Helsehistorier av folk - til folk
Forskning

Jodmangel er ofte involvert ved sykdom. Hvorfor ikke ha nok jod i bordsaltet?

Jodmangel er et folkehelseproblem. Men foreløpig er det kun noen meieriprodukter som skal vurderes for jodberiking.

Foto over: Marianne Otterdahl-Jensen

Solid dokumentasjon viser at 8 av 10 unge, norske kvinner mangler jod.
Det er særlig alvorlig ved graviditet fordi jodmangel kan hemme barnets utvikling.
Merk at tilstrekkelig med jod må til FØR graviditet.
– Det er viktig for gravide å ha tilstrekkelig jodinntak før de blir gravide. Jodtilskudd i svangerskapet kan ikke kompensere for et lavt jodinntak før graviditet, sier forsker Anne Lise Brantsæter ved Folkehelseinstituttet.

Ikke nok jod i norsk bordsalt

Jodmangel skyldes delvis lite inntak av melk og hvit fisk.
Myndigheter i land som Danmark, Tyskland og Sverige har fulgt WHOs anbefaling og sørget for å tilsette nok jod i bordsalt.
Men ikke i Norge.
Avdelingsdirektør Henriette Øien ved Helsedirektoratet:
– Foreløpig er det kun noen meieriprodukter som skal vurderes for jodberiking.
Etter flere eposter og purringer evner ikke Caluna å få svar på årsaken til at norske myndigheter ikke jodberiker saltet mer.

Venter på Vitenskapskomiteen

Våren 2018 ba Mattilsynet Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om en nytte- og risikovurdering av tilsetning av jod til bordsalt, i brødvarer og i vegetabilske alternativer til kumelk.
Svar ventes i løpet av høsten 2019.
I 2017 beskrev mor-barn-undersøkelsen at selv beskjeden jodmangel i svangerskapet kan gi barna lese-og skrivevansker, forsinket språkutvikling, redusert finmotorikk og adferdsvansker (Abel 2017).

Verdens strengeste regler


Våren 2018 samlet forskere fra 27 europeiske land seg om et opprop.
De krevde strakstiltak mot jodmangel.
Blant annet fordi opptil 50 prosent av nyfødte i Europa står i fare for å få lav IQ, dårligere språkutvikling og finmotorikk.
Norge har blant verdens strengeste regler for vitaminer og tilskudd.
For eksempel er det ikke lov å importere kosttilskudd med mer enn 225 mikrogram jod per kapsel/dose.
Da alle andre land fryktet innstramminger i regelverket fra sentralt byråkrati i EU, opplevde vi i Norge økt frihet under det samme regimet.

De færreste får i seg nok jod


Det er over 100 år siden oppdagelsen av vitaminene.
Likevel lider vi av mangler.
Gjennom medisinens historie er få oppdagelser større enn at mangel på bestemte bestanddeler i maten kan føre til sykdom. Og at tilførsel av næringsstoffet som mangler kurerer sykdommen.

Nå tar Kristin jod. Hun fikk struma av jodmangel, les historien lenger ned.

Kristin Moslått forteller om da hun fikk struma. Lege Siri Aabel kommenterer:

Sørg for nok jod

 • Kjøp jodberiket bordsalt i Sverige.
 • En teskje av dette har ti ganger så mye jod som norsk jodberiket salt.
 • En teskje er nok til å dekke godt over dagsbehovet
 • Kjøp tangmel eller plukk tang og lag tangmel selv.
 • Kelpasan – jodtilskudd av tørket tang fra A. Vogel.
 • Blæretang fra Natur-Drogeriet inneholder 150 mikrogram jod per kapsel.
 • Den samme produsenten har tilskudd med 400 mikrogram jod, men det er ikke lov å importere til Norge kosttilskudd som inneholder mer enn 225 mikrogram jod per kapsel/dose)
 • Det selges også noe tangmel i form av mel i norske helsekostbutikker, ulempen er at jodinnholdet i tangmel i løsvekt ikke er standarisert.
 • Spedbarn og barn mellom 12 og 24 måneder bør ha grøt som er beriket med jod.


Måling av jod

 • En enkel test uten vitenskapelig dokumentasjon, men som likevel kan gi en indikator:
 • Jodtinctur f.eks NAF 2% jod (apotek) smøres på huden, gjerne underside håndledd.
 • Dersom flekken forsvinner kjapt f.eks borte etter é time, kan det tyde på stor jodmangel.
 • Amerikanske Dr. Brownstein har skrevet flere bøker om jod, og mener at dersom kroppen har nok jod skal flekken sitte på i 18-24 timer.
 • Døgnurin analyseres, blant annet ved Aker sykehus (OUS) Dekkes av Folketrygden med rekvisisjon fra lege
 • Utenfor Oslo kan man levere til et annet sykehuslaboratorie, de tar ut 10 ml og sender til Aker.
 • Oligoscan: spektrofotometri. Undersøkelse med et håndholdt apparat der lys sendes inn i hånden, og fanger opp frekvens til ulike mineraler og tungmetaller i cellen.
 • Apparatet er ikke ansett som sikker målemetode i Norge, dekkes ikke av Folketrygden. Brukes av flere terapeuter.

Les mer fra Caluna

Med Caluna til Kretas perle 18.- 25. mai!

 • Kunnskap om kost for bedre vekt og helse
 • De vakreste vandringer
 • Yoga ved bølgene i soloppgang
 • Ren, ureist mat
 • Fellesskap, nye venner…
 • Les mer, meld deg på
 • I den bilfrie perlen Loutro, se video: