Livsstil for helse - visst kan du!
Debatt

Jodmangel er ofte involvert ved sykdom. Hvorfor ikke ha nok jod i bordsaltet?

Jodmangel er et folkehelseproblem. Men du kan se langt etter nok jod i norsk bordsalt. I Sverige, derimot…

Foto over: Marianne Otterdahl-Jensen
Artikkelen ble først publisert i 2019, men er oppdatert april 2020.

Solid dokumentasjon viser at 8 av 10 unge, norske kvinner mangler jod.
Det er særlig alvorlig ved graviditet fordi jodmangel kan hemme barnets utvikling.
Merk at tilstrekkelig med jod må til FØR graviditet.
– Det er viktig for gravide å ha tilstrekkelig jodinntak før de blir gravide. Jodtilskudd i svangerskapet kan ikke kompensere for et lavt jodinntak før graviditet, sier forsker Anne Lise Brantsæter ved Folkehelseinstituttet.

I 2017 beskrev mor-barn-undersøkelsen at selv beskjeden jodmangel i svangerskapet kan gi barna lese-og skrivevansker, forsinket språkutvikling, redusert finmotorikk og adferdsvansker (Abel 2017).

Ikke nok jod i norsk bordsalt

Jodmangel skyldes delvis lite inntak av melk og hvit fisk.
Myndigheter i land som Danmark, Tyskland og Sverige har fulgt WHOs anbefaling og sørget for å tilsette nok jod i bordsalt. Men ikke i Norge.
18. mars i år skulle Vitenskapskomiteen for mat og miljø og Helsedirektoratet ha et åpent møte om jodberiking av meieriprodukter, men møtet ble avlyst grunnet korona.

Verdens strengeste regler

Våren 2018 samlet forskere fra 27 europeiske land seg om et opprop. De krevde strakstiltak mot jodmangel.
Blant annet fordi opptil 50 prosent av nyfødte i Europa står i fare for å få lav IQ, dårligere språkutvikling og finmotorikk.
Norge har blant verdens strengeste regler for vitaminer og tilskudd.
For eksempel er det ikke lov å importere kosttilskudd med mer enn 225 mikrogram jod per kapsel/dose.
Da alle andre land fryktet innstramminger i regelverket fra sentralt byråkrati i EU, opplevde vi i Norge økt frihet under det samme regimet.

De færreste får i seg nok jod

Det er over 100 år siden oppdagelsen av vitaminene.
Likevel lider vi av mangler. Gjennom medisinens historie er få oppdagelser større enn at mangel på bestemte bestanddeler i maten kan føre til sykdom. Og at tilførsel av næringsstoffet som mangler kurerer sykdommen.

Nå tar Kristin jod. Hun fikk struma av jodmangel, les historien lenger ned.

Kristin Moslått forteller om da hun fikk struma. Lege Siri Aabel kommenterer:

Sørg for nok jod

 • Kjøp jodberiket bordsalt i Sverige.
 • En teskje av dette har ti ganger så mye jod som norsk jodberiket salt.
 • En teskje er nok til å dekke godt over dagsbehovet
 • Kjøp tangmel eller plukk tang og lag tangmel selv.
 • Kelpasan – jodtilskudd av tørket tang fra A. Vogel.
 • Blæretang fra Natur-Drogeriet inneholder 150 mikrogram jod per kapsel.
 • Den samme produsenten har tilskudd med 400 mikrogram jod, men det er ikke lov å importere til Norge kosttilskudd som inneholder mer enn 225 mikrogram jod per kapsel/dose)
 • Det selges også noe tangmel i form av mel i norske helsekostbutikker, ulempen er at jodinnholdet i tangmel i løsvekt ikke er standarisert.
 • Spedbarn og barn mellom 12 og 24 måneder bør ha grøt som er beriket med jod.


Måling av jod

 • En enkel test uten vitenskapelig dokumentasjon, men som likevel kan gi en indikator:
 • Jodtinctur f.eks NAF 2% jod (apotek) smøres på huden, gjerne underside håndledd.
 • Dersom flekken forsvinner kjapt f.eks borte etter é time, kan det tyde på stor jodmangel.
 • Amerikanske Dr. Brownstein har skrevet flere bøker om jod, og mener at dersom kroppen har nok jod skal flekken sitte på i 18-24 timer.
 • Døgnurin analyseres, blant annet ved Aker sykehus (OUS) Dekkes av Folketrygden med rekvisisjon fra lege
 • Utenfor Oslo kan man levere til et annet sykehuslaboratorie, de tar ut 10 ml og sender til Aker.
 • Oligoscan: spektrofotometri. Undersøkelse med et håndholdt apparat der lys sendes inn i hånden, og fanger opp frekvens til ulike mineraler og tungmetaller i cellen.
 • Apparatet er ikke ansett som sikker målemetode i Norge, dekkes ikke av Folketrygden. Brukes av flere terapeuter.

Les mer fra Caluna