Del dette innlegget på:

Delta i høringen om endringer i smittevernloven!

Den 10. september 2021 – to dager før stortingsvalget – sendte regjeringen et forslag om å videreføre ordningene med karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat i Høring av endringer i smittvernloven.

Korte høringsfrister på tider hvor folk er opptatt av andre ting, som sommerferie og stortingsvalg, har blitt vanlig i korona-tid.

Spørsmålet du nå må ta stilling til er om du synes det er riktig og tillitsvekkende at regjeringen tar til orde for å forlenge korona-tiltakene? Hvis ikke så kan du si det med et kort eller langt høringssvar her: Høringssvar.

Her er noen kommentarer fra fagfolk på lov og rett som mener forslaget bør forkastes, om ikke annet at det gis tid til en bred offentlig debatt. Spørsmålet er tross alt avgjørende for rettigheter og friheter grunnfestet i lover og konvensjoner, som en ikke lett bør gi slipp på.

Korte tidsfrister, mangel på debatt?

Advokat Helse Morset som kommenter behandlingen av lovforslaget sier:

– Det er helt forkastelig. Det viser en helt grunnleggende mangel på forståelse for demokratiet, rettsstaten og de prinsipielle sidene ved det de holder på med. At vi ikke har en bred offentlig debatt om at myndighetene nå vil videreføre hjemler til innføring av passersedler og tilnærmet fengsling av norske borgere som krysser grensen, selv om de selv sier at det er svært usannsynlig at de vil få behov for hjemlene, sier ellers vel så mye om pressen som det gjør om myndighetene. Dessverre har dette vært modus operandi gjennom hele krisen, så jeg er på ingen måte overrasket.

Fullmakt til å gjøre hva som helst?

Morten Walløe Tvedt, som er førsteamanuensis i jus ved høgskolen i Molde og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, sier i følge VG:

Loven gir helt vide fullmakter til å gjøre hva som helst – det vil si at hvis regjeringen bestemmer seg for for eksempel å internere alle smittede uten legehjelp og låse døren har de hjemmel til det. Jeg sier ikke at regjeringen vil gjøre det, men prinsipielt kan de det.

Terje Einarsen, som er jusprofessor ved Universitetet i Bergen, ekspert på menneskerettigheter og leder av Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling, ICJ-Norge, sier det så sterkt i følge dagbladet.no:

 «Stortinget har abdisert på vegne av folket til fordel for makta»
«Evigvarende smitteverndikatur»

Bjørn Nilstad, doktor i russisk historie, mener på steigan.no:

– Dette dramatiske forslaget – nærmest en form for statskupp – som åpner for et evigvarende smittevernsdiktatur ved at smittevernstiltakene stadig fornyes til tross for at det er null bruk for dem, har blitt forbigått i taushet av de etablerte massemediene. Selv leste jeg ved en tilfeldighet om forslaget på Steigan.no.

– I denne situasjonen er det livsviktig at vanlige borgere protesterer mot regjeringens planer om å gjøre det helvetet vi har levd i de siste to årene til den nye normalen. Kommer det titusener av protester mot planene om et evigvarende smittevernsdiktatur, vil myndighetene kanskje få kalde føtter og gi oss friheten tilbake.

 Mange høringssvar har allerede kommet inn

Her er et eksempel på et høringssvar, fra en advokat som vi har klippet ut øverst på listen over regjeringens side for Høringssvar.

Høringssvar fra Advokat Jørgen Heier
Dato: 14.09.2021

– Man vet at coronaviruset nå har en dødelighet på linje med et vanlig influensavirus.

– Man vet at smitteverntiltak i form av begrensning bevegelighetfrihet har begrenset effekt (se sammenligninger mellom f.eks. Sverige og England).

– Vaksinasjonsdekningen er høy, og samtlige risikogrupper er vaksinert/har fått tilbud om vaksine.

– Man vet at også vaksinerte smitter, så coronasertifikatet er uten hensikt.

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er ubegrunnet, uforholdsmessig og strid med både Grunnloven og EMK. Det er ingen grunn til at helsebyråkrater skal få styre dette i ytterligere ett år uten kontroll og begrensninger fra lovgivers side.

 Nå er det nok.

Ta stilling og engasjer deg med et aktivt Ja eller Nei!

Ønsker du å gjøre det enkelt og være kortfattet, kan du ganske enkelt si Ja eller Nei på siden for høringssvar, og være anonym eller stå oppført med navnet ditt.

Del dette innlegget på:

Sykdommer/Tilstander

Caluna Nyhetsbrev

Få de siste nyheter og oppdateringer innen helse!