Livsstil for helse - visst kan du!

Kosthold

Caluna gir kunnskap om kost for bedre helse. Vi formidler oppskrifter, inspirasjon, erfaringer –  “av folk til folk”. Her er kosten sentral.
Caluna er tuftet på andre svar enn dem det offentlige gir. Den viktigste
forskjellen er at Caluna vektlegger forskningen som viser helsegevinst
ved å innta mer fett og mindre karbohydrater. Ved å formidle enkeltmenneskers historier viser Caluna at forskjellige
mennesker trenger forskjellige svar om helse. Offentlige ernæringsråd er generelle, vi tror at morgendagens svar ligger i det individuelle.