Helsehistorier av folk - til folk

Menneskehistorier

Menneskehistorier: Stadig flere erfarer at du kan spise deg frisk eller friskere. Dess mer vi lærer om helse, jo tydeligere blir det at maten er avgjørende. Ta diabetes 2, for eksempel. Det er ikke lenge siden medisin ble fremstilt som eneste metode for å holde sykdommen i sjakk. I dag vet vi at livsstil er mer effektivt. Dessuten vet vi nå at vi ikke kan skille mellom mental og fysisk helse. Helse er helhet. Forskning på tarmhelse har revolusjonert kunnskapen om bakterienes betydning. At tarmflora påvirker alt fra depresjon til autisme – det visste vi ikke for bare få år siden. Disse historiene – av folk til folk – ønsker vi å dele.