Del dette innlegget på:

Geir behandlet autisme. Helsetilsynet tok fra ham retten til å praktisere.

“Frisk” fra autisme?
– Nei, sier det offentlige.
– Jo, autisme kan behandles, erfarer lege Geir Flatabø (65).
Helsetilsynet tok fra ham retten til å praktisere.

Autisme. Offentlige myndigheter mener at en ikke kan bli “frisk” fra autisme:
”Behandlingen består derfor hovedsakelig av opplæring og tilrettelegging.”
Gjennom mange år som lege erfarte Geir noe annet.
Han mistet retten til å praktisere.

Ingen klager fra pasienter

– Det verste?
– Mine pasienter som nå har mistet sin rett til god behandling.
– Å bli tvunget til å legge ned et godt drevet medisinsk tilbud.
Caluna har sett Geirs sak.
Helsetilsynet fikk ingen klager fra pasienter.
Tvert i mot:
– I dag er min autistiske sønn velfungerende.
– Vi fikk ikke hjelp før vi kom til Geir, sier Gry Karlsen.
Grys sønn var psykotisk da han endelig fikk behandling hos Geir.
Intervju med henne og en far her.

Geir: I bunnen av god autismebehandling ligger gluten- og melkefri kost.

“Følger ikke retningslinjene”

Helsetitilsynet mener at Geir lovet pårørende til autister mer enn han har lov til.
Generelt argumenteres at Geir ikke fulgte ”nasjonale retningslinjer”.
Geirs kunnskap om autisme bygger mest på utenlandske kilder. Helsetilsynet mener også at Geir lurte pasienter for penger ved å anbefale tester. Blant annet for å avdekke tarmhelse, prøver som ikke inngår i offentlige tilbud.
Desto underligere synes det at Helsedirektoratet i sin tid bestilte en rapport fra eksperter på autisme. Geir var en av dem, mandatet lød:
”Beskrive aktuelle biokjemiske ubalanser og biomedisinsk behandling for barn med autisme.”

Må stenge sin praksis

23. desember 2016: Geirs bursdag.
Og dagen han får beskjed om at han må stenge legekontoret i Ulvik med fem ansatte.
– Pasientene mine ber meg om å hjelpe dem, men det har jeg ikke lov til.
Vissheten om at han ikke har rammet noen pasienter holder ham oppe.

Gro Raugland: – Tim ble frisk fra autisme og ADHD.

De fant en masse som ikke var etter retningslinjene. Jeg kunne sikkert skrevet mer i journalene, alt jeg gjør er ikke perfekt.

Klage

Blant dem som mener at autismepasienter har mistet god hjelp, er foreningen Mat og Atferd, som Geir var med å starte.
Foreningens klage vant ikke fram. Heller ikke hos Helseklage kom Geir noen vei.
– Det finnes ingen tette skott mellom Helsetilsynet, -direktoratet og Helseklage. Tvert imot.
– Vi har et system som vedlikeholder seg selv, mener Geir.
– Tilsynet bryr seg mer om formalia enn pasientene.
– Jeg ble bedt om å sende inn seks journaler fra barn med autisme.
– De fant en masse som ikke var etter retningslinjene. Jeg kunne sikkert skrevet mer i journalene, alt jeg gjør er ikke perfekt.
– Men myndighetene sier ikke ett ord om pasientenes rettigheter og synspunkter. Etter min mening er det lovstridig.
Helsetilsynet har ikke innhentet noen historier fra pasientene selv.

Bryter med Helsinki-protokollen

Geir mener at Helsetilsynet bryter med Helsinki-protokollen når de vingeklipper ham. Sitat Helsinki-protokoll:
«I behandlingen av en pasient der det ikke finnes dokumenterte forebyggende, diagnostiske og terapeutiske metoder, eller der slike metoder ikke har virket, må legen, med pasientens informerte samtykke, stå fritt til å benytte seg av forebyggende, diagnostiske og terapeutiske tiltak som er nye eller uprøvde, når tiltakene etter legens skjønn gir håp om å redde liv, gjenvinne helse eller lindre lidelse».

Høyskolelektor om autisme og ernæring: – Dokumentasjon blir avvist.

– Nærmer oss Sovjetstaten

– Systemet segmenterer gårsdagens kunnskap, mener professor emeritus i medisinsk mikrobiologi, Tore Midtvedt (84).
Han står bak hundrevis av internasjonale publikasjoner, og ble i 2018 hedret som Ridder av St. Olavs orden for sin innsats som forsker på tarmflora.
Professoren har vært sakkyndig i Geirs klagesak overfor Helsetilsynet.
– I behandling må vi tenke nytt for å komme videre, sier Midtvedt.
Han koker det gjerne ned til spørsmålet: ”Skal legen se mest mot paragrafen, eller pasienten?”
– Geir forholdt seg til en tysk spesialist som dokumentert hadde beste behandling. Også får han i fleisen at ”nei, sånn gjør vi det ikke i Norge.”
– Da nærmer vi oss Sovjetstaten, sukker Midtvedt.

Professor emeritus Tore Midtvedt.

Sammenhengen mellom autisme, mineralmangler og for mye gluten er godt dokumentert.

Kost som medisin

Geir ser mer mot kost som medisin enn leger flest.
Selv blir han syk av melk.
– Kost spiller inn overalt: fra det kognitive til velvære og immunologi.
– I bunnen av god autismebehandling ligger gluten- og melkefri kost.
– Jeg brukte ikke de rådende metoder, de som samsvarer med retningslinjer fra tiår tilbake. Kunnskapsnivået ligger langt foran offisiell konsensus.

Autisme sitter mer i magen enn i hjernen, derfor fungerer SCD diett på mange.

Fjerner melk og gluten

– Studier viser at to tredeler med diagnosen autisme blir bedre på gluten- og melkefri kost.
– Mange foreldre rapporterer at kun det å fjerne gluten og melk har effekt.
– Noen fjerner også stivelse. Autisme sitter mer i magen enn i hjernen, derfor fungerer SCD-diett (Spesific Carbohydrate Diet) på mange:
– Å fjerne lange karbohydrater, og kun innta høyglykemiske monosakkarider, som frukt.
Alt han kan gjøre er å bøye nakken, mener Geir.
– Overmakten er for stor.
Han kan trenge vakker natur.
– Ulvik en fantastisk plass.
Ved sitt lille småbruk lever han ut sine botaniske ideer.
– I hjertet er jeg botaniker: dyrker det som dyrkes kan fra permakulturprinsippet, smiler han.

Referanser

Funksjonell medisin ved autisme

Funksjonell medisin har bred utredning og er opptatt av samspillet mellom alle kroppens organer.
Funksjonell medisin er mer persontilpasset medisin med utgangspunkt i den enkeltes individuelle biologiske forhold.
Sentralt står enzymer, celler, leverfunksjon, nervesystemet, nevrotransmittere, fettsyrer og metabolisme.
Særlig Amy Yasko, Rosemary WaringWilliam Walsh og norske Karl Ludvig Reichelt er viktige kilder.
Sistnevnte ble verdenskjent for sin kunnskap om sammenhengen kost/helse.
Reichelt fikk Kongens fortjenestemedalje i 2004.
I denne videoen snakker Reichelt om kost/helse.
Her kan du lese mer fra Reichelt om sammenheng gluten/kasein (melk) og autisme.

Vi spør Geir hvorfor autisme og utviklingsforstyrrelser øker slik:

Mer fra Caluna

Del dette innlegget på:

Sykdommer/Tilstander

Caluna Nyhetsbrev

Få de siste nyheter og oppdateringer innen helse!