Spis deg friskere

Spis deg friskere: Norges helsebudsjett sprenges og mennesker lider fordi stadig flere får livsstilssykdommer. Som rammer stadig yngre. Dagens utvikling er ikke bærekraftig.
Caluna gir kunnskap om kost for bedre helse. Vi formidler historiene «av folk til folk» om livsstil som vei til bedre helse. Her er maten sentral.
Fellesskap gjør endringene enklere.
Caluna er tuftet på andre svar enn dem det offentlige gir. Den viktigste
forskjellen er at Caluna vektlegger forskningen som viser helsegevinst
ved å innta mer fett og mindre karbohydrater. Ved å formidle enkeltmenneskers historier viser Caluna at forskjellige
mennesker trenger forskjellige svar om helse. Offentlige ernæringsråd er generelle, vi tror at morgendagens svar ligger i det individuelle.