Del dette innlegget på:

Dokumentarfilm-skaper og forfatter Terje Toftenes åpner Høstkonferansen

Hva kan helhetsmedisin gjøre for deg ved alvorlig sykdom? Det er tema på årets Høstkonferanse. Her samles alle som brenner for ernæring, kosthold og helhetlig helse. 

Mange har hørt Terjes sterke og håpefulle historie om hvordan han ble frisk av «uhelbredelig» kreft, som er tema i han nylig lanserte bok: Fri fra kreft – et nytt syn på kreftens årsaker. Ifølge arrangøren, Lille Måne forlag, har Terje en litt annen vinkling når han holder åpningsforedraget på årets Høstkonferanse.

Terje forteller om sine besøk hos medisinere som praktiserer med et helhetlig perspektiv, men som ikke slipper til i det offentlige ordskiftet rundt kreftbehandling, og ikke minst søken etter årsakene til sykdomsutvikling. Han deler sine erfaringer med deg om hvordan man kan navigere når alvorlig sykdom inntreffer.

I forkant av konferansen har arrangøren intervjuet Terje, hvor vi her bringer et lite utdrag:

Hva er planene dine fremover høsten og vinteren?

– Jeg er veldig opptatt av å spre budskapet om at vi trenger en mer årsaksrettet behandling av både kreft og andre kroniske sykdommer.

– WHO slår nå fast at 80% av alle kroniske inflammatoriske sykdommer skyldes måten vi lever på, kreft inkludert. Dette synes jeg kommer alt for lite frem i mediene, og helsesystemet vårt er ikke rigget for å gå etter årsakene, men mest opptatt av å lindre og slå ned symptomer.

Hva tror du er hovedårsaken til at kreft nå er en av de aller hurtigst stigende livsstilssykdommene i vårt vestlige samfunn, på tross av å være den som mottar mest støtte til forskning?

– Omfanget av kreft har vokst jevnt med utviklingen av vårt velferdssamfunn, vår livsstil og vår industrialiserte matproduksjon.

– På tross av at tusener av milliarder er brukt på kreftforskning de siste 50 år, dør fremdeles hver tredje kreftpasient på norske sykehus. Og de som lever videre er ofte varig skadet av behandlingen.

– Men fordi kreftforskning siden oppdagelsen av DNA hele tiden har ment at gener og uflaks er hovedårsaken, så har forskningen vært rettet mot å fjerne og drepe kreftceller på den mest effektive måten. Derfor er behandlingen primært symptomrettet. Resultatet er at kreften ofte dukker opp igjen en tid etter behandlingen, og da gjerne mer aggressiv, fordi den underliggende årsaken ikke er fjernet.

Hva er den underliggende årsaken?

– Muterte gener er bare en sekundæreffekt, og ikke en årsak. Dette sier den nye forskningen.

– Årsaken ligger i cellemiljøet og mitokondriene som produserer cellens energi, som igjen påvirkes av kosthold, levesett og miljøgifter. Og dette skal jeg snakke mer om på høstkonferansen i år.

Terje har godt håp for veien videre:

– Det hyggelige er at dette åpner for helt nye muligheter i både forebygging og behandling av kreft, og hvor behandlingen også kan gjøres mer skånsom og mye rimeligere for samfunnet. Og dette bør folk få vite om! Men det krever en kraftig omlegging av hele systemet, og møter derfor mye motstand.

– Derfor er konferanser som dette veldig viktige, så takk til dere som arrangerer og alle som deltar!

Delta du også, med din fysiske tilstedeværelse, eller følg konferansen fra skjermen hjemme i stua!

HØSTKONFERANSEN – HELGEN 16.-17. OKTOBER, PÅ THON ARENA HOTEL I LILLESTRØM 

Her melder du deg på!

Du kan også se konferansen hjemme – direkte, eller når det passer deg: Les mer her – du må bestille tilgang til konferansen på forhånd.

 
Trykk på bilde for mer info om Høstkonferanse

Del dette innlegget på:

Sykdommer/Tilstander

Caluna Nyhetsbrev

Få de siste nyheter og oppdateringer innen helse!