Livsstil for helse - visst kan du!

Genetiske disposisjoner

Genetiske disposisjoner: Noen tåler mye, andre tåler lite. Visst er verden urettferdig, men det er likevel bedre å ha kunnskap om individuell sårbarhet. For bare da kan vi velge godt for oss selv og våre nærmeste. Du har kanskje lært at paprika er sunt? Visst stemmer det, for de fleste. Men om du er en av de mange med en autoimmun tilstand, kan paprika gi deg problemer. Caluna deler, forteller og formidler for at vi best kan forstå våre genetiske ulikheter.