Ja eller nei til helsediktatur? Godt valg!

Av Lars Ranes

Meninger

For oss som er opptatt av naturlig helse fortoner den nye smittevernstaten seg som et mareritt: å være avhengig av sprøyte nummer en, to, tre…? av legemiddelindustriens siste antivirus-program & kjemiske cocktail for å kunne bevege seg fritt i samfunnet.

En indignert leser uttrykker på derimot.no i innlegget: Tut og kjør. En tredje vaksinedose?:

«Flere land har allerede begynt å sette tredje vaksinedose. Mange teller på knappene om de skal følge etter, inkludert Norge. Andre er allerede i gang med å blande og mikse vaksiner, fordi noen har ment at det kanskje kan være lurt å prøve det også. … Ingen studier har testet om en tredje vaksinedose vil skape bedre immunitet mot delta-varianten. … Felles for hele suppa er at ingen myndigheter lenger har peiling på hva det er de holder på med. Nå blir det skutt i blinde med kanon i kampen for å få omsatt flest mulig vaksinedoser.»

Oppfinneren av mRNA-teknologien som blir brukt i de nye vaksinene, dr. Robert Malone, sier at hans verste aninger om disse eksperimentelle boosterene nå er i ferd med å realisere seg. Han mener blant annet de vil gjøre viruset farligere.

Det samme gjør professor Luc Montagnier, en fransk virolog som mottok Nobelprisen i medisin i 2008 for sin oppdagelse av det humane immunsviktviruset (HIV). I et intervju omtaler han vaksineprogrammet for koronaviruset som en «uakseptabel feil.» Massevaksinasjoner er en «vitenskapelig feil så vel som en medisinsk feil», mener han.

Den kjente belgiske virologen Geert Vanden Bossche advarer mot at menneskeheten kommer til å måtte betale en svært høy pris for de feilene som nå gjøres. Bossche har jobbet høyt opp i de store farmasøytiske selskapene og i Bill & Melinda Gates Foundation’s Global Health Discovery og Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI). Han har sendt et åpent brev til WHO der han begrunner sitt syn.

Steigan.no er blant de få nyhetsmediene som formidler andre meninger enn den offisielle. I en kommentar skriver han:

«Får disse alvorlige advarslene og faktaene myndighetene til å tenke seg om? På ingen måte. De demonstrerer at de er fullstendig i lomma på de farmasøytiske gigantene og i stedet for å ta vaksinepause, gjennomfører de mer og mer fascistiske metoder mot ikke-vaksinerte, metoder som vi ikke har sett maken til i antatt demokratiske land etter annen verdenskrig. Ikke minst gjelder dette land som Australia, Frankrike og Tyskland.»

Hvordan startet det hele? Hvem lanserte ideen om å stenge ned samfunnet som svar på et virus med 1 -2 promilles infeksjonsdødelighet? Hvorfor det enorme trykket på å vaksinere hele verdens befolkning med eksperimentell og fortsatt umoden vaksine-gen-teknologi, inkludert unge mennesker som ikke blir sykere enn av influensa?

Verdens helseorganisasjon mottar i dag en betydelig andel av sin finansiering fra fond og organisasjoner med bindinger til de som produserer vaksiner og annen helseteknologi. Verdens helseorganisasjon senket kravet til å sette på alarmsirenene for å erklære pandemi for 12 år siden, og gjorde i fjor om definisjonen til flokkimmunitet slik at vaksine var eneste middel for å oppnå dette.

Follow the money er en berømt replikk fra Watergate-filmen. Noen måtte gjøre gravejobben for å rulle opp skandalen. Å stille kritiske spørsmål til påvirkningen fra makt og penger har i koronatid blitt ensbetydende med å være konspirasjonsteoretiker, eller høyreekstrem. Hvordan ble det slik?

Tør vi ikke ta risiko med nesten 90 prosent av oss vaksinert, når skal vi da tørre ta risikoen, spør kommentator Stein Steve i nettavisen. – Hjelper FHI oss til igjen å leve med risiko? Snarere tvert om, mener han. – Budskapet om at vaksinene var i ferd med å redde oss fra pandemien er endret til et nytt budskap om frykt – frykt for nye varianter.

Psykolog Christopher Lien omtaler boken Koronarebellen av sykepleier Margrethe Salvesen som årets modigste bok, og siterer:

«For meg representerer ebola, poliomyelitt og svartedauden en hel elgfamilie som kommer over riksveien. Covid-19 er, til sammenligning, en mus. Og min vurdering er at våre og andre lands myndigheter har valgt å bruke «bussen» for å unngå en elgkollisjon. Resultatet? Bussen panikkbremser og kjører av veien. Det medfører at passasjerene ligger skadet i bussen, de kommer ikke på jobb eller skole, de ødelegger sin økonomi, blir deprimerte, får angst. Konsekvensene over tid blir store, både psykisk og fysisk.»

Politikere, helsebyråkrater og den enkelte må selvsagt få ta og stå for sine egne valg innen de rammer som loven og demokratiet setter. Problemet er når det kollektive fryktnivået når høyder så store at det truer andres grunnleggende rettigheter inkludert å bestemme over egen kropp. For ikke å snakke om retten til å utrykke en annen mening, uten at noen skal ha makt til å definere det som desinformasjon og sensurere den.

Det er trist å se videoer på sosiale media av og med frustrerte og redde mennesker som ikke ønsker å bli påtvunget en mulig skadelig sprøyte for å kunne ta eksamen eller handle mat. Videoer som ikke varer lenge før de blir tatt av Googles og Facebooks sensur-algoritmer.

Når Dagsrevyen ikke synes det er interessant med en dybdereportasje blant hundretusener desperate røster som protesterer mot koronadiktatur i Frankrike og Tyskland, men viser noen overfladiske bilder eller et høyreekstremistflagg hvis de kan finne det, så er det i mildeste og snilleste fortolkning snakk om ubalansert informasjon om den største katastrofen siden siste verdenskrig.

Sensuralgoritmene på sosial media skåner ingen. Selv ledende fagfolk og parlamentarikere rammes i disse dager. Når man begynner å sensurere helseinformasjon og politiske synpunkter, hva blir det neste? At store korporasjoner i samarbeid med landets øverste myndighet har fått makt til å sensurere er vel nærmest dømt til å ende i totalitære tilstander, eller hva?

Det har ikke manglet vel begrunnede og dokumenterte alternativer til hvordan korona kan håndteres med mindre skade og fortsatt frihet til følge: Opprop og deklarasjoner om at velprøvd smittevernberedskap også kan fungere for korona. Forskning på gamle legemidler som er effektive når de benyttes tidlig i sykdomsforløpet, og vitaminer og mineraler med effekt. Plassen det har funnet i mainstream media kan sammenlignes med et sort knappenålshode på et stort hvitt kinolerret.

Det har ikke manglet på advarsler fra jurister om å ta fra folk grunnleggende rettigheter som lockdown og koronapass vil medføre. Men hva gir vel ikke folk opp av friheter når de føler sin helse og sikkerhet truet? Selv Nürnbergkodeksen mister sin verdi hvis man ikke kan brødfø seg selv uten å ta en eksperimentell vaksine.

Koronarebellen Nina Cappelen har engasjert seg politisk og skriver:

«Personlig er jeg altfor glad i livet til å overlate ansvaret for min helse til tilfeldighetene, og jeg vil ikke tilbake der jeg var. I min verden er kroppslig integritet en selvfølge, og ikke noe staten skal legge seg opp i. Jeg har kjempet som en løve for å bygge opp helsen igjen, og da sier det seg selv at jeg aldri vil tillate noen å spille russisk rulett med den. Hva har jeg igjen for det?»
«God helse og retten til å bevege seg fritt er en grunnleggende forutsetning for et godt liv. Vi har bare dette ene livet, og derfor vil jeg ta opp kampen mot coronapass, lockdown, og corona-tyranni dersom du gir meg tilliten i årets stortingsvalg. Det handler om våre barns fremtid.»

Hun stiller i år for Demokratene.

Skal man gi en proteststemme mot «koronadiktaturet» i årets Stortingsvalg så er det dessverre vanskelig å finne flere alternativer enn de partiene som definerer seg som liberale.

For min egen del så holder det i år. Alt annet av politiske saker blir underordnet når politikerne som nå krangler om makten i alle sendeflater ikke lenger står opp for våre grunnleggende rettigheter. Hvem vil leve i et liksomdemokrati?

Med stemmeseddelen kan vi fortsatt vise hva vi mener om politikere og politikk som ikke lenger synes å ha en selvstendig tanke om helse, men velger blind lojalitet til helsebyråkratiets yppersteprester og de store korporasjonene som foreslår og leverer løsningene.

Godt valg!

Fra Demokratenes partiprogram, punkt 1.14

I 2020 erklærte WHO en pandemi i forbindelse med spredning av et virus, kalt Sars-cov-2. Sykdommen som viruset frembrakte fikk navnet Covid-19. Alvorlige tiltak ble iverksatt for å hindre smitte. Både sosialt og økonomisk har disse tiltakene rammet Norge og resten av verden hardt. Mange tusen leger og helsearbeidere har gått ut og forsøkt å advare mot at tiltakene kanskje gjør mer skade enn viruset. Media har drevet en ensidig nyhetsformidling der ikke motstridende meninger, ytringer og spørsmål er blitt belyst, i forbindelse med pandemien.

Demokratene mener at alle syn i en så alvorlig sak som denne må bli belyst. Media må slippe
til også de meninger og tanker som ikke støtter myndighetenes syn på saken. Demokratene vil kreve offentliggjøring av Koronarapporten, og vil i tillegg kreve at det blir satt opp en uavhengig kommisjon, for å se på gyldigheten av å bruke PCR-testen for å erklære og opprettholde en pandemi. Dette fordi tiltakene har fått så store ringvirkninger for vår økonomi, sosiale omgang og psykiske helse. Demokratene vil kritisk gjennomgå alle lovforslag og innførte lover som følge av pandemien. Dette for å sikre at grunnloven og grunnleggende menneskerettigheter ikke unødig er brutt eller satt til side.

Del artikkelen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *