Hvorfor får vi ikke vite at vitamin C beskytter mot virus?

Mediene flommer av koronakriser, men ikke ett ord om hva vi selv kan gjøre, utenom smittevernråd. Korona og blodforgiftning er eksempler på at vitamin C spiller en rolle. Men slik kunnskap stemples «alternativ».

Av Dr. philos og redaktør av Helsemagasinet Dag V. Poleszynski
Redigert av Caluna.

Husker du overlegen i Volda som ga høydose vitamin C ved livstruende blodforgiftning?
– Jeg har nok vært naiv. Jeg trodde ikke at vitamin C var så kontroversielt, sa overlege Eivind Vinjevoll ved Volda sykehus. (Bildet over)
Han møtte mye motstand, til tross for gode resultater med vitamin C som en del av behandlingen ved livstruende blodforgiftning.
– Vitamin C som en del av behandling er ikke alternativt, mener Vinjevoll.
Praksis med å la vitamin C inngå i behandligen ble stoppet etter at saken fikk oppmerksomhet høsten 2019. Du kan lese hele historien her.

Triangelet av kapital, forskning og byråkrati

Vinjevolls historie føyer seg inn i rekken: Etablerte leger og forskere kaller gjerne naturlige behandlingsmetoder «alternative» eller «udokumenterte». Typisk ser de bort ifra at det nærmest er umulig å få midler til naturmedisinsk forskning. Og når forskningen faktisk finnes, blir den helst refusert av dominerende medisinske tidsskrifter fordi disse avhenger av annonsepenger fra farmasøytisk industri.
Makttriangelet av kapital, forskning og byråkrati finner sammen om å fordømme forsøk utført med metoder som ikke kan patenteres. (1)
Når maktpersoner i dag avviser vitamin C og D som selvforsvar mot korona, når faktisk.no stempler slik kunnskap som «fake news», når Helsedirektoratet ikke forteller hva vi selv kan gjøre for godt immunforsvar. Da føyer det seg inn i historien:

Klenner var pioner innen vitamin C

Lege Frederik Klenner (1907-1984) var en av pionerene i terapeutisk bruk av store doser vitamin C. Allerede på 1940-tallet behandlet og helbredet han tallrike pasienter med store doser intravenøst. (2)
Som andre forskere og leger som praktiserer eller argumenterer for naturlige næringsstoffer mot ulike sykdommer, omtales han negativt hos Skeptic. (3)
Nobelprisvinneren Linus Pauling (1902-1994) utforsket virkningene av vitamin C. Det førte blant annet til en bok om nytten av vitamin C ved forkjølelse. (4)
Senere anbefalte Pauling store doser vitamin C som støtte ved kreft (5) og ved hjerte- og karsykdom. Quackwatch mente at Paulings kunnskap var basert i «feilaktig intuisjon», som «uvegerlig førte en av de store hjernene i det 20. århundre nedover mot uopprettelig kvakksalveri». I ettertid har det vist seg at Pauling hadde rett. (6, 7)

Video: Dag V. Poleszynski om betydningen av vitamin C. Og om hvorfor vi hører for lite om slik beskyttelse.

Lavkarbo brukt i behandling i århundre Dag Viljen Poleszynski
Dr. philos Dag Viljen Poleszynski

Håndvask mellom likhuset og føden

Den ungarske legen Semmelweis (1818-1865) oppdaget at leger var skyld i å overføre bakterier fra lik til fødende kvinner fordi de ikke vasket hendene sine. Hans oppdagelse ble hånet i årevis. Semmelweis endte sine dager på asyl, og døde av barselfeber.

Niacin og vitamin C ved schizofreni

Den kanadiske psykiateren Abram Hoffer (1917-2009) ble forsøkt diskreditert etter å ha vist at niacin kan dempe symptomer på schizofreni. Med kolleger utførte han verdens første, dobbelt blindede, randomiserte forsøk med store doser niacin og vitamin C. Studiene dokumenterte en toårig forbedring fra 35 til 75 prosent. (8).
Hoffer og hans medarbeidere behandlet over 100 000 pasienter gjennom tiår, men i 1973 ble deres arbeid diskreditert av Den amerikanske psykiatriforeningen.

