Professor: Artikkelen om kolesterol representerer et spesielt syn

Det startet med kaffe. Nå svarer professor Christian Drevon lege Kjellevands «Det store bedraget om kolesterol».
– Artikkelen er ikke vitenskapelig oppdatert, men representerer et helt spesielt syn som får stå for forfatterens ansvar, mener Drevon.

Professor Christian Drevon.
Lege Tor Ole Kjellevand.

Caluna ba professoren kommentere lege og spesialist Tor Ole Kjellevands artikkel «Det store bedraget om kolesterol».
I løpet av en uke er artikkelen lest av nærmere 80 000.

Professor i ernæring ved Universitetet i Oslo, Christian Drevon, svarer Caluna i e-post.
Utgangspunktet var at professoren til Dagsrevyen 3. desember advarte mot ufiltrert kaffe fordi «den gir høyt kolesterol.»

Utdrag fra Kjellevands kronikk:
Det meste av kolesterolet dannes i leveren.
Hva vi spiser eller ikke spiser, har minimal innvirkning på mengden kolesterol i blodet.
I stedet for å se på ”farene” ved høyt kolesterol, bør vi se på farene ved kunstig lavt kolesterol. Det er påvist følgende skadevirkninger:
Økt risiko for infeksjoner, kreftsykdommer, hjerneslag, diabetes, demens med flere.

Drevon:
– Disse påstandene er gale. Kostholdet påvirker helt klart konsentrasjonen av kolesterol i blodet, og dermed risikoen for å få hjerteinfarkt.
– Man kan ha særdeles lave konsentrasjoner av kolesterol uten at det har noen skadelige effekter.

Uavhengig studie om diabetikere og statiner

Utdrag fra kronikken:
Nylig ble det publisert en studie som tydeligvis ikke var finansiert av statinindustrien.
Den viste at pasienter med diabetes 2, når de ble behandlet med statiner, fikk mer forkalkninger i hjertets kransårer enn dem som ikke ble behandlet.

Mange studier viser at forkalkninger i kransårene er den beste indikatoren på økt risiko for hjerte/karsykdom.
Statinene økte altså kardiovaskulær risiko for diabetes 2-pasienter.

Drevon:
– Det overveldende antall av kvalitetssikrede vitenskapelige artikler viser at senking av kolesterol med eller uten statiner reduserer risikoen for infarkter meget sterkt.

Ulogisk konklusjon

Utdrag fra kronikken:
I tillegg drar man konklusjoner av studier som ligger langt unna hva studien faktisk viser.
Et eksempel er en studie som viste at av pasienter innlagt med hjerteinfarkt i USA, hadde 75 prosent normalt eller lavt kolesterol!
Faktisk hadde denne gruppa lavere kolesterolnivå enn gjennomsnittet i USA.
Hva ble konklusjonen?
Den burde selvfølgelig vært at lavt kolesterol ikke beskytter mot hjertesykdom.
I stedet lød den: «Dette viser at vi må senke kolesterolet ytterligere hos disse pasientene!?» 

Drevon:
– Dette er atter et eksempel på selektiv sitering og tolkning ut fra idelogisk synspunkt og ikke ut fra biologisk innsikt.

Her er forresten en nyere studie om bivirkninger av statiner, omtalt i Todays News.

Gir denne høyt kolesterol?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *