Del dette innlegget på:

Doktor Kjellevand: Det store bedraget om kolesterol

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Helsedirekoratet advarer mot ufiltrert kaffe. Kan gi høyt kolesterol, sier de.
Merkelig at noen kunne komme på tanken at et for kroppen livsviktig stoff kan være sykdomsframkallende.

Av lege Tor Ole Kjellevand.
Caluna takker Helsemagasinet for gjenbruk av kronikken.
[/vc_column_text][vc_single_image image=”9499″ img_size=”medium” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kolesterol er ikke farlig. Det finnes ikke ”godt” og ”dårlig” kolesterol. Bare godt kolesterol.

Bedraget om kolesterol.
Bakgrunn: nylig advarte Helsedirekoratet mot ufiltrert kaffe fordi denne gir høyt kolesterol. “Kast kaffemaskinen din”, var blant oppfordringene. Saken fikk stor og ukritisk plass i Dagsreveyen, og i artikkel hos nrk.

I midten av forrige århundre oppstod hypotesen om at kolesterol var sykdomsframkallende.
Merkelig at noen kunne komme på tanken om at et for kroppen naturlig og livsviktig stoff kunne være sykdomsframkallende.
Men det skjedde dessverre.
Siden da har bedraget levd videre, og står nok sterkere enn noen gang i det medisinske fagmiljøet.

Jeg begynte å lese. Etterhvert ble jeg overbevist om at vi hadde tatt fullstendig feil.

For mye som ikke stemte

For cirka 10 år siden, da jeg arbeidet som overlege ved hjertemedisinsk avdeling på Rikshospitalet i Oslo, begynte jeg å tvile på teorien.
Det var så mye som ikke stemte:

 • Hvorfor fikk vi inn pasienter med hjerteinfarkt med lavt eller normalt kolesterolnivå?
 • Hvorfor levde så mange med meget høyt kolesterolnivå til de ble 100 år gamle hvis kolesterol forårsaket hjertesykdom?

Jeg begynte å lese. Etterhvert ble jeg overbevist om at vi hadde tatt fullstendig feil.
Kolesterol er ikke farlig. Det finnes ikke ”godt” og ”dårlig” kolesterol. Bare godt kolesterol.[/vc_column_text][vc_single_image image=”9507″ img_size=”medium” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Niels Christian Geelmuyden, forfatteren av “Pillebefinnende” til Caluna:
“Statiner er supre for bransjen. Dels fordi pasientene gjerne får midlene forskrevet i flere tiår, og dels fordi bivirkningene er så mange at markedet utvides for andre preparater.
-Pengene ligger i kroniske plager i den vestlige verden. Kolesterolsenkende er fint, og nivået for når du som pasient trenger medisin blir stadig senket.”

[/vc_column_text][vc_single_image image=”8421″ img_size=”medium” add_caption=”yes”][vc_column_text]Et internasjonalt anslag tilsier at 80 % av dem som bruker statiner har kolesterol innenfor normalverdiene. Opptil en av fem brukere pådrar seg muskelsmerter.
Niels Chr. Geelmuyden i boken “Pillebefinnende.”
Les intervjuet med ham i Caluna.[/vc_column_text][vc_single_image image=”8309″ img_size=”medium” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Kolesterolhypotesen forårsaker store problemer:

 • Friske personer blir gjort til pasienter med en diagnose som kalles ”hyperkolesterolemi”.
 • Konsekvensen av sykeliggjøring av hundretusenvis av friske personer er vanskelig å undervurdere.
 • Medikamentene har bivirkninger, mange av dem alvorlige.
 • Det koster samfunnet store beløp både unødig å måle kolesterolnivået, og å forskrive medikamenter mot høyt kolesterol, såkalte statiner.

Jeg har under samtaler med folk som bruker statiner, opplevd at dette konsekvent blir bagatellisert av legene.

Et sunt kosthold er et som virker positivt på din helse, ikke på ditt kolesterolnivå.

Kolesterol og kosthold

En annen farlig konsekvens av kolesterolhypotesen er at ernæringsvitenskapen kommer galt ut.
Når man sammenlikner helseeffekten av ulike kosthold, ser man på effekten på kolesterolverdiene.
Kosthold som øker kolesterolverdiene, er altså usunt. Mens et som senker det, er sunt.
Et slikt utgangspunkt for studier har minimal vitenskapelig verdi.
Et sunt kosthold er et som virker positivt på din helse, ikke på ditt kolesterolnivå.

Kolesterol er en av de viktigste byggesteinene i våre celler.

Et livsviktig molekyl

 • Kolesterol er en av de viktigste byggesteinene i våre celler.
 • Spesielt viktig er kolesterol i cellemembranen, vårt forsvar mot infeksjoner og kreftsykdommer.
 • Kolesterol er en livsviktig komponent i synapsene for kommunikasjon mellom hjerneceller.
 • Kolesterol er nødvendig for å produksjon av hormoner som østrogen, testosteron, DHEA og kortison.
 • Det spiller en essensiell rolle i vårt immunsystem.
 • Man kan ikke måle kolesterolnivået i blodet, da det ikke er vannløselig.
 • Det man måler, er transportmolekylene LDL og HDL.

Det blir litt som å måle hvor mange passasjer som reiser med flytoget ved å telle antall vogner og ikke antall passasjerer.

Hva vi spiser eller ikke spiser, har minimal innvirkning på mengden kolesterol i blodet.

Lavt verre enn høyt

Det meste av kolesterolet dannes i leveren.
Hva vi spiser eller ikke spiser, har minimal innvirkning på mengden kolesterol i blodet.
I stedet for å se på ”farene”  ved høyt kolesterol, bør vi se på farene ved kunstig lavt kolesterol.
Det er påvist følgende skadevirkninger:

Økt risiko for infeksjoner, kreftsykdommer, hjerneslag, diabetes, demens med flere. (Jamfør fem første studier lenket nedenfor.)

Å måle kolesterolverdien har ingen betydning for din helse, og kan bare skape problemer.

Riktig kolesterolverdi

Riktig kolesterolverdi er den du har!
Du har så mye kolesterol som kroppen din trenger, verken mer eller mindre.
Det sørger kroppen for.
Den er så fantastisk innrettet at hvis den trenger mer av dette livsviktige stoffet, produserer leveren det du trenger.
Har du nok, ja da reduserer leveren produksjonen av kolesterol.
Slike mekanismer er det mange av. Vi kaller det homøostase, egenskapen kroppen har til å opprettholde likevekt hos mange funksjoner.
Homøostasen fungerer utmerket og skal ikke tukles med ved tilføring av kunstige virkemidler. For eksempel kolesterolsenkende medikamenter.
Det beste rådet jeg vil gi til friske kvinner og menn er: ikke mål ditt kolesterolnivå!
Det har ingen betydning for din helse, og kan bare skape problemer.

Det beste rådet jeg vil gi til friske kvinner og menn er: ikke mål ditt kolesterolnivå!

[/vc_column_text][vc_single_image image=”9505″ img_size=”medium” add_caption=”yes”][vc_column_text]

Merk:

Arvelig høyt kolesterol, såkalt Familiær hyperkolesterolemi, rammer under 1 prosent av befolkningen. Tilstanden gir økt risiko for hjertesykdom, og skal behandles. Den skyldes en genfeil, og har ingenting med kosthold å gjøre.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Historien bak hypotesen

Hvordan kom en på at kolesterol er farlig og må bekjempes?
Historien er lang, og ikke flatterende for forskerne eller legemiddelindustrien.
Den beste boka jeg har lest om dette heter Good calories, bad calories av Gary Taubes.
Det tok ham 10 års forskning for å komme fram til sannhetene.
Kort sagt oppstod kolesterolmyten av

 • dårlig kontrollerte forsøk på mennesker
 • observasjonsstudier som ikke kunne skille mellom årsak og effekt
 • dyrestudier som ikke har noen relevans for hva som skjer i mennesket

Da hypotesen ble kjent, kastet legemiddelindustrien seg over denne muligheten til å tjene penger.
Deretter ble det styggere og styggere.

Farlig enighet om kolesterol

Det forskes ikke lenger på temaet fordi man allerede er blitt enige om sannheten: Kolesterol er farlig og må senkes med medikamenter.
Alle store studier finansieres av legemiddelindustrien, og hvis de ikke viser positiv effekt, blir enten studien ikke publisert, den publiseres i et lite kjent tidsskrift eller publiseringen blir utsatt.
Slike negative studier blir heller ikke omtalt i massemedia.
En annen måte å forfalske resultatene på er å skrive et resymé som ikke er representativt for studiens egentlige resultat.
Dessuten utformes studiene slik at de har alle muligheter til å få et godt resultat.

Man forsker ikke lengre for å bli klokere, men for å forsøke å underbygge det man allerede har bestemt seg for. Tragisk for den medisinske profesjon, enda mer for alle de friske som blir gjort til pasienter.

Bedraget om kolesterol

I tillegg drar man konklusjoner av studier som ligger langt unna hva studien faktisk viser.
Et eksempel er en studie som viste at av pasienter innlagt med hjerteinfarkt i USA, hadde 75 prosent normalt eller lavt kolesterol!
Faktisk hadde denne gruppa lavere kolesterolnivå enn gjennomsnittet i USA.
Hva ble konklusjonen?
Den burde selvfølgelig vært at lavt kolesterol ikke beskytter mot hjertesykdom.
I stedet lød den: “Dette viser at vi må senke kolesterolet ytterligere hos disse pasientene!?”

Hadde resultatet vist det motsatte, hadde studien antakelig stått på forsida av Dagbladet.

Uavhengig studie ble oversett

Nylig ble det publisert en studie som tydeligvis ikke var finansiert av statinindustrien.
Den viste at pasienter med diabetes 2, når de ble behandlet med statiner, fikk mer forkalkninger i hjertets kransårer enn dem som ikke ble behandlet.
Mange studier viser at forkalkninger i kransårene er den beste indikatoren på økt risiko for hjerte/karsykdom.
Statinene økte altså kardiovaskulær risiko for diabetes 2-pasienter.
Jeg fant denne studien fordi jeg lette. Jeg har aldri sett den referert på noen fagmedisinsk nettside, og den er aldri nevnt i media.
Den blir oversett.
Hadde resultatet vist det motsatte, hadde studien antakelig stått på forsida av Dagbladet.
Man forsker ikke lengre for å bli klokere, men for å underbygge det man allerede har bestemt seg for.
Tragisk for den medisinske profesjon, men enda mer for alle de friske som blir gjort til pasienter.

Det er som å spørre rytterne i Tour de France før start: Har du dopet deg? Hvis svaret da er nei, er det greit. Da er det bare å starte.

“Ekspertgruppen” var finansiert av statinindustrien

For noen år siden ble det nedsatt en ekspertgruppe som skulle vurdere når høyt kolesterol skulle behandles. Grensene ble selvfølgelig flyttet nedover.
En journalist sjekket bakgrunnen til disse ”uavhengige” ekspertene, og fant at åtte av de ni som satt i gruppa, stod på lønningslista til statinfabrikantene.
I idrett kaller vi det doping. Vi stoler ikke på utøvere som er tatt i doping.
Innen vitenskapen er dopingkontroll fraværende. Vi stoler på at man opplyser om eventuelle interessekonflikter.
Det er som å spørre rytterne i Tour de France før start:
Har du dopet deg? Hvis svaret er nei, er det greit. Da er det bare å starte.

Incentivene til å beholde kolesterolmyten er mange. Forskerne har satt sin ære i at dette er sannheten.

Håp?

USAs helsemyndigheter advarer ikke lenger mot mat med høyt kolesterolnivå.
Folk kan begynne å spise egg og reker igjen!
Et lite skritt på veien mot sannheten, men de holder fast ved at mettet fett er usunt og at høye kolesterolnivåer forårsaker hjertesykdom.
Vil sannheten om kolesterolets virkninger komme fram snart?
Man kan håpe, men jeg ville ikke satt mange penger på det.
Grunnen er først og fremst legemiddelindustrien, og alle de statinforskerne de har i lomma.
Incentivene til å beholde kolesterolmyten er mange. Forskerne har satt sin ære i at dette er sannheten.

Mange tjener på myten om kolesterol

Legemiddelindustrien kjemper med nebb og klør for å opprettholde sine inntekter.  Til og med Den amerikanske hjerteforeningen (AHA) tjener penger på myten ved å tillate produkter med lavt innhold av kolesterol og mettet fett å bli merket med deres logo.
En slik merking er ikke gratis, og AHA tjener store penger på dette.
Heldigvis finnes det i dag mange forskere, leger og legfolk som har sett at kolesterolhypotesen ikke holder mål.
Men dessverre er det den såkalte medisinske ekspertisen som har tilgang til de viktigste informasjonskanalene. Det er deres meninger som kommer på trykk i media. Det er deres studier, finansiert av legemiddelindustrien, som publiseres i vitenskapelige tidsskrifter.

Lysglimt

Men det er enkelte lysglimt.
I en studie fra 2011 lyder tittelen: ”The Cholesterol hypothesis: Time for the obituary?”
Om nekrologen over hypotesen blir skrevet med det første, tviler jeg på.
Men jeg håper at Mahatma Gandhis (1869–1948) ord vil vise seg riktige:

“Først overser de deg, så ler de av deg, deretter sloss de mot deg, og så vinner du.” Mahatma Gandhi

I min personlige kamp mot kolesterolmyten har jeg opplevd de tre første leddene. Jeg håper jeg vil oppleve den fjerde!

Litteratur og forskning

Report of the Conference on Low Blood Cholesterol: Mortality Associations.

Total cholesterol and risk of mortality in the oldest old. Lancet 1997

Immune system differences in men with hypo- or hypercholesterolemia. Clinical Immunology and Immunopathology.

Cohort study of serum total cholesterol and in-hospital incidence of infectious diseases.

Cognitive impairment and Alzheimer’s disease: Links with oxidative stress and cholesterol metabolism.

I boken “Det store kolesterolbedraget” gir legen og forskeren Malcolm Kendrick  urovekkende avsløringer om tette økonomiske bånd mellom den farmasøytiske industrien og legevitenskapen.
Kolesterolsenkende medisiner er i følge Kendrick i beste fall virkningsløse, i verste fall skadelige og i noen tilfeller dødelige.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Om forfatteren

Tor Ole Kjellevand (f. 1956) er utdannet lege, med spesialitet i radiologi.
Han har jobbet i 17 år med invasiv kardiologi ved Ullevål og Rikshospitalet i Oslo.[/vc_column_text][vc_single_image image=”13354″ img_size=”large” onclick=”custom_link” link=”https://caluna.no/kostholdsplaner/”][/vc_column][/vc_row]

Del dette innlegget på:

Sykdommer/Tilstander

Caluna Nyhetsbrev

Få de siste nyheter og oppdateringer innen helse!