Soverommet, den viktigste plassen for restitusjon og god helse!

Den økte bruken av elektroniske gjenstander (mobiltelefon, nettbrett, videospill og lignende), spesielt i forkant av leggetid, henger tett sammen med søvnvansker. En studie blant norske elever viste at bruk av f.eks. nettbrett, smarttelefon og datamaskiner den siste timen før leggetid øker risikoen for kortere søvnlengde.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er insomni (søvnvansker) den vanligste søvnforstyrrelsen, og blant de vanligste helseplagene, i alle aldersgrupper. Cirka 15 prosent av voksne har insomni. Forekomsten av insomni i Norge har økt siden 2000.

Mange ungdommer og yngre voksne lider av forsinket søvnfasesyndrom. Det betyr at de har store vansker med å sovne til vanlig tid, gjerne ikke før etter klokka to om natten, og at de har store vanskeligheter med oppvåkning om morgenen.

Gjennom sitt selskap EMF Consult kommer daglig leder Odd Magne Hjortland daglig i kontakt med mennesker som har oppdaget at deres hverdagsplager gjerne blir forverret når de er i nærhet av elektromagnetiske felt (EMF). Søvnproblemer, hodepine, konsentrasjonsvansker, hudproblemer, osv. er de mest vanlige plagene som rapporteres, men også ME og utbrenthet kan knyttes til elektromagnetiske felt.

Når vi vet hvor viktig søvn er for god psykisk og fysisk helse er det derfor viktig å se på hva man kan gjøre for å fremme et bedre søvnregime, sier Hjortland. Selv om de strålingsnivåene vi gjerne utsettes for til daglig ligger på en brøkdel av gjeldende nasjonale grenseverdier er det nok av fagfellevurdert forskning som viser at det er biologiske effekter fra EMF, selv på de nivåene vi utsettes for til daglig.

Elektromagnetisk stråling påvirker søvn

Det er om natten at kroppen skal hvile og restituere seg. EMF er en miljøstressor som kan forstyrre hvile og god restitusjon og bør derfor reduseres, og aller helst elimineres, på soveplassen.

Her er Odd Magnes 10 forslag til tiltak du kan gjøre for å redusere EMF ned til de «føre-var» nivåene anbefalt av bl.a. Østeriske legeforeningen og Europeisk akademi for miljømedisin (EUROPAEM).

Det kommer magnetfelt fra ledninger og elektrisk utstyr som bruker strøm.

 1. Pass på at sengen står minimum 2-3 meter fra sikringsskapet. Er det smartmåler (AMS) montert i sikringsskapet, be nettselskapet om å få fjernet senderdelen, eventuelt kablet opp til en ekstern antenne hvor strålingen fra AMS flyttes fra sikringsskapet ut til yttervegg. Antennen på yttervegg må da plasseres så langt som mulig fra sove- og oppholdsplass. NB: Tenk også på naboene når du velger plassering av antennen!
 2. Har du elektrisk gulvvarme kan det lønne seg å slå denne av om natten når man sover, alternativt montere inn en lavstråle panelovn som erstatning for gulvvarmen. Andre kilder til magnetfelt på soveplass er gjerne klokkeradio, transformatorer til lavvolts lamper, ladere til mobiltelefon, elektrisk justerbar sengebunn osv. Pass på at alle disse er plasser minimum 1 meter fra seng, og aller helst trukket ut av stikkontakt når de ikke er i bruk.
 3. Har du høye magnetfelt fra eksterne kilder som høyspentledninger, nettstasjoner/transformatorer eller jernbanelinjer er det beste tipset å se om det er mulig å flytte soveplass til et annet rom lengst mulig bort fra kildene.

  Rundt alle ledninger i soverommet, også de som er skjult i veggen, er det elektriske felt, selv om utstyret er slått AV!
 4. Disse avtar raskt med avstand og vi anbefaler derfor å prøve å fjerne alle ledninger rundt og under sengen. I forhold til ledningene som ligger skjult i veggen kan feltet fra disse reduseres ved å flytte sengen ca. 50 cm ut fra veggene. Om man ikke kan fjerne ledninger eller flytte sengen er det fortsatt håp.
 5. Ved å bytte ut alle ledninger på soverommet med skjermede ledninger, som kobles til jord, kan man redusere feltene betraktelig. Ved å male veggene med skjermende maling som kobles til jord vil også feltet fra det skjulte elektriske anlegget reduseres til nær null. – Man bør under alle omstendigheter unngå å ha ledninger til lese- nattbordslamper nært hode når man sover. Det finnes lavstrålelamper med spesielle skjermede ledninger som man kan benytte. Merk; for at disse skal fungere må disse kobles til jordet stikkontakt!
 6. Prøv å slå av sikringen til soverommet om natten i en tre-dagers periode for å teste om du reagerer på EMF fra strømnettet. Fryser og kjøleskap klarer fint en natt uten strøm dersom du ikke åpner døren/lokket. – Dersom du føler at dette hjelper på søvnen er du mest sannsynlig følsom for EMF.

  Soverommet bør være en frisone i forhold til elektroniske enheter med trådløse sendere.
 7. Spesielt viktig er dette på barnerommet. Barn er mer sensitive til denne type stråling og alt for ofte plasseres det en Babymonitor rett i nærheten av barnesengen. Må man benytte Babymonitor så plasser denne så langt som mulig bort fra barnesengen, om mulig unngå Babymonitor med videoovervåking da disse sender kontinuerlig.
 8. Unngå også å benytte mobiltelefon, trådløse routere (WiFi), Apple-TV, Chromecast, Smart-TV osv. på soverommet. Om du av en eller annen grunn ikke kan fjerne strålingskilder fra soverommet, og naborommene, må du påse at alle disse er avslått om natten. Flere produkter med trådløs kommunikasjon sender også i stand by, det eneste som hjelper er å trekke støpsel ut av stikkontakt eller bruke to-polet bryter til dette utstyret. – Bruker du mobiletelefon som vekkerklokke kan du sette mobilen i «flymodus», vekkerklokken fungerer allikevel.
 9. Dersom du fortsatt har for høye verdier av stråling etter at du har fjernet interne kilder skyldes dette gjerne at man får inn stråling utenfra, fra mobilmaster og andre radiosendere. I slike tilfeller kan det være behov for skjermingstiltak. Det er flere måter å løse dette på. Det enkleste er å benytte skjermet sengetøy, eller et skjermende teppe som man legger over dynen. Utfordringen er da at hodet fortsatt er eksponert. Skal man skjerme hele kroppen anbefaler vi å henge opp en skjermende baldakin (telt) over sengen, med en skjermende gulvmatte under sengen, om strålingen også kommer fra undersiden. Baldakiner har også den fordel at de kan enkelt kan tas med på reise, dersom man ønsker beskyttelse når man besøker andre steder, eller flytter. Utfordringen med en baldakin er at noen synes at det blir litt «trangt» å ligge i et slik telt. For disse anbefaler vi at man heller bruker skjermende materialer på vegger, tak og eventuelt gulv. Her finnes det et godt utvalg av produkter, alt avhengig av hvor omfattende oppussing man planlegger. De aller fleste velger å bruke skjermende maling på vegger, tak og gulv, og skjermende gardiner foran vindu. EMF Consult har lang erfaring med å finne frem til de mest kostnadseffektive løsningene, ta kontakt med oss om du trenger hjelp.
 10. I tillegg til strålingen fra trådløse enheter er også det blå lyset fra LED-skjermer på mobiltelefoner, nettbrett, PC og TV med på å forstyrre melatoninproduksjonen og derav innsovningsprosessen. Det beste er å kutte ut skjermbruk et par timer før du legger deg, men for veldig mange unge som eldre er dette utrolig vanskelig da de er blitt nær avhengige av å delta på sosiale medier helt frem til de går og legger seg. For disse kan vi anbefale briller med blålys-filter som fjerner den blå komponenten i fra LED-lyset.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *