Kinesiske leger behandler COVID-19 med vitamin C

Regjeringen i Shanghai kunngjorde nylig sin offisielle anbefaling om at COVID-19 bør behandles med høydose, intravenøs ​​vitamin C.

Artikkelen ble først publisert hos Orthomolecular – en amerikansk, økonomisk uavhengig, medisinsk forsknings- og undervisningsorganisasjon. Artikkelen er oversatt og bearbeidet av Calunas redaksjon.

Intravenøs C-vitamin er en sikker, effektiv og bredspektret antivirus.
Det sier Dr. Atsuo Yanagisawa, MD (Doctor of Medicine).
– Doseringsanbefalingene varierer med alvorlighetsgraden av sykdom, fra 50 til 200 milligram per kilo kroppsvekt daglig.
Altså mellom 4000 til 16.000 milligram for en voksen.
– Rett doseringen er særs viktig ved intravenøs metode fordi C-vitaminets effekt er minst ti ganger kraftigere ved intravenøs tilførsel kontra oral, sier Yanagisawa.

Kliniske studier pågår

Den kinesisk-amerikanske spesialistlegen Richard Z. Cheng, MD, PhD, har samarbeidet med medisinske og statlige myndigheter i Kina. Cheng har tilrettelagt for minst tre pågående kinesiske studier om intravenøs vitamin C. Dr Cheng oppmuntrer flere kinesiske sykehus å implementere vitamin C-terapi.
Både Dr. Cheng og Dr. Yanagisawa anbefaler oral tilførsel av C-vitamin for å forebygge COVID-19-infeksjon.

Kinesiske pasienter utskrevet etter høydose vitamin C

En offisiell uttalelse fra Xi’an Jiaotong University Second Hospital lyder:
«Nylig har 8 pasienter blitt utskrevet etter alvorlig koronaviral lungebetennelse. Høydose C-vitamin har vist gode resultater i kliniske undersøkelser. Pasienter med alvorlig lungebetennelse og kritisk syke bør få C-vitaminbehandling så raskt som mulig etter innleggelse. Store doser vitamin C kan ha sterk antioksidanteffekt og redusere inflammatoriske symptomer.
Tallrike studier har vist at rett dose vitamin C påvirker effekten av behandlingen. Høydose vitamin C kan ikke bare bekjempe virus, men viktigere: Det kan forhindre og behandle akutt lungeskade (ALI) og akutt luftveisnød (ARDS).»

Mer fra Caluna

Vitamin C er selvforsvar mot korona.
Psykologspesialist Birgit Valla: Legg vekk de psykiatriske diagnosene!
Legene sa at kreften var uhelbredelig. Da kunne jo Torstein like gjerne takke nei til belastende behandling.

Fakta om vitamin C

Vitamin C er et av de sikreste vitaminene. Standard doser på inntil 500 mg per dag er ufarlig.
Det øker jernabsorpsjonen og det har derfor vært antatt at det kan ha effekt på jernlagrene i kroppen med mulig toksisk effekt av for høyt ferritin.
Pasienter som har tendens til å danne stein i urinveiene og pasienter med nyresvikt bør unngå store doser vitamin C.
(Kilde: Relis, Produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell.)

Referanser

Shanghai offisiell anbefaling av høydose vitamin C ved korona.
Mer om behandling av COVID 19 med vitamin C i Kina.
Offisiell uttalelse fra Jiaotong University Second Hospital.
Allerede i 1951 fantes det studier på høydose vitamin C som behandling.
Flere artikler om høydose vitamin C ved virus.
https://www.coursehero.com/file/p2ulp927/For-more-than-30-years-vitamin-C-in-megadose-quantities-has-been-recognized-as/
Forskning.no: Hva er det vi ikke vet om sepsis og vitamin C?

Dr. Cheng forklarer om høydose vitamin C på YouTube

Vitamin C og virus

Vitamin C har vært brukt i behandling i minst 70 år: MD Frederik Klenner fra USA var blant de første.
MD Robert Cathcart skriver i sin bok at han har hjulpet over 30.000 pasiener gjennom tre tiår med sin protokoll for høydose vitamin C.
Kardiolog Thomas Levy har også gjort betydelige arbeid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *