Helsehistorier av folk - til folk

Barn og kosthold

Barn og kosthold: Hvordan påvirker kostholdet barna våre? Hvilken betydning har maten for psykisk og fysisk helse? Stadig mer forskning viser at spørsmålet om helse er individuelt. Vi har alle forskjellige disposisjoner og toleranser. Det betyr at generelle ernæringsråd blir upresise. Hverdagen i familien er beste arene for å avdekke våre individuelle toleranser. Først når vi har kunnskap kan vi gjøre de gode valgene.
Les våre artikler og lær mer om betydningen kostholdet har på våre barn!

  • 1
  • 2