Immunforsvaret trenger kolesterol

Fagfolk snakker i ulike retninger om kolesterol, hva skal en tro? Det beste svaret er å se mot uavhengig vitenskap, som nå viser at immunforsvaret vårt trenger kolesterol.

Av biolog Iver Mysterud, (bildet). Dette er et utdrag av artikkelen, som du finner i sin helhet hos Helsemagasinet.

Den danske legen, forskeren og forfatteren Uffe Ravnskov leder det internasjonale forsknings-nettverket THINCS (The International Network of Cholesterol Skeptics, www.thincs.org). Ravnskov har publisert en rekke uavhengige, vitenskapelige artikler om kolesterol. Og utgitt en rekke bøker om temaet. Hans budskap er klart: Det finnes ikke vitenskapelig grunnlag for å hevde at høyt kolesterol gir risiko for hjertesykdom.

Fordel med høyt kolesterol

Mars 2020 ble det publisert en artikkel om kinesiske pasienter som var rammet av covid-19. Det viste seg at de hadde lavt serumkolesterol sammenliknet med friske personer.
Ravnskov så skremmende implikasjoner av dette, og skrev en faglig kommentar til det britiske legetidsskriftet.
Ravnskov har lenge hevdet at kolesterol som fraktes i blodet er en viktig del av vårt immunforsvar. Derfor er det ikke gunstig å senke LDL-kolesterolnivået ved hjelp av statiner (kolesterolsenkende medikamenter). Også fordi disse reduserer kroppens produksjon av den viktige antioksidanten koenzym Q10.

Fastlegens retningslinjer sier noe

Men norske retningslinjer tilsier at fastlegen skal gi kolesterolsenkende medikamenter ved «høyt» kolesterol fordi det sies å gi økt risiko for hjertesykdom. Ifølge Norsk helseinformatikk finnes det gunstig og ugunstig kolesterol, sitat: «LDL-kolesterol (low-density lipoprotein) er den skadelige delen av kolesterolet. Det betyr at lavt nivå av HDL- og høyt LDL-kolesterol er spesielt ugunstig for hjertet.»

Ravnskov har vist noe annet

Ravnskov, og en rekke internasjonale spesialister med ham, påviser altså noe annet: Siden LDL-kolesterol også er i stand til å inaktivere virus, mener Ravnskov at pasienter på kolesterolsenkende behandling og med en livstruende covid-19-infeksjon bør stoppe denne behandlingen. I det minste inntil de har kommet seg fra infeksjonen.

Kilder:

Hu X, Chen D, Wu L mfl. Low serum cholesterol level among patients with COVID-19 infection in Wenzhou, China. The Lancet 2020. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3544826
Ravnskov U. Cholesterol-lowering treatment may worsen the outcome of a Covid-19 infection. BMJ.com 4.4.2020. https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1182/rr-10
Ravnskov U. Fett och kolesterol är hälsosamt. Sundyberg, Sverige: Pagina Förlags AB/Optimal Förlag, 2008.
Bern L. Politikerna har ett ansvar för coronapandemin del 2. Anthropocene 28.3.2020. https://anthropocene.live/2020/03/28/politikerna-har-ett-ansvar-for-coronapandemin-del-2/
Bern L. Borde inte allt statinbruk omedelbart avbrytas? Anthropocene 30.3.2020. https://anthropocene.live/2020/03/30/borde-inte-allt-statinbruk-omedelbart-avbrytas/
Ravnskov U. Lipoproteinene – immunforsvarets helter. VOF 2012; 8 (7): 14–7.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lipoprotein

Del artikkelen!

One thought on “Immunforsvaret trenger kolesterol

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *