Helsehistorier av folk - til folk

Arv og miljø

Arv og miljø: Hva gjør forholdet mellom gener og miljø for helsen vår? Hva betyr arvelige disposisjoner? Hva betyr maten og ytre påvirkninger? Epigenetikk er viktig for å forstå dette, altså hvilke gener vi trigger. Nå vet vi at våre valg i dag påvirker våre barns helse i morgen. Hvordan finner vi balansegangen mellom skyldfølelse og ansvar? Caluna målsetter seg å behandle temaet med  kunnskap, omtanke og respekt.

  • 1
  • 2