Helsehistorier av folk - til folk
Debatt

Kolesterol: –Kjellevands uttalelser er feil!

– Jeg anbefaler ingen å ta statiner, sa doktor Kjellevand til Caluna. Nå får han svar:
– Hans uttalelser om familiær hyperkolesterolemi (FH) er feil, villedende og i strid med bred internasjonal konsensus og anbefalinger, svarer Lipidklinikken ved Oslo Universitetssykehus.

Martin Prøven Bogsrud
Gisle Langslet
Tor Ole Kjellevand

I denne artikkelen forklarer Kjellevand hvorfor han mener du ikke bør måle ditt kolesterol.
Samt hvorfor han fraråder statiner.

Gisle Langslet, overlege Lipidklinikken og
Martin Prøven Bogsrud, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi, Oslo Universitetssykehus:

“Kjellevands uttalelser om familiær hyperkolesterolemi (FH) er feil, villedende og i strid med bred internasjonal konsensus og anbefalinger, inkludert ny Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom fra Helsedirektoratet. Studier fra blant annet Nederland og England viser at det etter 1992, da statiner kom i vanlig bruk, har vært en dramatisk nedgang i forekomst av hjertesykdom blant personer med familiær hyperkolesterolemi som bruker statin.
Ved ubehandlet familiær hyperkolesterolemi er det betydelig økt risiko for hjertesykdom.

Kreft og risiko

“Dersom statinbehandling startes i ung alder, før hjertesykdom har oppstått, er risikoen nå på samme nivå som i normalbefolkningen for denne gruppen.
De har dessuten mindre sjanse for å få kreft enn normalbefolkningen, antagelig på grunn av sunnere levesett.
Dette er den gruppen i befolkningen som har brukt statiner lengst, i opptil 25-30 år. Oppdatert informasjon når det gjelder FH kan man til enhver tid finne på nettsiden til Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi
(NKT for FH) www.kolesterolbehandling.no “

Les mer om kolesterol

Kjellevand: – Det store bedraget om kolesterol.
Statiner er legemiddelindustriens mest innbringende produkt.
– Ikke gi statiner til noen du er glad i, sier professor. Utdrag fra boken “Pillebefinnende” av Niels Chr. Geelmuyden.
Caluna inviterte til samtale. Men Karita Bekkemellem fra Legemiddelindustrien vil ikke møte Geelmuyden.
Ernæringsprofessor Drevon: – Kjellevand står for et spesielt syn.