Fluorider mot tannråte

Den tysk-amerikanske legen George L. Waldbott (1898-1982) ble av sin kone gjort oppmerksom på mulige negative helsekonsekvenser av fluoridering av drikkevann i 1953.
Først avfeide han henne, siden utførte han en rekke kontrollerte forsøk der han blindt ga pasienter med ulike symptomer rent eller fluorisert vann.
Funnene om helseskader ved fluorider ble diskreditert. (9) Likevel viet Waldbott resten av sitt liv på å utforske sammenhenger mellom fluor og andre miljøgifter og helseskader.
Siden skulle biokjemikerne Dean Burk og John Yiamouyiannis sammenligne de ti største byene i USA med og uten fluoridering i drikkevannet. De fant at antallet kreftdødsfall i byene med fluoridering økte signifikant. (10,11)

Tilskudd ved Downs syndrom

Lege og forsker Henry Turkel (1903-1992) hevdet aldri at kosttilskudd kunne helbrede Downs syndrom. Men gjennom medisinsk forskning og etter 40 års praksis, kunne han vise til gode resultater. Han dokumenterte bedringen blant annet med bilder av pasientene før og etter tilskuddet. Tross omfattende dokumentasjon, ble han hengt ut (12). Under en forelesning på 80-tallet ved Universitetet i Oslo reiste ernæringsprofessorene seg og forlot salen midtveis i Turkels presentasjon.

Hvor er den uavhengige pressen?

En skulle tro at her var nok å grave i for norsk «uavhengig» presse. I stedet støtter våre mediehus triangelet av byråkrati, industri og forskning ukritisk.
Så hva kan vi gjøre? En god start er å komme seg ut i sola ved første anledning. For vitamin D. Så en god dose vitamin C. Siden kan vi søke kunnskap fra uavhengige kilder. Uavhengige i ordets sanne forstand.

Dette er en forkortet versjon som først ble publisert i
Helsemagasinet.
Om du vil lese hele artikkelen, kan du abonnere på Helsemagasinet, eller kjøpe det hos Narvesen.
Mer fra Helsemagasinet: Farmasøytisk industri på inntektstoppen.

Referanser

1 Poleszynski DV. Framveksten av medisinske alternativer – fra konkurranse til samarbeid…Kristiansand: HøyskoleForlaget AS, 2001.
2 Saul AW. Hidden in plain sight: the pioneering work of Frederick Robert Klenner, M.D. Journal of Orthomolecular Medicine 2007; 22: 31–8. http:// orthomolecular.org/library/jom/2007/pdf/2007-v22n01-p031.pdf
3 From Abracadabra to Zombies. Ortomolecular medicine or therapy. Skeptic´s Dictionary. 8.12.2015. http://skeptic.com/orthomolecular.html
4 Pauling L. Vitamin C and the common cold and the flu. San Francisco, USA: W. H. Freeman and Company, 1970.
5 Cameron E, Pauling L. Cancer and vitamin C. NewYork, NY: Warner Books, Inc., 1981.
6 Roberts S. Vitamin C, Linus Pauling was right all along. A doctor´s opinion. MedicalNewsToday 17.8.2004. https://www.medicalnewstoday.com/releases/12154#1
7 Hickey S, Roberts A. Ascorbate. The science of vitamin C. ©2004 Steve Hickey, PhD.
8 Hoffer A. Vitamin B-3 & schizophrenia. Discovery. Recovery. Controversy. Quebec, Cd.: Quarry Press, Inc., 1998.
9 Waldbott GL. A struggle with titans. New York, NY: A Reflection Book, 1965.
10 Cameron E, Pauling L. Cancer and vitamin C. New York, NY: Warner Books, Inc., 1981.
11 Delaney JJ, Burk D, Yiamouyiannis J. Fluoridation–cancer link. Cancer Control Journal 1977; 5; 1–2.
Meiers P. Fluoridation and cancer. Does water fluoridation have negative effects. 16.2.2018. https://fluoridefreesudbury.wordpress.com/2018/02/16/fluoridation-and-cancer-does-water-fluoridation-havenegative-side-effects/
12 Leshin L. Nutritional supplements for Down syndrome: a highly questionable approach. Quackwatch, 18.10.1998. https://quackwatch.org/11ind/down/

Mer fra Caluna

Nå undersøkes høydose vitamin C ved covid 19
Autisme: Hvorfor utelate gode råd?
Ned i vekt? Da trenger du hormonene på din side.

Del artikkelen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *