Helsehistorier av folk - til folk

Crystal Water – Patentert og norsk-utviklet Vannrenser

kr 3,490.00

Varenummer: crystal-water-patentert-og-norsk-utviklet-vannrenser Kategori: Stikkord:

Beskrivelse

Crystal Water vannrenser kobles enkelt og effektivt til din kran uten behov for rørlegger. Sammen med renseren følger det utstyr og manual for oppkobling som gjør at du har tilgang på rent og friskt vann i løpet av få minutter. Crystal Water er patentert og norsk utviklet.

Pakken inneholder 1 stk Crystal Water Vannrenser, 1 stk oppkoblingsslange, 2 stk vannfilter (hvorav en som er montert i vannrenseren), 1 stk Crystal Water glassflaske med etui og diverse koblinger til overgang fra kran til vannrenseren.

Behandlingsprosessen

Crystal Water renser og oppfrisker ditt kranvann basert på naturens prinsipper og hvordan vannet foredles i en fjellbekk.

Patentert 5 stegs foredlings- og renseprosess

1. Luft/oksygen

En viktig forskjell mellom friskt, rennende vann og stillestående vann, er hvor mye oksygen det inneholder. I det første steget i Crystal Water blir innkommende vann komprimert og blandet med luft/ oksygen i en ejektor som danner et stort antall mikrobobler i renseren. Slik luftes vannet og det får en friskere og lettere konsistent.

2. Vortex/virvel

I alle bekker og elver hvor vannet er i bevegelse renner aldri vannet i rette linjer. Vannet danner alltid sirkulære bevegelser, bakevjer og virvler som er den naturlige flyten. Etter ejektoren blir vannet ledet med høy hastighet inn i en sirkulær bevegelse inne i sylinderen. Slik skapes en kraftig oppadstigende vortex/virvel inne i renseren.

3. Magnetfelt

Over alt i naturen finnes det store og små geomagnetiske felter hvor vannet renner. Forskning viser at magnetfelt reduserer overflatespenningen til vannet og får vannmolekylene til å binde seg til hverandre på nye måter. Målinger av vannets entropi (graden av uorden) indikerer at vannmolekylene organiserer seg på en mer ordnet måte når vannet utsettes for et magnetfelt – vannet struktureres. Crystal Water har utviklet en patentert konstruksjon som gir vannet optimal eksponering fra et magnetfelt på sin vei opp gjennom sylinderen.

4. Kvartskrystall

I naturen passerer vannet gjennom et stort antall mineraler både i jordsmonn og i bekker. En av de mest vanlige mineraler og stenartene på jordas overflate er kvarts. Inne i Crystal Water renseren ligger en naturlig kvartskrystall som vannet kommer i kontakt med på toppen av magnetstaven.

5. Aktivt karbonfilter

Vann i naturen passerer gjennom mange ulike lag med sand og sedimenter under bakken. Slik blir vannet naturlig filtrert og renset før det blir til grunnvann – en god kilde til rent og mineralrikt drikkevann. Filteret i Crystal Water er basert på aktivt karbon som fjerner uønskede elementer som klor og forurensing/urenheter. Å filtrere vannet gjennom et aktivt karbonfilter er siste steg på veien i hydreringsteknologien til Crystal Water.

Resultatet

Resultatet av de 5 behandlingsstegene i Crystal Water er sunt, rent og friskt drikkevann – som fra en norsk fjellbekk.

Crystal Water Vannrenser er lett å montere – se video: