Livsstil for helse - visst kan du!
Forskning

Hvorfor så ukritiske rundt matbordet, NRK?

NRK inviterer fagfolk for å «rydde i jungelen» av råd om kost og helse. Tenk om andre stemmer enn de mektige fra staten slapp til!

Kommentar, Julia Schreiner Benito, redaktør av Caluna.

Julia Schreiner Benito er sint på NRK

I journalistutdanningen lærte jeg at medias viktigste rolle er å gi de avmektige en stemme.
I Ekkos spørretime 15. mai gjør NRK motsatt: gir mikrofonstativet til de mektige. Igjen.

Gjennom programmet får offentlige røster råde alene. Kun statlige stemmer er invitert.
Én ting er at det er morsommere å være journalist når en utfordrer, og ikke refererer.
En annen at det er jobben vår.
Hvor blir det av de kritiske spørsmålene rundt matbordet? Gidder dere ikke, NRK? Tør dere ikke?

Jungelen

Bakgrunnen for programmet på P2 var tilsynelatende å rydde i «jungelen av råd som kommer og går».
Men hvor i «jungelen» står offentlige råd? Og NRK?
Når Helsedirektoratets Henriette Øien anbefaler myke margariner og planteoljer som sunt fett, hvorfor innvender ikke Ekko:
– Flere av fagpersonene i Helsedirektoratet som gir disse råd har økonomiske bindinger til Mills.
– Hvordan kan vi stole på at anbefalingene ikke er dyppet i margarin og planteolje fra Mills?
Hvorfor spør ikke programlederen om det er forsvarlig at en halv million nordmenn går på kolesterolsenkende medikamenter som beviselig gir en rekke bivirkninger?
Hvorfor nyanserer hun ikke ved å påpeke:
– Stadig mer forskning rokker ved bildet om at høyt kolesterol er farlig. Hvorfor anbefaler legen fortsatt medikamenter når kunnskapsgrunnlaget er usikkert, men bivirkningene er sikre?
Slik kunne vi blitt klokere. Vi – de avmektige – kunne blitt minnet om at også Helsedirektoratet har industri, politikk og prestisje å ivareta.

Offentlige kostråd er for de få

Flott at dere spør hva anti-inflammatorisk mat er, Ekko. Men dropp sarkasmen, ikke lat som om temaet kommer fra «jungelen».
Dersom spørsmålet om inflammasjon var kledd i kunnskap, kunne lytterne blitt klokere, og Ekko ville ivaretatt samfunnsoppdraget:
Å være kritisk overfor makten, på vegne av den lille kvinne og mann.
De er forresten ikke små lenger. 70 prosent av voksne nordmenn er overvektige.
Offentlige kostråd er ok for de slanke og friske. Altså de færreste av oss.

Overvekt og autoimmun sykdom

Overvekt er forbundet med en rekke lidelser, som autoimmune sykdommer og diabetes type 2. Disse er knyttet til inflammasjon. Studiene som viser dette er få tastetrykk unna.
Med kunnskap bak spørsmålet kunne Ekko spurt:
– Ettersom de fleste av oss risikerer insulinresistens ved at vi er overvektige, hvorfor rådes vi fortsatt til mye frukt og korn, som beviselig øker blodsukker og insulin?

Knekkebrød er også raske karbohydrater

I programmet anbefaler professor Jøran Hjelmesæth knekkebrøddietten for å gå ned i vekt.
En trenger ikke professortittel for å forstå at du ikke fjerner raske karbohydrater ved å dra fuktigheten ut av brødet.
Brød og knekkebrød gir stigende blodsukker. Blodsukker som svinger mye og derav øker utskillelsen av fettlagringshormonet insulin er viktig årsak bak så og si alle moderne livsstilssykdommer.

Frukt, fruktose og fettlever

– Frukt er ikke farlig for dem som ikke har nyresykdom, fortsetter professor Hjelmesæth.
– Så friske folk kan spise så mye frukt de vil, det er bra, svarer programlederen.
Med få søk kunne hun og vi blitt klokere.
Vi ville lært at en ny studie fra HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) viser at én av tre nordmenn har fettlever som ikke skyldes alkohol. Fruktose er viktig årsak.

Den andre historien om «melk for kalsium»

– Melk er viktigste kilde til kalsium, sier Øien.
Christine Neumanns masteroppgave, som nyanserer den påstanden, er ett søk unna.
Med sin grundighet og nye kunnskap ble oppgaven belønnet med karakteren A. Masteroppgaven forteller en annen historie bak rådet om melk for kalsium. Kun Caluna har omtalte den.
Masteroppgaven konkluderer at halvparten av mengden kalsium vi blir anbefalt, er tuftet i evidens. Altså vitenskap. Den andre halvparten, gjett hvor den kommer fra? De innrømmer det åpent, kildene i oppgaven:
Den andre halvparten er tuftet i «tradisjon, kultur og sedvane.» Ikke i evidens.

Vegg mellom det offentlige og «jungelen»

Tenk om Ekko problematiserte slikt. Det ville vært opplysning. Det ville avkledd de mektige, og  gitt de avmektige kunnskap for bedre valg.
«Folk er bekymret fordi det kommer så mange ulike råd», sier Ekkos programleder.
Om Ekko er bekymret på vegne av folket, burde redaksjonen gi samtaler til å bli klokere av.
Ingen er tjent med veggen som reiser seg mellom det offentlige og «jungelen».
Om «jungelens» stemmer fikk tale, kunne de berettet om livsstilssykdommene som fyller legekontorene, tynger medisinskapet og sprenger helsebudsjettet.
Andre stemmer kunne pekt på moderne mat og livsstil som årsak. 
Er ikke dette en del av oppdraget deres, NRK?

Svar fra prosjektleder for Ekko, Hege Haug-Omre:

– Vi mener at våre gjester, en hjerteforsker, en indremedisiner og som også er  leder for Nasjonalt råd for ernæring og tilslutt en ernæringsfysiolog og avdelingsdirektør fra Helsedirektoratet er helt relevante ekspertkilder til å svare på publikums henvendelser om kosthold.

Mer fra Caluna om medier som ukritisk sluker vedtatte sannheter

Når Dagens Næringsliv skriver om kolesterol, slipper de én fagkilde til. Han er betalt av Mills.
Kokosbløffen: Forbrukerinspektørene hos NRK skal “avdekke juks og gi kunnskap”. Så hvorfor jukser de?
Calunas redaktør om maten, makten og mette journalister.
Du tar feil, doktor Skavlan. Og hvorfor så arrogant?