Ja eller nei til koronasertifikat

Det er fortsatt ikke avgjort om koronasertifikat blir en realitet i Norge. Har du en mening om saken så kan du sende inn ditt eget høringssvar. Fristen løper ut 12 mai.

Det kan høres komplisert ut å levere et høringssvar til regjeringen, men det er det ikke. Om du representerer deg selv eller en organisasjoner: Trykk på denne linken for høringssvar: regjeringen.no. Skriv, eller lim inn fra et tekstdokument, hva du mener, og oppgi navn og e-mail. Det er alt som skal til.

Høringssvaret kan være kort, som for eksempel: «Jeg tror ikke dette er en god ide», eller en lang utredning med vedlegg. Saklighet er å foretrekke i respekt for de demokratiske prosesser.

Selve høringsnotatet, regjerningens utredning og begrunnelsen for å innføre koronasertifikat finner du her: Midlertidige endringer i smittevernloven (koronasertifikat).

Ønsker du å lese deg opp på argumenter imot finnes for eksempel en god artikkel i Morgenbladet av professor ved Institutt for privatrett, UiO, og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Hans Petter Graver: Hensynet til å kontrollere sykdommen styrer samfunnet

Graver og to andre professorer i jus mener at regjeringen ikke følger de politiske spillereglene når de tenker å lansere den forenklede utgaven av et koronasertifikat i mai. Det kan du lese i kommentaren Stortinget må vedta en ny lov dersom koronasertifikat skal innføres, på Juridika Innsikt.

I artikkelen Vaksinepass er en dårlig idé, i Dagbladet 7 mars, finner du argumenter mot fra 6 ledende akademikere. De skriver innledningsvis at: «Et utvidet vaksinepass for covid-19 som åpner for innenlands bruk vil i praksis være en gjeninnføring av passersedler. Det er en type dokument vi knytter til autoritære regimer.»

 Og oppgir som to hovedargumenter mot:

– Vårt offentlige vaksineprogram er tuftet på tillit, faglighet og frivillighet. Et covid-19 vaksinepass med kontrollfunksjoner vil gjøre frihet til å velge vaksinasjon helt illusorisk. Om vaksinepasset blir en generell innenlands passerseddel, vil uvaksinerte personer være avskåret fra å leve et normalt liv, og det vil i praksis ikke være mulig å reservere seg mot vaksinering.

– Vaksinepass som passerseddel vil kunne føre til en utglidning av tilgang og bruk av helseinformasjon. Kommersielle aktører som flyselskaper og kjøpesentre vil kunne kreve registrering av deg og din familie som vaksinerte eller uvaksinerte.

KOMMENTAR

I et land med mye virusfrykt og virustretthet, og mange politikere og byråkrater som har det travelt med å vise handlekraft og beslutningsdyktighet, er det også bra at vi har akademikere som vier tid til refleksjon. Det er når skjellsettende veivalg tas for samfunnet vi trenger et aktivt og levende demokrati som mest.

Så gjør deg opp din mening du også, hvis du ikke allerede har, og bruk den godt tilrettelagte anledningen vi alle har til å delta i høringen på regjerningen.no, igjen som følger: Skriv/lim inn» din tekst – kort eller lang – oppgi navn, og kryss av for om du vil være anonym eller ikke på listen over høringssvar. Lykke til!

 

 

Del artikkelen!

14 thoughts on “Ja eller nei til koronasertifikat

  1. Jeg er imot et covid 19 vaksinepass,
    Fordi: Vårt offentlige vaksineprogram er tuftet på tillit, faglighet og frivillighet.
    Og at uvaksinerte personer vil være avskåret fra å leve et normalt liv, og at det ikke vil være mulig å reservere seg mot vaksinering.
    Og at uvaksinerte kan ,,bare’’ teste seg, en test som koster ca. 1200,-. Og dette blir for stor kostnad for mange.

    1. Enig med deg. Passet er ikke verdt papiret det er formet til på. Fullvaksinerte kan også være smittebærere, smitte andre og bli syk selv. Dødsfall har også forekommet. Immuniteten har varighet på 6-9 mndr og en tredje dose er allerede foreslått og publisert via media. Vi er et reisende folk og forflytter oss over grenser til andre land. India og øvrige fattige land er akterutseilt vedr vaksinering og er del av vår verden. Et coronapass er en illusjon,intet annet, for den som innehar pass og fremviser pass kan være smittebærer. Pass og test tatt i forkant før reise er smør på flesk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.