Livsstil for helse - visst kan du!
Nærbilde av et helt, og et halvt asiatiske, grønne epler.
Forskning

Kinesiske leger behandler COVID-19 med vitamin C

Regjeringen i Shanghai kunngjorde nylig sin offisielle anbefaling om at COVID-19 bør behandles med høydose, intravenøs ​​vitamin C.

Artikkelen ble først publisert hos Orthomolecular – en amerikansk, økonomisk uavhengig, medisinsk forsknings- og undervisningsorganisasjon. Artikkelen er oversatt og bearbeidet av Calunas redaksjon.

Intravenøs C-vitamin er en sikker, effektiv og bredspektret antivirus.
Det sier Dr. Atsuo Yanagisawa, MD (Doctor of Medicine).
– Doseringsanbefalingene varierer med alvorlighetsgraden av sykdom, fra 50 til 200 milligram per kilo kroppsvekt daglig.
Altså mellom 4000 til 16.000 milligram for en voksen.
– Rett doseringen er særs viktig ved intravenøs metode fordi C-vitaminets effekt er minst ti ganger kraftigere ved intravenøs tilførsel kontra oral, sier Yanagisawa.

Kliniske studier pågår

Den kinesisk-amerikanske spesialistlegen Richard Z. Cheng, MD, PhD, har samarbeidet med medisinske og statlige myndigheter i Kina. Cheng har tilrettelagt for minst tre pågående kinesiske studier om intravenøs vitamin C. Dr Cheng oppmuntrer flere kinesiske sykehus å implementere vitamin C-terapi.
Både Dr. Cheng og Dr. Yanagisawa anbefaler oral tilførsel av C-vitamin for å forebygge COVID-19-infeksjon.

Kinesiske pasienter utskrevet etter høydose vitamin C

En offisiell uttalelse fra Xi’an Jiaotong University Second Hospital lyder:
“Nylig har 8 pasienter blitt utskrevet etter alvorlig koronaviral lungebetennelse. Høydose C-vitamin har vist gode resultater i kliniske undersøkelser. Pasienter med alvorlig lungebetennelse og kritisk syke bør få C-vitaminbehandling så raskt som mulig etter innleggelse. Store doser vitamin C kan ha sterk antioksidanteffekt og redusere inflammatoriske symptomer.
Tallrike studier har vist at rett dose vitamin C påvirker effekten av behandlingen. Høydose vitamin C kan ikke bare bekjempe virus, men viktigere: Det kan forhindre og behandle akutt lungeskade (ALI) og akutt luftveisnød (ARDS).”

Mer fra Caluna

Vitamin C er selvforsvar mot korona.
Psykologspesialist Birgit Valla: Legg vekk de psykiatriske diagnosene!
Legene sa at kreften var uhelbredelig. Da kunne jo Torstein like gjerne takke nei til belastende behandling.

Fakta om vitamin C

Vitamin C er et av de sikreste vitaminene. Standard doser på inntil 500 mg per dag er ufarlig.
Det øker jernabsorpsjonen og det har derfor vært antatt at det kan ha effekt på jernlagrene i kroppen med mulig toksisk effekt av for høyt ferritin.
Pasienter som har tendens til å danne stein i urinveiene og pasienter med nyresvikt bør unngå store doser vitamin C.
(Kilde: Relis, Produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell.)

Referanser

Shanghai offisiell anbefaling av høydose vitamin C ved korona.
Mer om behandling av COVID 19 med vitamin C i Kina.
Offisiell uttalelse fra Jiaotong University Second Hospital.
Allerede i 1951 fantes det studier på høydose vitamin C som behandling.
Flere artikler om høydose vitamin C ved virus.
https://www.coursehero.com/file/p2ulp927/For-more-than-30-years-vitamin-C-in-megadose-quantities-has-been-recognized-as/
Forskning.no: Hva er det vi ikke vet om sepsis og vitamin C?

Dr. Cheng forklarer om høydose vitamin C på YouTube

Vitamin C og virus

Vitamin C har vært brukt i behandling i minst 70 år: MD Frederik Klenner fra USA var blant de første.
MD Robert Cathcart skriver i sin bok at han har hjulpet over 30.000 pasiener gjennom tre tiår med sin protokoll for høydose vitamin C.
Kardiolog Thomas Levy har også gjort betydelige arbeid.