Livsstil for helse - visst kan du!
Siste

Dårlig tarmflora kan utløse inflammatorisk tarmsykdom (IBD).

Ny forskning styrker kunnskapen om tarmens betydning for helsen. Dårlig tarmflora knyttes til IBD, inflammatorisk tarmsykdom.

IBD. Inflammasjon. Igjen.
De fleste moderne livsstilssykdommer bunner i inflammasjon.

IBD rammer flere og yngre

Stadig flere, i hovedsak unge, får inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Herunder Crohns og ulcerøs kolitt.
En sveitsisk studie indikerer at tarmmikrobiotaen, altså ”samfunnet” i tarmen, kan utløse IBD.
Gjennom siste ti år er forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom (IBD ) i Sveits nesten doblet.
Forklaringen må ligge i livsstil og miljø.

Du trenger helter og skurker i tarmen

Tenk deg tarmen som en by med helter og skurker.
Byen har godt av mangfoldet, skurkene er velkomne så lenge de ikke tar overhånd.
Når heltene får god og nok mat, er de rustet til å kontrollere skurkene.
Men selv helter er sårbare, om du driver omsorgssvikt, da kan heltene klappe sammen.
Og skurkene få for mye makt. Det kan gi inflammatorisk tarmsykdom.

“Skurkete ” bakterier kan forårsake IBS

Forskerne i Bern oppdaget spesielle endringer av ”befolkningen” av tarmbakterier hos IBD pasienter.
Analyser viste at mikrobene hos IBD-pasienter er svært ulike sammenlignet med friske.
De fant at årsaken først og fremst lå i ubalanse mellom ”helter og skurker”:
For mange skurker som kan utløse eller forsterke sykdom, og for få helter som kjemper for din sunne tarm.
Forskerne fant hele 18 nye ”skurker”.
Derfor: sørg for mat som fôrer heltene!
Kanskje trenger du tilskudd også.

Studien ble publisert i Nature Medicine januar 2019.

Maria Borelius: – Inflammasjon gjorde meg syk i kropp og sinn.
Fotograf: Kjetil Skårdal Andersen kjetilandersen@live.no

IBD

Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er en samlebetegnelse på kroniske betennelsessykdommer som rammer tarmkanalen. Betegnelsen omfatter Crohns, ulcerøs kolitt, og uklassifiserbar IBD-kolitt.
De fleste IBD-pasientene er unge ved diagnosetidspunktet og blir typisk fortalt at de må leve med sykdom gjennom et langt liv.
Magesmerter, diare og blod i avføringen er typiske symptomer.
Noen utvikler i tillegg leversykdom som i verste fall kan ende i leversvikt.
Den offisielle beskrivelsen er at “årsakene til tilstanden er ukjent og det finnes ingen behandling som gir full helbredelse. “
Internasjonal kunnskap og erfaring viser noe annet: At symptomer kan forsvinne ved bedret tarmflora.


Ny forståelse av kreft: Grep du selv kan ta.
Hør om dem fra legen, filmskaperen og ernæringsfysiologen, som alle ble rammet av kreft.
På deilige Engø gård, Tjøme. Ro, yoga, kulinariske perler.
14.-16. februar. Les mer her.

Kreft: Lær om grep du selv kan ta. På deilige Engø gård 14.-16. februar.

Mer fra Caluna

Maria Borelius, forfatter av “Helserevolusjonen”:
– Inflammasjon gjorde meg syk i kropp og sjel.
Lege Ralf Sundberg:
– Diffuse symptomer? Ikke overse dem, inflammasjon er en nøkkel.
Aina: – Sønnen min ble symptomfri fra Asperger. Vi blir ikke trodd.
Håp for Alzheimers sykdom skjult for norske leger.
Insulinresistens er kroppens fiende:
– Hvorfor måler ikke fastlegen ditt insulin?
Jorunn opplevde: Syk tarm, arrogante leger.

Referanser