Har du stoffskifteproblemer/ME/fibromyalgi? Du er ikke alene! Hva skjer?

Artikkelen inneholder lenke og informasjon om Caluna Hjemmefestival.

Hvorfor er det så mange (kvinner spesielt) som sliter med de såkalte «diffuse» symptomene; utmattelser, smerter, håravfall, mageproblem, og mange fler, listen er lang!

Hvorfor viser tall fra pasientforeningene en eksplosiv økning av diagnoser innenfor stoffskiftesykdom, fibromyalgi og ME?
Hvorfor opplever så mange av disse pasienten at det er liten eller ingen hjelp å få?
Vi har samlet tall og informasjon om disse sykdommene, og det er skremmende hvor mange som sliter, og som ikke får den hjelpen de har krav på.

Hvorfor er det så mange kvinner som er rammet?

Lavt stoffskifte

Lavt stoffskifte/ Hypotyreose er en sykdom som skyldes for lav mengde stoffskiftehormon fra skjoldkjertelen til blodet og alle kroppens celler.

Utviklingen kan gå langsomt og nesten umerkelig, og i tidlig fase kan en person med hypotyreose være helt uten symptomer. Etter hvert kan symptomer kommer fra ulike organer i kroppen, og sykdommen presenterer seg derfor med et betydelig mangfold av symptomer og plager.

I følge Reseptregisteret er det 207 000 nordmenn som har en stoffskiftesykdom, dvs som mottar medisiner. Tallene er sannsynligvis mye større.

Omtrent 3 prosent av den voksne befolkningen har lavt stoffskifte, men kvinnene er i flertall, nær fem ganger flere kvinner enn menn har sykdommen!

De siste 14 årene har stoffskiftesykdom hatt en eksplosiv vekst på hele 54%!
Kilde: Stoffskifteforbundet

Ifølge amerikanske tall er det anslått at 10-15 prosent av de som har fått diagnosen depresjon, i virkeligheten har en mangel på hormonet tyroksin – altså lavt stoffskifte.
Kilde: Norsk Helseinformatikk

Symptomer

Symptomene ved lavt stoffskifte er mange. I tillegg utvikles de over tid, slik at du i tidlige faser ikke nødvendigvis merker alle symptomene. Symptomene vil bli mer uttalte ettersom hormonmangelen utarter. Typiske symptomer ved lavt stoffskifte er:

 • Tørr og kjølig hud. Det kan også oppstå flekkvist pigmenttap i huden.
 • Tørt og flisete hår, håravfall
 • Sprø og tynne negler
 • Hevelser rundt øynene
 • Sakte hjerterytme
 • Tregt bevegelsesmønster og langsomme reflekser
 • Struma i 50 prosent av tilfellene
 • Muskelsmerter,leddsmerter og hovne ledd
 • Frossen/fryser lett
 • Vektøkning uten at du spiser mer
 • Appetittløshet, treg avføring, forstoppelse
 • Sykdom i nerver, trykk på nerver, prikking i huden, svimmelhet
 • Uregelmessig og kraftigere menstruasjon, eller sjeldnere og sparsom blødning
 • Stemmeforandring, heshet, svimmelhet og øresus
 • Lav blodprosent og endret blodplatefunksjon med tregere blodlevring

I tillegg kommer symptomer som tristhet/depresjon, tiltaksløshet, hukommelsessvikt, demens og økt søvnbehov.
Kilde: Norsk Helseinformatikk

Utmattelse er en fellesnevner for de tre sykdommene.

Fibromyalgi

Fibromyalgi er kjennetegnet ved kroniske muskelsmerter med varighet i minst 3 måneder. Det er klart flest kvinner som får diagnosen. 

Norges Fibromyalgi Forbund antar at det i Norge finnes mer enn 160.000 fibromyalgirammede iht HUNT-undersøkelsen som viser at 3,2% av befolkningen har sykdommen.

Norge er blant de land som har høyest forekomst av fibromyalgi!
Kilde: Norsk Helseinformatikk

Symptomer

Den dominerende plagen er de kroniske muskelsmertene. Det oppleves som en dyp, borende eller brennende verk i store muskelgrupper i nakke, rygg, seteparti eller armer/ben. Smerten varierer ofte litt fra dag til dag. Det er typisk at smertene ofte er uforutsigbare, og flytter på seg. Intensiteten av plagene svinger også mye. De kan være intense i perioder (vanligvis i dager til uker), og ha tilsvarende perioder hvor plagene er mildere.

Fibromyalgi-pasienter føler seg ofte utslitt når de våkner. Et typisk utsagn er: «Jeg er trettere når jeg står opp enn når jeg går og legger meg».

Beskjedne aktiviteter, men også inaktivitet, kan forsterke smerter og slitenhet. Mange synes de har dårlig konsentrasjon og hukommelse. Depresjon og/eller angst ses hos 30-50% av fibromyalgipasientene.

Andre vanlige problemområder i tillegg til muskelsmertene kan være: søvn, humør, indre frost, hodepine, nummenhet, hovenhetsfølelse, synsforstyrrelser, opplevelse av å ha «klump» i halsen, verre ved psykisk press/uro eller stress, øresus, munntørrhet, svimmelhet og kvalme. Urolig mage og hyppig vannlating er andre vanlige plager knyttet til fibromyalgi.
Kilde: Norsk Helseinformatikk

Mange føler seg like trøtt om morgenen selv med mange timer søvn.

ME

Myalgisk encefalopati er en nevrologisk sykdom med mange symptomer. Hovedkjennetegnene er rask trettbarhet i muskulatur og sentralnervesystem etter minimal fysisk og mental anstrengelse, samt unormal, lang restitusjonstid for gjenvinning av muskelstyrke og intellektuell kapasitet.

 • Utløsende årsak er vanligvis en infeksjon
 • ME kan også utløses av vaksiner, miljøgifter, og debutere etter operasjoner og fysiske skader
 • Opptrer både epidemisk, enkelttilfeller og i små grupper
 • Forekommer i alle etniske grupper og sosiale lag
 • Rammer voksne og barn av begge kjønn

Epidemiologiske studier i utlandet tyder på at ME rammer 0,2 – 0,4 % av befolkningen. Det utgjør 10.000 – 20.000 tilfeller i Norge
Kilde: ME-foreningen

I 2015 var antall ME-diagnoser i aldersgruppen 10 til 34 år fem ganger som høyt som i 2008!
Kilde: NRK

Symptomer

Vanligste symptomer: fysisk og kognitiv utmattelse, influensafølelse, sår hals, smerter, temperaturreguleringsforstyrrelser, overfølsomhet for lys, lyd, lukt og berøring samt blodtrykks- og hjerterytmeforstyrrelser. Kognitive vansker omfatter nedsatt konsentrasjonsevne, arbeidsminne og simultankapasitet samt regnevansker og ordletingsproblemer m.m.
Kilde: ME-foreningen 

Fellesnevner for alle disse tre sykdommene er mange sammenfallende symptomer samt at majoriteten som blir rammet er kvinner!

I Caluna har vi skrevet mye om disse sykdommene, og vi er selv rammet av stoffskiftesykdom – les om Mona som trodde hun hadde fibromyalgi, men som viste seg å være melkeallergi og lavt stoffskifte!

Vi vet, av egen og andres erfaring, at det er en lang prosess mot en diagnose. Uendelig mange blir møtt med liten eller ingen forståelse i helsevesenet. Selv om du får en diagnose er det i mange tilfeller liten hjelp å få. Man blir overlatt til seg selv.

Slik skal det ikke være!

Vi har ikke alle svarene på spørsmålene vi stilte innledningsvis, men vi vet at det er tiltak som kan bedre livssituasjonen og i mange tilfeller gjøre deg frisk eller friskere.

Denne kunnskapen ønsker vi å gi til deg!

Caluna arrangerer Hjemmefestival, et kurs der du lærer de viktigste verktøyene for å dempe symptomer og få mer energi.

Gjennom to hele dager møter du lege Siri Aabel, ernæringsterapeuter, treningsinstruktører og eksperter som selv har kjent på både stoffskiftesykdom og diffuse symptomer som legene ikke finner ut av. 

Det er forskjellig fra person til person hva som vil fungere, men for de aller fleste vil man kjenne bedring ved å endre kosthold, bli mer aktiv på en tilpasset måte, eller starte med medisin. Disse verktøyene for å få en bedre hverdag vil du lære under Caluna Hjemmefestival. 

Det er vondt og vanskelig å ha en sykdom som ikke synes. Det er også vanskelig å akseptere en sykdom som er diffus. Det er krevende å ha en sykdom som ikke blir tatt på alvor hos legen, og det er diskriminerende at sånne pasienter som oss ikke får hjelp. 

Under festivalen har vi fokus på dette:

 • Stoffskifte
 • Søvn
 • Stress
 • Kosthold
 • Tarmproblematikk
 • Energitappende tanker
 • Og mye mer.

Husk at vi sender direkte lørdag 2. og søndag 3. februar.

Blir du med under direktesendingene kan du stille spørsmål underveis via Facebook. Du kan også delta på konkurransene, vi har mange flotte premier.

Men du trenger ikke å se det direkte. Du beholder tilgangen til Caluna Hjemmefestival i 12 måneder og kan se og delta så mye du vil og så ofte du vil. 

Her melder du deg på. Pris kr 555,- inkludert kostholdsplan for lavt stoffskifte til en verdi av kr 399,-

Del artikkelen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *