiner som bør settes inn.
Ved å holde fokus på sukker og infeksjoner (og andre årsaksfaktorer), unngår man potensielle bivirkninger av statiner på kognitive funksjoner.

Siden statiner både reduserer kolesterolnivået i blodet og produksjonen av Q10 i leveren, virker de som et dobbeltslag mot en hjerne som sliter med å beskytte seg.

Høyt kolesterol motvirker demens

Ikke uventet tyder resultatene fra noen studier på at lavt kolesterol er negativt for kognitiv funksjon og demensutvikling.[14]
Og at høyt kolesterol er gunstig for kognitiv funksjon, og motvirker demensutvikling hos eldre.[15],[16]
En rekke forskere mistenker at statiner kan forverre kognitiv svikt. Flere studier underbygger dette.[17],[18],[19]
Dette vektlegges spesielt av den amerikanske nevrologen Dale E. Bredesen.[20]:142

Hvis total-kolesterolet faller under 3,9 mmol/l, øker ifølge Bredesen sannsynligheten for at hjernen krymper.
Han er også opptatt av kolesterol, men det handler om at vi ikke bør ha for mye oksidert kolesterol, og han anbefaler å måle oksidert LDL.
Også resultatene fra en sentral, ny dyrestudie underbygger at kolesterol er viktig for å motvirke kognitiv svikt i alderdommen.[21]
Dessuten er det påvist lavere kolesterolverdier i cerebrospinalvæsken til alzheimerpasienter enn friske kontroller på samme alder.[22]
Dette er problemstillinger flere forskere har tatt opp. [23],[24],[25],[26],[27],[28]

Statiner hindrer produksjon av Q10

I tillegg til å redusere kolesterolnivået, reduserer statiner kroppens produksjon av koenzym Q10.[29],[30],[31],[32]
Denne antioksidanten har en nøkkelrolle i å transportere elektroner over mitokondriemembranene, nødvendig for å danne energimolekylet ATP.
Koenzym Q10 er en viktig antioksidant i hjernen fordi det er både fett- og vannløselig, og finnes i rikelige mengder også i hjertemuskulaturen.
Siden statiner både reduserer kolesterolnivået i blodet og produksjonen av Q10 i leveren, virker de som et dobbeltslag mot en hjerne som sliter med å beskytte seg og bruke ATP mest mulig effektivt.[33]:103

 • Bli med Caluna til Kreta 23.-30. mai:
 • Kunnskap om kost for bedre helse og vekt.
 • De vakreste vandringene
 • Tai chi i soloppgang
 • Fellesskap i bilfri bukten
 • Ditt nivå
  Les mer.
Bli med Caluna hit 23.-30. mai!

