Livsstil for helse - visst kan du!

Familie & Verdier

Familie & Verdier: Barna våre holder jordklodens fremtid i sine hender. Hva lærer vi våre unge om mat og helse? Hva lærer vi dem om dyrenes og klodens velferd? Har vi nok kunnskap til å gi dem gode vaner? Vaner og verktøy for gode valg gjennom livet er grunnleggende for helse, miljø og livskvalitet. Dess mer kunnskap vi voksne har, jo bedre forutsetninger får barna våre. Husk, ansvaret er vårt!