Helsehistorier av folk - til folk

Bærekraftig kosthold

Bærekraftig kosthold: Hva er bærekraftig kosthold? Hvordan spiser vi for å ivareta klodens og egen helse? Kunnskap må til for å ta bærekraftige valg. Bærekraft har blitt en trend-ord som mange aktører vil profittere på. Desto mer trenger vi kunnskap og bevissthet. Bare da kan vi velge godt for egen, familiens og klodens bærekraft.

  • 1
  • 2