Referanser

 • [1] Ravnskov R, McCully KS. Infections may be causal in the pathogenesis of atherosclerosis. The American Journal of the Medical Sciences 344:391–394, 2012.
 • [2] Alhamdi Y, Neill DR, Abrams ST mfl. Circulating pneumolysin is a potent inducer of cardiac injury during pneumococcal infection. PLoS Pathogens 2015; 11: e1004836.
 • [3] Mahalaksmi K, Krishnan P, Arumugam SB. “Association of periodontopathic anaerobic bacterial co-occurrence to atherosclerosis” – A cross-sectional study. Anaerobe 2017; 44: 66–72.
 • [4] Watts G. Sugar and the heart: old ideas revisited. BMJ 2013; 346: e7800.
 • [5] Yang Q, Zhang Z, Gregg EW mfl. Added sugar intake and cardiovascular diseases mortality among US adults. JAMA Internal Medicine 2014; 174: 516–24.
 • [6] DiNicolantonio JJ, Lucan SC, O’Keefe JH. The evidence for saturated fat and for sugar related to coronary heart disease. Progress in Cardiovascular Diseases 2016; 58: 464–72.
 • [7] Yu D, Zhang X, Shu X-O mfl. Dietary glycemic index, glycemic load, and refined carbohydrates are associated with risk of stroke: a prospective cohort study in urban Chinese women. American Journal of Clinical Nutrition 2016; 104: 1345–51.
 • [8] Barnes BO, Barnes CW. Solved: the riddle of heart attacks. Fort Collins, CO: Robinson Press, 1976.
 • [9] Rodondi N, Newman AB, Vittinghoff E mfl. Sublinical hypothyroidism and the risk of heart failure, other cardiovascular events, and death. JAMA 2005; 165: 2460–6.
 • [10] Walsh JP, Bremner AP, Bulsara MK mfl. Subclinical thyroid dysfunction as a risk factor for cardiovascular disease. JAMA 2005; 165: 2467–72.
 • [11] Kearns CE, Schmidt LA, Glantz SA. Sugar industry and coronary heart disease research: a historical analysis of internal industry documents. JAMA Internal Medicine 2016; 176: 1680–5.
 • [12] Poleszynski DV, Mysterud I. Syk av sukker – frisk av fett. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014.
 • [13] Taubes G. The case against sugar. London: Portobello Books, 2016.
 • [14] Tukiainen T, Jylänki P, Mäkinen V-P mfl. Mild cognitive impairment associates with concurrent decreases in serum cholesterol and cholesterol-related lipoprotein subclasses. The Journal of Nutrition, Health & Aging 2012; 16: 631–5.
 • [15] Lv Y-B, Yin ZX, Chei C-L mfl. Serum cholesterol levels within the high normal range are associated with better cognitive performance among Chinese elderly. The Journal of Nutrition, Health & Aging 2016; 20: 280–7.
 • [16] Mielke MM, Zandi PP, Sjögren M mfl. High total cholesterol levels in late life associated with a reduced risk of dementia. Neurology 2005; 64: 1689–95.
 • [17] Padala KP, Padala PR, Potter JF. Simvastatin-induced decline in cognition. The Annals of Pharmacotherapy 2006; 40: 1880–3.
 • [18] Evans MA, Golomb BA. Statin-associated adverse cognitive effects: survey results from 171 patients. Pharmacotherapy 2009; 29: 800–11.
 • [19] Padala KP, Padala PR, McNeily DP mfl. The effect of HMG-CoA reductase inhibitors on cognition in patients with Alzheimer’s dementia: a prospective withdrawal and rechallenge pilot study. The American Journal of Geriatric Pharmacotherapy 2012; 10: 296–302.
 • [20] Bredesen D. The end of Alzheimer’s: The first programme to prevent and reverse the cognitive decline of dementia. London: Vermillion, 2017.
 • [21] Palomer E, Martin-Segura A, Baliyan S mfl. Aging triggers a repressive chromatin state at Bdnf promoters in hippocampal neurons. Cell Reports 2016; 16: 2889–2900.
 • [22] Mulder M, Ravid R, Swaab DF mfl. Reduced levels of cholesterol, phospholipids, and fatty acids in cerebrospinal fluid of Alzheimer disease patients are not related to apolipoprotein E4. Alzheimer Disease and Associated Disorders 1998; 12: 198–203.
 • [23] Ravnskov R. The cholesterol myths: exposing the fallacy that saturated fat and cholesterol cause heart disease, Washington, DC:New Trends Publishing, 2000.
 • [24] Ravnskov R. Is atherosclerosis caused by high cholesterol? Quarterly Journal of Medicine 2002; 95: 397–403.
 • [25] Ravnskov R. A hypothesis out-of-date: the diet-heart idea. Journal of Clinical Epidemiology 2002; 55: 1057–63.
 • [26] Ravnskov R. High cholesterol may protect against infections and atherosclerosis. Quarterly Journal of Medicine 2003; 96: 927–34.
 • [27] Ravnskov R. Fett och kolesterol är hälsosamt! Om gamla och nya kolesterolmyter, Sundbyberg: Optimal Förlag, 2008.
 • [28] Ravnskov R, Diamond DM, Rokura Hama R mfl. Lack of an association or an inverse association between low-density-lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly: a systematic review. BMJ Open 2016; 6: e010401.
 • [29] Langsjoen PH, Langsjoen AM. The clinical use of HMG CoA-reductase inhibitors and the associated depletion of coenzyme Q 10. A review of animal and human publications. BioFactors 2003; 18: 101–11.
 • [30] Chiang C-A, Pella D, Singh RB. Coenzyme Q10 and adverse effects of statins. Journal of Nutritional & Environmental Medicine 2004; 24: 17–28.
 • [31] Rundek T, Naini A, Sacco R mfl. Atorvastatin decreases the coenzyme Q10 levels in the blood of patients at risk for cardiovascular disease and stroke. Archives of Neurology 2004; 61: 889–92.
 • [32] Littarru GP, Langsjoen P. Coenzyme Q10 and statins: Biochemical and clinical implications. Mitochondrion 2007; 7: S168–74.
 • [33] Berger A. The Alzheimer’s antidote: Using a low-carb, high-fat diet to fight Alzheimer’s disease, memory loss, and cognitive decline. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing, 2017.

Her forklarer Iver sammenhengen mellom statiner (kolesterolsenkende medisin) og demens:

Mer fra Caluna

 • Les: Professoren er betalt av Mills, men får breie seg alene og ukritisk hos NRK om “farlig kokosfett som øker kolesterolet”. Nå er programmet “Forbrukerinspektørene” meldt til Pressens faglige utvalg.
 • Les: Epigenetisk forskning gir håp. Dine gener lader revolveren, men det er miljøet som trekker av.
 • Les: Dagens Næringsliv publiserer skremselspropaganda om lavkarbo, fundert i verdiløs forskning, sier indremedisiner Erik Hexeberg.
 • Les: Linn holdt slankekurs på lavkalori. – Jeg angrer min vranglære.
Del artikkelen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.