Helsehistorier av folk - til folk

Mosjon

Mosjon: er en viktig vei mot bedre helse. Ved å dele erfaringer kan vi lære. Med kunnskap kan endring skje.
Livsstil og mosjon skal ikke forbindes med skyld eller skam – kun med kunnskap og ansvar. Aktivitet må tilpasses den enkelte utifra energi og evne. Det siste vi og vår helse trenger er dårlig samvittighet fordi vi ikke mosjonerer nok og riktig.
Caluna gir kunnskap om kost og mosjon for bedre helse. Vi formidler inspirasjon og erfaringer – “av folk til folk”.
Caluna er tuftet på andre svar enn dem det offentlige gir. Det er enkelt for Folkehelseinstituttet å si at “tren mer, spis mindre.” Det er neppe så enkelt. Aktivitet betyr mye, men helse handler om helhet. Mosjon er viktig – derom er ingen tvil, men veien og mengden av trening og bevegelse handler om den enkelte. Ingen er tjent med press og dårlig samvittighet.
Ved å formidle enkeltmenneskers historier viser Caluna at forskjellige
mennesker trenger forskjellige svar om helse. Offentlige ernæringsråd er generelle, vi tror at morgendagens svar ligger i det individuelle.

Hekta på yoga

- Det er to ting du ikke kan bløffe: pusten og magen. Yogalærer Siri Tuseth (41) mener alt blir bedre med yoga. Julia Schreiner Benito Foto: Siri Tuseth og Arne Bru Fra da av var det klart: dette skal jeg gjøre så mye jeg kan! Det…